Varsinainen yhtiökokous 2024

Outokummun varsinainen yhtiökokous järjestettiin torstaina 4.4.2024. 
Sivua viimeksi päivitetty: 17.04.2024

Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin torstaina 4.4.2024 Clarion Hotel Helsingissä. Yhtiökokous kannatti kaikkia hallituksen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tekemiä ehdotuksia.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2023 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön hallitukselle ja toimitusjohtajalle tilikaudelta 2023. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2023 maksetaan osinkoa 0,26 euroa osakkeelta. Lisäksi yhtiökokous valtuutti hallituksen päättämään omien osakkeiden hankinnasta, osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja palkkioista. Lisäksi yhtiökokous hyväksyi yhtiöjärjestyksen ja nimitystoimikunnan työjärjestyksen muutokset sekä palkitsemispolitiikan ja palkitsemisraportin neuvoa-antavassa äänestyksessä. 

Lue yhtiökokouksen päätökset kokonaisuudessaan

Tärkeitä päivämääriä

8.2.2024: Kutsu varsinaiseen yhtiökokoukseen julkaistiin.

9.2.2024: Ilmoittautuminen yhtiökokoukseen alkoi klo 12.00.

4.3.2024: Ennakkoäänestys alkoi klo 12.00.

21.3.2024: Yhtiökokouksen täsmäytyspäivä.

26.3.2024: Ilmoittautuminen ja ennakkoäänestys päättyivät klo 16.00.

4.4.2024: Yhtiökokous pidettiin Helsingissä.

8.4.2024: Osingonmaksun täsmäytyspäivä.

15.4.2024: Osingonmaksupäivä.

Yhtiökokousmateriaalit 2024

Pöytäkirja
Pöytäkirjan liite 2 - järjestäytymisasiakirja
Pöytäkirjan liite 3 - yhtiökokouskutsu
Pöytäkirjan liite 4 - yhteenveto ennakkoon annetuista äänistä
Pöytäkirjan liite 5 - toimitusjohtajan katsaus
Pöytäkirjan liite 6 - tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2023
Pöytäkirjan liite 7 - tilintarkastuskertomus
Pöytäkirjan liite 8 - palkitsemisraportti
Pöytäkirjan liite 9 - palkitsemispolitiikka
Pöytäkirjan liite 10 - osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle
Yhtiökokouksen 2024 päätökset
Järjestäytymisasiakirja
Hallituksen ehdotus tilintarkastajan valinnasta
Yhtiöjärjestykseen ehdotetut muutokset
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset
Yhtiökokouskutsu
Palkitsemispolitiikka
Ehdotus nimitystoimikunnan työjärjestykseksi
Ennakkoäänestyslomake
Valtakirjamalli
Tietosuojaseloste
Yhtiökokousesitys
Vuosikertomus 2023
Palkitsemisraportti 2023