Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 28.5.2020 yhtiön pääkonttorissa Helsingissä poikkeusjärjestelyin COVID-19-pandemian vuoksi. Kokouksessa oli edustettuna 270 osakkeenomistajaa, jotka edustivat noin 175 miljoonaa osaketta ja ääntä. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemiä ehdotuksia vähintään 84 prosentilla annetuista äänistä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2019 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti valtuuttaa hallituksen päättämään myöhemmin harkintansa mukaan enintään 0,10 euron osakekohtaisen osingon jakamisesta yhdessä tai useammassa erässä. Yhtiökokous hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja palkkioista sekä yhtiön toimielinten palkitsemispolitiikan.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan, ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.


Yhtiökokouksen päätökset


Yhtiökokouksen pöytäkirja 


Yhtiökokousmateriaalit ovat saatavilla tämän sivun alalaidassa kohdassa "Yhtiökokouksen 2020 materiaalit". 

 

Hallituksen puheenjohtajan ja toimitusjohtajan videoidut katsaukset 28.5.2020

 

Hallituksen puheenjohtaja Kari Jordanin puheenvuoro

 

 

Toimitusjohtajan katsaus, Heikki Malinen

 

 

Aiemmat yhtiökokoukset: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 ja 2013