Outokumpu toteutti vuonna 2014 osakkeiden yhdistämisen, jossa kaksikymmentäviisi (25) osaketta yhdistettiin yhdeksi (1) osakkeeksi. Outokummun osakkeiden kokonaisosakemääräksi tuli tuolloin 416 374 448.

Ylimääräinen yhtiökokous teki päätöksen osakkeiden yhdistämisestä 16.6.2014. Yhdistäminen ei vaatinut toimenpiteitä osakkeenomistajalta, eikä sillä ollut suoraa välitöntä vaikutusta sijoituksen kokonaisarvoon.

 

Aikataulu

Ylimääräinen yhtiökokous: 16.6.2014
Yhdistämispäivä: 19.6.2014
Alentunut osakkeiden lukumäärä kaupparekisterissä: 20.6.2014
Kaupankäynti yhdistetyillä osakkeilla alkaa 23.6.2014
Pyöristysosakkeista saadut varat maksetaan osakkeenomistajille: 2.7.2014

 

Kysymyksiä ja vastauksia

Vaatiiko osakkeiden yhdistäminen (ns. reverse split) toimia Outokummun osakkeenomistajilta?
Ei. Outokumpu hoitaa yhdistämisen, eikä se vaadi toimia osakkeenomistajilta. Osakkeenomistajat voivat halutessaan osallistua ja äänestää Outokummun ylimääräisessä yhtiökokouksessa 16.6.2014, jossa osakkeiden yhdistämisestä päätetään.

 

Missä suhteessa osakkeita yhdistetään? Miten osakemäärä muuttuu?
25 osaketta yhdistetään yhdeksi osakkeeksi. Outokummun osakkeiden kokonaismäärä pienenee noin 10,3 miljardista noin 415 miljoonaan.

 

Miksi Outokumpu on päättänyt yhdistää osakkeitaan?
Osakkeiden yhdistäminen nostaa yksittäisen osakkeen arvoa, jonka Outokumpu uskoo olevan osakkeenomistajien edun mukaista, sillä yhdistämisen odotetaan lisäävän sijoittajien kiinnostusta yhtiötä kohtaan. Yhdistämisen odotetaan parantavan kaupankäyntiolosuhteita ja tehostavan hinnanmuodostusta osakemarkkinoilla.

 

Kuinka 25:1 yhdistäminen oikeastaan toimii?
Käytännössä yhdistämisen lopputulos on sama kuin 25 vanhan osakkeen yhdistäminen yhdeksi uudeksi osakkeeksi, joka on 25 kertaa arvokkaampi. Teknisesti ottaen 25:1 -yhdistämisessä (ns. reverse split) Outokumpu lunastaa kultakin osakkeenomistajilta sen lukumäärän osakkeita, joka saadaan kertomalla osakkeenomistajan osakemäärä luvulla 24/25. Esimerkiksi jos sijoittajalla on 2 500 Outokummun osaketta, 2 400 osaketta lunastetaan ja sijoittajalla on jatkossa 100 osaketta.

Jotta vältettäisiin tilanne, jossa osakkeenomistajalle jää murto-osallinen määrä osakkeita, lunastettujen osakkeiden lukumäärä pyöristetään ylöspäin seuraavaan kokonaiseen osakkeeseen. Ylimääräiset murto-osaan johtavat osakkeet myydään sijoittajan puolesta Helsingin pörssissä, josta saatava myyntitulo korkoineen tilitetään osakkeenomistajalle. Esimerkiksi jos sijoittajalla on 2 520 osaketta, 2 420 osaketta lunastetaan ja sijoittajalla on jatkossa 100 osaketta. Ylimääräiset 20 osaketta yhdistetään ja myydään osakkeenomistajan puolesta, ja hän saa myyntitulot korkoineen.

 

Mitä tapahtuu jos omistan alle 25 osaketta?
Jos omistat alle 25 osaketta, kaikki osakkeesi lunastetaan ja myyntitulot korkoineen tilitetään sinulle, jonka jälkeen et ole enää Outokummun osakkeenomistaja.

