Muu toiminta

Muu toiminta käsittää kolmeen toimintasegmentteihin 
kuulumattomat toiminnot sekä teolliset omistukset, ydinliiketoimintaan kuulumattomat liiketoiminnot ja konsernin strategiset investoinnit.
Sivua viimeksi päivitetty: 18.03.2024

Muu toiminta käsittää kolmeen toimintasegmenttiin kuulumattomat toiminnot sekä teolliset omistukset, ydinliiketoimintaan kuulumattomat liiketoiminnot ja konsernin strategiset investoinnit. Muussa toiminnassa raportoidaan myös ne liiketoiminnan kehittämisen ja konsernijohdon kulut sekä muut erityislaatuiset kulut, jotka eivät ole mukana segmentin suoriutumisen arvioinnissa ja joita ei kohdisteta liiketoiminnoille. Muun toiminnan tuotot koostuvat sähkön myynnistä konsernin tuotantolaitoksille Suomessa ja Ruotsissa, konsernin hankintasopimuksen puitteissa ostetun nikkelin myynnistä, ydinliiketoimintaan kuulumattomien yhtiöiden myynnistä sekä konsernin sisäisistä palveluista.

Vuonna 2023 muun toiminnan osuus oli 2 % konsernin liikevaihdosta. 

Muuhun toimintaan sisältyi jonkin aikaa myös Outokummun pitkien tuotteiden liiketoiminta, kun kerroimme myyvämme ensin valtaosan pitkien tuotteiden liiketoiminnastaan ja sitten loput Ruotsin pitkien tuotteiden toiminnot. Yrityskauppojen toteuduttua vuoden 2023 aikana Outokumpu on luopunut kokonaan pitkien tuotteiden liiketoiminnasta. Yhtiö keskittyy ydinliiketoimintaansa, ruostumattoman teräksen nauha- ja levytuotteisiin sekä ferrokromiin.