Ympäristö

Tavoitteemme on minimoida päästömme ja ympäristövaikutuksemme

Tutkimme ja kehitämme jatkuvasti uusia toimintatapoja ruostumattoman teräksen ja sen tuotannon ympäristövaikutusten vähentämiseksi. Outokummun ympäristötehokkuuden parannukset perustuvat pitkäaikaisiin ponnisteluihin ja jatkuvaan parantamiseen.

Kunnianhimoiset ilmastotavoitteet

Outokumpu on sitoutunut 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen. Sitoumus on osa Outokummun kunnianhimoista vastuullisuusstrategiaa, joka tähtää vahvistamaan asemaamme alan vastuullisuusjohtajana.

Tornion tehdas ilmasta
Ilmastonsuojelu

Kehitämme toimintaamme saavuttaaksemme hiilineutraaliuden vuoteen 2050 mennessä. Etenemme suunnitellusti lyhyen aikavälin tavoitteessa vähentää päästöjämme 20 %:lla vuoteen 2023 mennessä. Kehitämme tiiviissä yhteistyössä asiakkaiden kanssa ratkaisuja heidän hiilijalanjälkensä ja ilmastokuormituksensa pienentämiseksi.

Outokummun hiilijalanjälki on 70 % pienempi kuin toimialamme keskiarvo. Alhaisen hiilijalanjäljen avaintekijöitä ovat oma ferrokromituotantomme, korkea kierrätysmateriaalin osuus sekä vähähiilisen sähkön käyttö. 

Outokumpu julkaisee päätuotteistaan ympäristötuoteselosteet (EPD:t) hyödyntäen elinkaari-inventaariotietoja. Näiden avulla myös asiakkaamme voivat laskea tuotteidensa jalanjäljen.

 

Science Based Targets -aloite

Outokumpu liittyi Science Based Targets -aloitteeseen vuonna 2016. Olemme sitoutuneet ilmaston lämpenemisen rajoittamiseen alle 1,5 asteen. Päivitimme ilmastotavoitteemme vuonna 2021 vastaamaan tätä tavoitetta.

Science Based Targets -aloitteen hyväksyntä tarkoittaa, että Outokummun tavoitteet tukevat tavoitetta rajoittaa maapallon lämpötilan nousu korkeintaan 1,5 asteeseen Pariisin ilmastosopimuksen mukaisesti. Outokumpu on ainoa ruostumattoman teräksen tuottaja, jolla on Science Based Targets -aloitteen hyväksymät ilmastotavoitteet.

Outokummun uusi lähiajan tieteeseen perustuva ilmastotavoite on vähentää suoria, epäsuoria sekä toimitusketjun päästöjä (soveltamisalat 1, 2 ja 3) 42 % ruostumattoman teräksen tonnia kohden vuoteen 2030 mennessä vuoden 2016 lähtötasosta. Uusi tavoite merkitsee 30 prosentin vähennystä vuoden 2020 tasosta. Päivitetyt tavoitteet kattavat Outokummun arvoketjun raaka-aineista omaan tuotantoon ja toimitukseen.

 

EnergiatehokkuusTuulimylly Torniossa

Ruostumattoman teräksen tuotanto on energiaintensiivistä. Parannamme määrätietoisesti toimintamme energiatehokkuutta maksimoimalla vähähiilisen sähkön käyttöä toiminnoissamme. Hiilipäästöjemme vähentäminen onnistuu lisäämällä energiatehokkuutta ja vähähiilisten energialähteiden käyttöä.

Lähestymme energiatehokkuutta pitkän aikavälin tavoitteella ja jatkuvasti parantaen: pyrimme saavuttamaan vuosittain 0,5 prosentin vähennyksen. Suurimmat energiansäästöpotentiaalit löytyvät ferrokromin tuotannossa syntyvän prosessi- tai hiilimonoksidikaasun käytöstä, hukkalämmön talteenotosta, prosessien integroinnin parantamisesta ja raaka-aineiden käytön tehostamisesta.

Kaikissa uusissa ja korvaavissa investoinneissa parannetaan energiatehokkuutta ja tavoitellaan energiansäästöä. Me myös seuraamme ja analysoimme järjestelmällisesti energiankulutusta. Kymmenen vuoden aikana 2010–2020 paransimme prosessin eri vaiheiden summana laskettua energiatehokkuutta 7 prosentilla verrattuna vuosien 2007–2009 lähtötasoon.

Outokummun tuotantolaitokset käyttävät erilaisia energialähteitä, kuten nestekaasua, propaania, raskasta polttoöljyä ja sähköä. Outokumpu osallistuu vähähiilisiin energiahankkeisiin liittyen ydinvoimaan, tuulivoimaan, sähkön ja lämmön yhteistuotantoon sekä nestekaasuun. Vuonna 2020 noin 76 % sähköstä tuli uusiutuvista ja vähähiilisistä lähteistä.

 

Kiertotalous

Outokumpu käyttää paljon kierrätettyjä materiaaleja. Tällä hetkellä Outokummun kierrätetyn materiaalin osuus on alan korkein, yli 90 %.

Ruostumatonta terästä voi kierrättää loputtomasti laadun heikkenemättä. Se on myös tehokkain tapa vähentää tuotantoprosessien ympäristövaikutuksia, minkä ansiosta voimme tuottaa kestävää ruostumatonta terästä. Pyrimme siis jatkuvasti nostamaan kierrätysastetta toiminnoissamme.

 

Kestävä kehitys_ Dillenburg meadow 02
Ympäristövaikutukset

Toimipaikkojemme ympäristön suojelu on meille erittäin tärkeää, ja se takaa meille luvan toimia.
Olemme tehneet merkittäviä investointeja ympäristönsuojeluun viime vuosina ja jatkamme prosessiemme kehittämistä edelleen. Tavoitteemme on vaikuttaa mahdollisimman vähän luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen.

Ruostumattoman teräksen tuotannon merkittävimpiä ympäristövaikutuksia ovat ilmaan pääsevät pöly- ja hiukkaspäästöt, tuotantolaitosten vesipäästöt sekä suora ja epäsuora energiankulutus tuotannon aikana.

 

Luonnon monimuotoisuus

Painopisteenä toimipaikkojamme ympäröivä luonto

Outokummun toiminnasta aiheutuvat vaikutukset luontoon ja luonnon monimuotoisuuteen ovat vain vähäisiä. Ruostumattoman teräksen tuotanto ei käytä eikä varaa suuria maa-alueita, eikä sillä ole merkittävää vaikutusta ympäristön monimuotoisuuteen.

Outokumpu on kuitenkin yksilöinyt luonnoltaan erittäin monimuotoisia alueita, jotka ovat sen omistuksessa tai sijaitsevat sen toimipaikkojen läheisyydessä. Tällaisia toimipaikkoja ovat tällä hetkellä Calvert Yhdysvaltain Alabamassa, Dahlerbrück Saksassa sekä Kemi ja Tornio Suomessa. Näiden toimipaikkojen osuus on 80 % kaikista maaomistuksista, eikä vaikutustutkimuksissa ole havaittu kielteisiä vaikutuksia.

Lue lisää

Ilmastonsuojelu
Energiatehokkuus ja ilmastonmuutos
Kiertotalous
Biodiversiteetti
Ympäristövaikutukset