Turvallisuus

Turvallisuus on meille kaikkein tärkeintä

Uskomme, että kaikki loukkaantumiset voidaan estää, ja tavoitteemme on nolla tapaturmaa.

Outokummun tavoitteena on olla turvallisuuden suhteen alan kärjessä, ja visionamme on välttää lopulta tapaturmat kokonaan. Keskitymme vahvan turvallisuuskulttuurin rakentamiseen luomalla yhteisiä turvallisuusperiaatteita, jakamalla hyviä käytäntöjä ja oppimalla aiemmista vaaratilanteista tietoisuuden lisäämiseksi.

Vahva turvallisuuskehitys

Otettuamme käyttöön uudet turvallisuusjohtamisen periaatteet vuonna 2016 tapaturmien taajuudet ovat laskeneet selvästi. Vuosi 2022 oli meille vahvin koskaan, kun kaikkien tapaturmien taajuus oli 1,8 (miljoonaa työtuntia kohden).

Uskomme, että korkea turvallisuustaso korreloi laadun ja toiminnan tehokkuuden parantumisen kanssa. Henkilöstömme terveys ja hyvinvointi ovat keskeisen tärkeitä arvoja itsessään. Lisäksi uskomme, että terveiden ja hyvinvoivien ammattilaisten tiimi edistää merkittävästi yrityksen menestystä. Haluamme kaikkien työntekijöidemme tuntevan jopa päivä kotiin palatessaan, että he ovat terveitä ja hyvinvoivia. Outokumpu edistää tietoisesti yrityskulttuuria, jossa kaikki päätökset ja toimet noudattavat turvallisuusperiaatteitamme:

  • Turvallisuus ennen tonneja: turvallisuus on tärkeämpää kuin mikään muu, mukaan lukien tuotanto.
  • Turvallisuus alkaa minusta: meistä jokainen on vastuussa omasta turvallisuudestaan ja huolehtii kollegoiden turvallisuudesta.
  • Ei oikoteitä: noudatamme yhdessä sovittuja menettelytapoja ja arvioimme riskit ennen kuin toimimme.
  • Ei toistoa: tutkimme kaikki vaaratilanteet ja ryhdymme toimiin niiden toistumisen estämiseksi kaikkialla.

Outokummun perimmäinen tavoite on tapaturmien nollataso, ja yrityksen johtamisfilosofiana on parantaa jatkuvasti turvallisuuskäytäntöjään, jotta se on alansa edelläkävijä turvallisuusasioissa. Kolmen viime vuoden aikana on tehty merkittäviä parannuksia, joilla turvallisuus on nostettu uudelle tasolle. 

Päivittäistä työtämme ohjaavat yhteiset turvallisuusperiaatteet, standardit, ohjeet ja turvallisuuden kymmenen perussääntöä. Vaarahavaintojen ja turvallisuuskäyttäytymisen havaintojen (SBO-kierrosten) avulla havaitaan mahdolliset riskit ja vaaralliset käyttäytymistavat, ennen kuin ne johtavat tapaturmiin. Tapahtuneista vaaratilanteista opitut asiat jaetaan muiden toimipaikkojen kanssa toimitusjohtajan kuukausittaisessa turvallisuuspuhelussa.