 

Vaikuttaako osakkeiden yhdistäminen sijoitukseni arvoon?
Ei. Yhdistäminen tarkoittaa yksinkertaisesti sitä, että osakkeiden lukumäärää vähennetään. Yhdistäminen ei vaikuta Outokummun osakkeiden kokonaismarkkina-arvoon, paitsi pyöristysosakkeiden lunastuksen osalta. Outokummun osakkeen hinta ja siten sijoituksesi arvo määräytyy päivittäisessä kaupankäynnissä Helsingin Pörssissä, ja vaikka yhdistämisellä ei ole välitöntä suoraa vaikutusta Outokummun osakkeiden arvoon, yhdistämisen tarkoitus on kaupankäyntiolosuhteiden parantaminen, jonka Outokumpu uskoo olevan hyödyllistä osakkeenomistajille. Seuraava esimerkki havainnollistaa hypoteettista osakkeiden 25:1 -yhdistämisen tulosta. Oletetaan, että sijoittajalla on 2 500 osaketta, ja osakkeen markkinahinta on 0,27 euroa osakkeelta, jolloin koko sijoituksen arvo on 675 euroa. Oletetaan myös, että osakkeen hinta ei muutu markkinoilla mistään toisesta syystä. Kun 25 osaketta on yhdistetty yhdeksi, sijoittaja omistaa 100 osaketta hinnaltaan 6,75 euroa osakkeelta, jolloin koko sijoituksen arvo on yhä 675 euroa.

 

Vaikuttaako osakkeiden yhdistäminen omistukseeni yhtiössä?
Ei, paitsi pyöristysosakkeiden lunastamisen osalta, missä tapauksessa sijoittajan omistus Outokummussa vähenee osakkeen murto-osan verran.

 

Miten saan yhdistetyt osakkeet arvo-osuustililleni?
Mikäli osakkeesi ovat arvo-osuustilillä, uusi osakemäärä näkyy tililläsi automaattisesti osakkeiden yhdistämisen jälkeen, joka tapahtuu 19.6.2014. Voit ottaa yhteyttä tilinhoitajaasi mikäli sinulla on lisäkysymyksiä ajoitukseen liittyen.

 

Miten osakkeiden yhdistäminen vaikuttaa ulkona olevien osakkeiden lukumäärään ja osakekohtaisen tuloksen laskentaan?
Yhdistämishetkellä ulkona olevien osakkeiden lukumäärä jaetaan 25:llä ja osakekohtainen tulos kerrotaan 25:llä.

 

Miksi yhdistämissuhteeksi on valittu juuri 25:1?
Yhdistämissuhteeksi on valittu 25:1, jotta yhdistämistä seuraava yksittäisen osakkeen arvo olisi järkevällä tasolla, ja jotta samalla sellaisten osakkeenomistajien lukumäärä, joilta yhdistämisessä lunastetaan koko osakeomistus, olisi mahdollisimman pieni. Yhdistämissuhteen valinnassa on myös haluttu pitää mahdollisimman pienenä sellaisten osakkeenomistajien lukumäärä, joille yhdistämissuhde johtaa osakkeen murto-osaan.

 

Onko osakkeiden yhdistämisellä veroseurauksia osakkeenomistajille?
Yhdistämisellä ei ole Suomen verolainsäädännön mukaan veroseurauksia Suomen kansalaisille, paitsi pyöristysosakkeiden lunastuksen ja myynnin osalta, jotka voivat johtaa myyntivoittoon tai -tappioon osakkeenomistajalle. Ulkomaan kansalaisten tulee konsultoida paikallista veroneuvonantajaa.

 

Vaikuttaako osakkeiden yhdistäminen Outokummun johdon osakepalkkiojärjestelmiin?
Osakepalkkiojärjestelmien osakemäärää ja osakekurssitavoitteita korjataan vastaamaan yhdistämisen mukaista tilannetta.

 

Mitä yhdistämisessä tapahtuu yhtiön hallussa oleville omille osakkeille?
Yhdistäminen ei vaikuta yhtiön hallussa oleviin omiin osakkeisiin, eli niitä ei lunasteta. Tähän liittyy tosin pieni tekninen poikkeus: Outokumpu tulee luovuttamaan osan hallussaan olevista osakkeista ennen osakkeiden yhdistämistä jotta ulkona olevien osakkeiden lukumäärän saatetaan yhdistämissuhteella jaolliseksi. Tiedotusajankohdan mukaisen omistustilanteen perusteella yhtiö tulisi ennen osakkeiden yhdistämistä luovuttamaan viisi omaa osakettaan.