Outokummun liiketoiminta on organisoitu neljään liiketoiminta-alueeseen - Europe, Americas, Long Products ja Ferrochrome - joita tukevat globaalit liiketoiminnan tukifunktiot.

Outokummun toiminta on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka vastaavat tuotteiden myynnistä, tuotannosta ja toimitusketjusta. Markkinavetoinen myyntiorganisaatio rakentuu tärkeimpien asiakassegmenttien ja tehokkaasti toimivien alueellisten myyntiverkostojen varaan. Myyntiä tukee vahva toimitusketju, ja ensiluokkaiset tehtaamme valmistavat laadukkaita tuotteita tehokkaasti ja taloudellisesti. Outokummun neljä liiketoiminta-aluetta ovat Europe (nauha- ja levytuotteet Euroopassa, Lähi-idässä, Aasiassa ja Afrikassa), Americas (nauha- ja levytuotteet Pohjois- ja Etelä-Amerikassa), Long Products (pitkät tuotteet) ja Ferrochrome (kromi- ja ferrokromitoiminnot).

Liiketoimintojen tukifunktiot – talous ja rahoitus, henkilöstö, teknologia ja kestävä kehitys sekä strategia ja IT – tukevat liiketoiminta-alueita globaalien prosessien kautta. Outokummun johtoryhmään kuuluvat liiketoiminta-alueiden ja tukitoimintojen vetäjät.

Ylin vastuu konsernin hallinnosta ja toiminnasta on Outokumpu Oyj:n hallintoelimillä – yhtiökokouksella, hallituksella ja toimitusjohtajalla. Tutustu Outokummun hallituksen jäseniin ja yhtiön hallinto- ja ohjausjärjestelmään.

Outokumpu kertoi 29.9.2020 muutoksista johtoryhmään.