Vastuullisuus on Outokummun liiketoiminnan ytimessä: Olemme ylpeitä siitä, että valmistamme ruostumatonta terästä, joka on ympäristöä säästävä ja luja materiaali ja auttaa siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti.

Vastuullisuus on integroitu kaikkiin toimintoihimme ja päätöksiimme raaka-aineiden ostosta tuotantoon ja logistiikkaan. Odotamme myös liiketoimintakumppaneidemme, alihankkijoidemme ja toimittajiemme noudattavan vastaavia standardeja. 

Johtava vastuullisen ruostumattoman teräksen tuottaja

Outokumpu on maailman johtava vastuullisen ruostumattoman teräksen tuottaja. Hiilijalanjälkemme on selvästi alle toimialan keskiarvon. Vahvistaaksemme kilpailuetuamme, olemme asettaneet kunnianhimoiset tavoitteet vähentää kasvihuonekaasupäästöjämme 20 % lisää tuotettua terästonnia kohti vuoteen 2023 mennessä verrattuna vuosien 2014–2016 lähtötasoon. Outokumpu on sitoutunut hyväksyttyyn tieteelliseen standardiin pohjautuvaan tavoitteeseen (Science Based Target). Yhtiön kasvihuonekaasupäästöjen vähennystavoitteet katsotaan tieteeseen pohjautuviksi, jos ne ovat linjassa sen tavoitteen kanssa, että lämpötilan nousu rajoitetaan vuoteen 2050 mennessä kahteen celsius-asteeseen verrattu esiteolliseen aikaan. Outokumpu seuraa terästeollisuuden kasvihuonekaasupäästöjen vähennyskriteerejä hiilidioksidipäästöjen pudottamisesta 0,92 tonniin tuotettua raakaterästonnia kohti vuoteen 2050 mennessä. Sähkönkäytöstä syntyvien päästöjen vähennystavoite on 95 % vuoteen 2050 mennessä.

Liiketoimintamme perustuu kiertotalouteen

Ruostumaton teräs on materiaalina vahva, korroosionkestävä, monikäyttöinen ja hygieeninen: monin eri tavoin täydellinen ratkaisu maailmanlaajuisiin haasteisiin, kuten raaka-aineiden niukkuuteen, kaupungistumiseen sekä ilmaston ja vesistöjen haasteisiin. Ruostumaton teräs on 100-prosenttisesti kierrätettävää. Se on maailman kierrätetyin materiaali, jonka laatu säilyy kierrätyksestä huolimatta.

Liiketoimintamme perustuu kiertotalouteen, onhan tärkein raaka-aineemme kierrätysteräs. Lisäksi Outokumpu käyttää tuotannossaan omien prosessiensa tähde- ja sivutuotteita. Näin ollen Outokummun kierrätetyn raaka-aineen käyttöaste on toimialan korkein. Vuonna 2020 kierrätettyjen raaka-aineiden käyttöaste oli yli 90 %.

Ferrokromi tekee ruostumattomasta teräksestä ruostumatonta. Outokummulla on oma kromikaivos ja ferrokromilaitos, jotka tekevät meistä omavaraisen ainoa yrityksenä toimialalla. Tämä takaa meille pysyvän kilpailuedun hiilidioksipäästöissä, koska ferrokromitoimintojemme hiilijalanjälki on vain 42 % toimialan keskiarvosta.

Outokumpu on YK:n Global Compactin allekirjoittaja ja sitoutunut YK:n kestävän kehityksen tavoitteisiin (SDG). Olemme määrittäneet näistä tavoitteista viisi, jotka tukevat parhaiten toimintojamme ja vastuullisuusteemojamme.

Lue lisää

Sustainability strategy
Ilmastonsuojelu
Kiertotalous
Sitoumukset ja aloitteet
Kestävä kehitys Outokummussa
Kestävän kehityksen avainluvut