Varsinainen yhtiökokous 2022

Outokummun seuraava varsinainen yhtiökokous järjestetään keväällä 2022. Yhtiön hallitus kutsuu varsinaisen yhtiökokouksen koolle myöhemmin.

Outokummun osakkeenomistajien nimitysvaliokunnan kokoonpano 

Outokummun osakkeenomistajien nimitystoimikunnan muodostavat neljä suurinta yhtiön osakasluetteloon rekisteröityä osakkeenomistajaa Nasdaq Helsingin elokuun viimeisen kaupankäyntipäivän jälkeisen omistustilanteen mukaisesti.

Nimitystoimikunnan tehtävänä on vuosittain valmistella varsinaiselle yhtiökokoukselle ehdotus hallituksen kokoonpanosta ja hallituspalkkioista.

Outokummun neljä suurinta osakkeenomistajaa 31.8.2021 olivat Solidium Oy, Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarinen, Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varma ja Kansaneläkelaitos.

Osakkeenomistajat ovat nimenneet nimitystoimikuntaan seuraavat edustajat: 

Solidium Oy:n toimitusjohtaja Antti Mäkinen 
Keskinäinen Eläkevakuutusyhtiö Ilmarisen toimitusjohtaja Jouko Pölönen 
Keskinäinen työeläkevakuutusyhtiö Varman talousjohtaja Pekka Pajamo 
Kansaneläkelaitoksen pääjohtaja Outi Antila
 
Lisäksi Outokummun hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan toimii nimitystoimikunnan asiantuntijajäsenenä. Nimitystoimikunta antaa ehdotuksensa Outokummun hallitukselle viimeistään 31.1.2022.