Outokummun osakkeet on listattu Nasdaq Helsinki Large Cap -luettelossa kaupankäyntitunnuksella OUT1V ja ne ovat osa suomalaista arvo-osuusjärjestelmää. Koko osakepääoma oli 311 miljoonaa euroa vuoden lopussa. Kaikilla Outokummun osakkeilla on yhtäläinen äänioikeus ja osinko-oikeus. Outokummun osakkeita on yhteensä 456 874 448 kappaletta ja Outokummun hallussa 12 toukokuuta 2021 oli 4 313 421 omaa osaketta.