Muu toiminta

Muu toiminta käsittää kolmeen toimintasegmentteihin 
kuulumattomat toiminnot sekä teolliset omistukset ja ydinliiketoimintaan kuulumattomat liiketoiminnot.
Sivua viimeksi päivitetty: 10.08.2023

Muussa toiminnassa raportoidaan myös ne liiketoiminnan kehittämisen ja konsernijohdon kulut sekä muut erityislaatuiset kulut, jotka eivät mukana segmentin suoriutumisen arvioinnissa, joita ei kohdisteta liiketoiminnoille. Muun toiminnan tuotot koostuvat sähkön myynnistä konsernin tuotantolaitoksille Suomessa ja Ruotsissa, konsernin hankintasopimuksen puitteissa ostetun nikkelin myynnistä, ydinliiketoimintaan kuulumattomien yhtiöiden myynnistä sekä konsernin sisäisistä palveluista. Vuonna 2022 muun toiminnan osuus liikevaihdosta oli 4 %.

Vuonna 2023 Outokumpu myi ensin valtaosan pitkien tuotteiden liiketoiminnastaan ja sitten loput Ruotsin pitkien tuotteiden toiminnot. Yrityskaupan toteuduttua Outokumpu on nyt luopunut kokonaan pitkien tuotteiden liiketoiminnasta. Yhtiö keskittyy ydinliiketoimintaansa, ruostumattoman teräksen nauha- ja levytuotteisiin sekä ferrokromiin.