Osana laajempaa yhteiskunnallista sitoutumistamme me myös osallistumme useisiin yritysvastuualoitteisiin. Olemme ylpeitä siitä, että vastuullisuustyömme on saanut tunnustusta monelta organisaatiolta.

YK:n Global Compact ja kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG:t), ja olemme valinneet kuusi meille olennaisinta kestävän kehityksen tavoitetta, joihin panostamme. Ne ovat edullinen ja puhdas energia, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, teollisuus, innovointi ja infrastruktuuri, vastuullinen kulutus ja tuotanto, ilmastoteot sekä yhteistyö ja kumppanuudet.

 

Lue lisää siitä, miten edistämme kestävän kehityksen tavoitteita 


Science Based Targets -aloite

Outokumpu liittyi Science Based Targets -aloitteeseen vuonna 2016. Olemme sitoutuneet ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen alle 1,5 asteen. Päivitimme ilmastotavoitteemme vuonna 2021 vastaamaan tätä tavoitetta.

Science Based Targets -aloitteen hyväksyntä tarkoittaa, että Outokummun tavoitteet tukevat tavoitetta rajoittaa maapallon lämpötilan nousu korkeintaan 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Outokumpu on ainoa ruostumattoman teräksen tuottaja, jolla on Science Based Targets -aloitteen hyväksymät ilmastotavoitteet.

Outokummun uusi lähiajan tieteeseen perustuva ilmastotavoite on vähentää suoria, epäsuoria sekä toimitusketjun päästöjä (soveltamisalat 1, 2 ja 3) 42 % ruostumattoman teräksen tonnia kohden vuoteen 2030 mennessä vuoden 2016 lähtötasosta. Uusi tavoite merkitsee 30 prosentin vähennystä vuoden 2020 tasosta. Päivitetyt tavoitteet kattavat Outokummun arvoketjun raaka-aineista omaan tuotantoon ja toimitukseen.

Lue lisää toimistamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi


ResponsibleSteelResponsibleSteel

Outokumpu liittyi ResponsibleSteel-aloitteeseen vuonna 2019 ja sai kaikille Euroopan tehtaille ResponsibleSteel-sertifiointi Pohjoismaiden ensimmäisenä teräksenvalmistajana vuonna 2024. ResponsibleSteel on terästeollisuuden globaali standardi- ja sertifiointialoite. Aloitteessa kehitetään riippumatonta sertifiointistandardia, joka auttaa terästeollisuutta viestimään tuotteidensa ja toimintansa hiilijalanjäljestä ja muista kestävyysnäkökohdista asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Lue lisää 

Vastuullinen kaivostoiminta

Outokummulla on kromikaivos Kemissä. Olemme Suomen Kestävän kaivostoiminnan verkoston jäsen, ja Kemin kaivos on sitoutunut suomalaiseen kaivostoiminnan vastuullisuusstandardiin. Lue lisää kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista yritysvastuuraportistamme.

Lue lisää suomalaisesta kaivostoiminnan vastuullisuusstandardista

Responsible Chromium

Syyskuussa 2021 Outokumpu sai Responsible Chromium -tunnustuksen International Chromium Development Association (ICDA) -järjestöltä. Tunnustus annettiin kuudelle jäsenyritykselle, jotka ovat saanet EcoVadiksen yritysvastuuarvioinnissa hyväksytyn arvosanan. Outokumpu sijoittuu EcoVadiksen arvioinnissa parhaan 1 prosentin joukkoon.

Lue lisää

YK:n kestävän kehityksen tavoitteet
Raportointi