Outokummun organisaatio ja johto

Outokummun liiketoiminta on jaettu neljään liiketoiminta-alueeseen, jotka ovat Europe, Americas, Ferrochrome ja Long Products. Liiketoiminta-alueet on jaettu siten, että Europe ja Americas vastaavat nauha- ja levytuotteiden myynnistä ja tuotannosta omilla markkina-alueillaan, kun taas Ferrochrome keskittyy kromin ja ferrokromin myyntiin ja tuotantoon ja Long Products puolestaan pitkiin tuotteisiin. Liiketoiminta-alueet ovat samalla myös konsernin raportoivat segmentit. Liiketoiminta-alueiden lisäksi talous ja rahoitus, henkilöstöhallinto sekä teknologia ja kestävä kehitys ovat edustettuina konsernin johtoryhmässä. 

Liiketoiminta-alueemme

Europe

Europe on liiketoiminta-alueistamme suurin, ja se kattaa noin 60 % Outokummun liikevaihdosta. Europen laaja tuotevalikoima kattaa standardituotteet ja erikoisteräslajit sekä Euroopan, Lähi-idän, Aasian ja Afrikan markkinat. Euroopassa olemme selkeä markkinajohtaja, jonka osuus kylmävalssatuissa tuotteissa on noin 29 %. Meidät tunnetaan teknisestä osaamisesta ja maailmanluokan tehtaista, jotka sijaitsevat Suomessa, Saksassa, Ruotsissa ja Hollannissa.

Americas

Yhdysvaltain Calvertin tehtaamme on teknologialtaan alueen nykyaikaisin ja Meksikon kylmävalssaamo ainoa ruostumattoman teräksen tehdas Meksikossa. Americasin tiimin työn perustana ovat koko yhtiön ainutlaatuinen osaaminen ja kasvava austeniittisen ja ferriittisten teräslajien tuotevalikoima. Olemme toiseksi suurin ruostumattoman teräksen tuottaja Amerikoissa, ja markkinaosuutemme Väli- ja Pohjois-Amerikassa on noin 24 %.

Ferrochrome

Outokummun Kemin kaivos on Euroopan suurin tunnettu kromiesiintymä, jonka kautta meillä on pääsy ruostumattoman teräksen olennaiseen raaka-aineeseen: juuri kromi tekee teräksestä ruostumattoman. Meille Kemin kromikaivos ja Tornion ferrokromituotanto ovat olennainen osa ruostumattoman teräksen tuotantoa ja selkeä kilpailuetu. Valtaosa ferrokromista käytetään Outokummun omilla tehtailla, ja noin 25 % myydään yhtiön ulkopuolelle. 

Long Products

Long Productsin tuotevalikoimaan kuuluvat erilaiset pitkät tuotteet – tangot, langat, betoniteräkset ja puolivalmiit tuotteet. Valikoimassa on yli 100 teräslajia sekä joitakin muita seoksia. Pitkiä tuotteita valmistetaan Isossa-Britanniassa, Ruotsissa ja Yhdysvalloissa, ja liiketoiminta-alueella on parhaillaan käynnissä kannattavuuden parantamisohjelma. 

Johto ja hallinto

Johtoryhmä

Outokummun johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Outokummun liiketoiminnan yleisessä johtamisessa. Johtoryhmän jäsenillä on laajat valtuudet toimia omien vastuualueidensa puitteissa, ja heillä on velvollisuus kehittää konsernin toimintoja hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti. Tutustu johtoryhmän jäseniin.

Hallitus

Hallituksen tavoitteena on ohjata Outokummun liiketoimintaa ja strategioita niin, että saavutetaan mahdollisimman suuri ja kestävä lisäarvon kasvu yhtiön osakkeenomistajille. Tutustu hallituksen jäseniin.

Hallinto ja politiikat

Outokumpu on julkinen osakeyhtiö, jonka osakkeet on listattu Nasdaq Helsingin pörssissä. Outokumpu Oyj:n hallintoon ja johtamiseen sovelletaan Suomen lakeja, yhtiön yhtiöjärjestystä sekä yhtiön hallituksen vahvistamia hallintosääntöjä. Tutustu yhtiön hallintoon, johtamiseen ja politiikkoihin.

Päivitetty 9.3.2022.