Yhtiökokous

Ylin vastuu konsernin hallinnosta ja toiminnasta on emoyhtiö Outokumpu Oyj:n hallintoelimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.
Sivua viimeksi päivitetty: 08.04.2024

Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokouksen yksinomaiseen päätösvaltaan kuuluvat Suomen osakeyhtiölain mukaisesti eräät tärkeät päätökset, kuten tilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjaosta ja osakepääoman korottamisesta tai alentamisesta päättäminen, yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta. Yhtiöjärjestyksen mukaan Outokummulla on vain yksi osakelaji, joten kaikilla osakkeilla on yhtiökokouksessa yhtäläinen äänivalta.

Viimeisin yhtiökokous

Outokummun viimeisin varsinainen yhtiökokous pidettiin Helsingissä 4.4.2024. 

Yhtiökokous 2024

Aiemmat yhtiökokoukset

Yhtiökokous 2023
Yhtiökokous 2022
Yhtiökokous 2021
Yhtiökokous 2020
Yhtiökokous 2019
Yhtiökokous 2018
Yhtiökokous 2017
Yhtiökokous 2016
Yhtiökokous 2015
Yhtiökokous 2014
Yhtiökokous 2013