Ilmastonsuojelu

Ilmastonmuutoksen hillitseminen ruostumattoman teräksen avulla

Outokumpu on sitoutunut Science Based Targets -aloitteeseen ja vähentämään hiilidioksidipäästöjä entisestään. Ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi tarvitaan jatkuvia kestäviä parannuksia, ja ruostumaton teräs on erinomainen materiaali, koska se on kierrätettävää ja kestävää ja sen hiilijalanjälki on pieni.

Alan pienin hiilijalanjälki

Globaalit megatrendit, kuten väestönkasvu, liikkuvuuden lisääntyminen ja kaupungistuminen, ovat lisänneet hiilidioksidipäästöjä ja kiihdyttäneet ilmastonmuutosta. Ruostumattomasta teräksestä voidaan kehittää ratkaisuja, jotka tekevät maailmasta kestävämmän.

Outokummun hiilijalanjälki on 75 % toimialamme keskiarvoa pienempi. Tärkeimmät syyt pieneen hiilijalanjälkeemme ovat oma ferrokromi, korkea kierrätetyn materiaalin osuus ja vähähiilisen sähkön käyttö.

Outokumpu auttaa asiakkaitaan kehittämään ratkaisuja, jotka vähentävät ilmastokuormitusta oikeiden materiaalivalintojen avulla. Vuositasolla asiakkaamme pystyvät pienentämään hiilijalanjälkeään 10 miljoonalla tonnilla. Outokumpu julkaisee päätuotteistaan ympäristötuoteselosteet (EPD:t) hyödyntäen elinkaari-inventaariotietoja. Näin asiakkaamme voivat laskea tuotteidensa elinkaarten kestävyyden. 

Ilmastotavoitteet

Laskelmiemme mukaan yrityksemme kokonaishiiliprofiili, mukaan lukien alkukäsittelyn päästöt, on toimialan matalin. Olemme vähentäneet päästöjä lisäämällä kierrätetyn materiaalin osuutta ruostumattoman teräksen tuotannossa yli 90 prosenttiin. Olemme myös lisänneet vähähiilisen sähkön osuutta energiankulutuksessa, parantaneet energiatehokkuutta ja vähentäneet liikenteen päästöjä.

Outokumpu liittyi Science Based Targets -aloitteeseen vuonna 2016. Olemme sitoutuneet ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen alle 1,5 asteen. Päivitimme ilmastotavoitteemme vuonna 2021 vastaamaan tätä tavoitetta.

Science Based Targets -aloitteen hyväksyntä tarkoittaa, että Outokummun tavoitteet tukevat tavoitetta rajoittaa maapallon lämpötilan nousu korkeintaan 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Outokumpu on ainoa ruostumattoman teräksen tuottaja, jolla on Science Based Targets -aloitteen hyväksymät ilmastotavoitteet.

Outokummun uusi lähiajan tieteeseen perustuva ilmastotavoite on vähentää suoria, epäsuoria sekä toimitusketjun päästöjä (soveltamisalat 1, 2 ja 3) 42 % ruostumattoman teräksen tonnia kohden vuoteen 2030 mennessä vuoden 2016 lähtötasosta. Uusi tavoite merkitsee 30 prosentin vähennystä vuoden 2020 tasosta. Päivitetyt tavoitteet kattavat Outokummun arvoketjun raaka-aineista omaan tuotantoon ja toimitukseen.