Raportointi

Outokumpu raportoi vastuullisuudestaan avoimesti ja läpinäkyvästi.

Outokumpu julkaisee osana vuosikertomusta yritysvastuuraportin. Kestävän kehityksen raportointi kuuluu myös osana osavuosikatsauksiimme. Osallistumme myös useisiin riippumattomiin kestävyysluokituksiin.

Vastuullisuusraportointimme perustuu olennaisille asioille

Olennaisuusanalyysi

Outokumpu tarkastelee säännöllisesti sidosryhmiensä vastuullisuusodotuksia olennaisuusanalyysin avulla, mikä muodostaa vastuullisuusraportointimme pohjan.

Vastuullisuusraportit

Outokumpu julkaisee vuosittain vastuullisuusraportin osana vuosikertomusta. Raportti on GRI Standards -viitekehyksen mukainen ja kolmannen osapuolen varmentama. Tietoja vastuullisuudesta julkaistaan myös verkon vastuullisuusdatatyökalussa.

Vastuullisuusdata

Lisätietoja vastuullisuudestamme on saatavilla laajan vastuullisuusdatatyökalumme avulla. Se sisältää tietoa sekä ympäristöön että sosiaaliseen vastuuseen liittyen.

Vastuullisuusarvioinnit

Outokumpu on arvioitu useissa vastuulisuusindekseissä. Näiden tutkimusyritysten luokitus on tunnustus siitä, että Outokumpu on onnistunut täyttämään tietyt vastuullisen toiminnan kriteerit.

Lue lisää

GRI Index
Raportit ja esitykset