Osana laajempaa yhteiskunnallista sitoutumistamme me myös osallistumme useisiin yritysvastuualoitteisiin. Olemme ylpeitä siitä, että vastuullisuustyömme on saanut tunnustusta monelta organisaatiolta.

YK:n Global Compact ja kestävän kehityksen tavoitteet

Olemme sitoutuneet Yhdistyneiden Kansakuntien kestävän kehityksen tavoitteisiin (Sustainable Development Goals, SDG:t), ja olemme valinneet kuusi meille olennaisinta kestävän kehityksen tavoitetta, joihin panostamme. Ne ovat edullinen ja puhdas energia, ihmisarvoinen työ ja talouskasvu, teollisuus, innovointi ja infrastruktuuri, vastuullinen kulutus ja tuotanto, ilmastoteot sekä yhteistyö ja kumppanuudet.

 

Lue lisää siitä, miten edistämme kestävän kehityksen tavoitteita 


Science Based Targets -aloite

Outokumpu liittyi Science Based Targets -aloitteeseen vuonna 2016. Aloitteessa yritysten kasvihuonekaasupäästöjen vähentämistavoitteita pidetään tieteellisinä, jos ne noudattavat päästövähennystasoa, joka tarvitaan maapallon lämpötilan nousun pitämiseksi reilusti alle 2 °C:n esiteolliseen aikaan verrattuna.


Tavoitteemme on vähentää luokkien 1, 2 ja 3 kasvihuonekaasupäästöjä 20 %:lla jokaista ruostumatonta terästonnia kohti vuoteen 2023 mennessä. Vertauskohteena käytetään kauden 2014–2016 päästöjä. 

Toukokuussa 2021 allekirjoitimme sitoumuksen ilmaston lämpenemisen rajoittamiseksi alle 1,5 asteen ja aloitimme prosessin SBT-tavoitteidemme päivittämiseksi vuoden 2021 aikana.

Lue lisää toimistamme ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi


ResponsibleSteelResponsibleSteel

Outokumpu liittyi ResponsibleSteel-aloitteeseen vuonna 2019. ResponsibleSteel on terästeollisuuden globaali standardi- ja sertifiointialoite. Aloitteessa kehitetään riippumatonta sertifiointistandardia, joka auttaa terästeollisuutta viestimään tuotteidensa ja toimintansa hiilijalanjäljestä ja muista kestävyysnäkökohdista asiakkaille ja muille sidosryhmille.

Worldsteelin Sustainability Champion

Outokumpu on allekirjoittanut worldsteelin kestävän kehityksen peruskirjan. Worldsteelin jäsenyritykset ja -yhdistykset ovat sitoutuneet noudattamaan seitsemää kestävän kehityksen periaatetta, jotka on esitelty worldsteelin kestävän kehityksen käytännössä: ympäristönsuojelu, turvallisuus ja terveys, paikallisten yhteisöjen eettiset normit, sidosryhmien sitoutuminen, julkistaminen ja avoimuus sekä arvo sidosryhmille.

Huhtikuussa 2021 worldsteel myönsi Outokummulle Sustainability champion -tunnustuksen. Sustainability Champions -ohjelma tukee teräsyhtiöitä, jotka osoittavat selkeästi sitoutumisensa kestävään kehitykseen.

Vastuullinen kaivostoiminta

Outokummulla on kromikaivos Kemissä. Olemme Suomen Kestävän kaivostoiminnan verkoston jäsen, ja Kemin kaivos on sitoutunut suomalaiseen kaivostoiminnan vastuullisuusstandardiin. Lue lisää kaivostoiminnan ympäristövaikutuksista yritysvastuuraportistamme.

Lue lisää suomalaisesta kaivostoiminnan vastuullisuusstandardista

Responsible Chromium

Syyskuussa 2021 Outokumpu sai Responsible Chromium -tunnustuksen International Chromium Development Association (ICDA) -järjestöltä. Tunnustus annettiin kuudelle jäsenyritykselle, jotka ovat saanet EcoVadiksen yritysvastuuarvioinnissa hyväksytyn arvosanan. Outokumpu sijoittuu EcoVadiksen arvioinnissa parhaan 1 prosentin joukkoon.