Outokummun toimitusjohtaja Heikki Malinen kommentoi yhtiön tulosta tammi–kesäkuun 2021 puolivuosikatsauksessa:  

Ruostumattoman teräksen markkinat ovat toipuneet maailmanlaajuisesta koronaviruspandemiasta useilla toimialoilla. Tässä vahvassa markkinatilanteessa nostimme oikaistun käyttökatteen 223 miljoonaan euroon toisella neljänneksellä. Tehtaidemme käyttöaste on ollut korkea, ja konsernin ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 3 prosenttia edellisestä neljänneksestä.

Olen hyvin tyytyväinen siihen, että ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme saavuttaneet 400 miljoonan euron oikaistun käyttökatteen, mikä on selvästi enemmän kuin koko viime vuonna yhteensä.

Kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan edellisestä neljänneksestä. Suotuisa markkinatilanne tuki kannattavuutta Europe-liiketoiminta-alueella, jonka oikaistu käyttökate nousi 98 miljoonaan euroon toimitusten kasvaessa 2 prosenttia. Americas-liiketoiminta-alueella noususuunta jatkui vahvassa markkinatilanteessa, ja pystyimme myös osoittamaan, että tekemämme kehitystoimenpiteet erityisesti kustannusrakenteessa, myyntistrategiassa ja työtavoissa ovat kestäviä. Americasin ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 9 prosenttia ensimmäisestä neljänneksestä, ja oikaistu käyttökate nousi 65 miljoonaan euroon.

Olemme jatkaneet strategiamme määrätietoista toteutusta ja olemme aikataulussa saavuttaa 200 miljoonan euron käyttökatetason parannus vuoden 2022 loppuun mennessä. Ensimmäisen vuosipuoliskon aikana olemme saavuttaneet omin toimenpitein 123 miljoonan euron käyttökatetason parannuksen.

Toteutimme toukokuussa suunnatun osakeannin nopeuttaaksemme taseen vahvistamista ja vähentääksemme velkaa. Osakeannin tuotoilla maksoimme pois kalliimpia lainojamme 210 miljoonalla eurolla, mikä vähentää korkokulujamme vuosittain 18 miljoonalla eurolla. Pienennettyämme yhtiön riskisyyttä luottoluokittaja Moody’s paransi luottoluokitustamme. 

Yksi päätavoitteistamme on laskea nettovelan ja käyttökatteen suhde alle kolmen. Toisella neljänneksellä nettovelan ja käyttökatteen suhde oli 1,8. Suotuisa markkinatilanne on nopeuttanut taloudellisten tavoitteiden saavuttamista. 

Kaupan sääntelyssä tapahtui toisella neljänneksellä paljon. Olemme tyytyväisiä siihen, että EU jatkoi suojatulleja vielä kolmella vuodella kesäkuuhun 2024 asti. Lisäksi EU asetti väliaikaiset polkumyyntitullit Indonesiasta ja Intiasta tuotavalle kylmävalssatulle teräkselle. Tällaiset suojatoimet ovat tärkeä askel, jotta taataan reilu kilpailutilanne Euroopassa kestävästi tuotetulle ruostumattomalle teräkselle.

Toukokuussa julkistimme pääomamarkkinapäivässä kokonaisvaltaisen, aiempaa kunnianhimoisemman vastuullisuusstrategian tavoitteenamme olla vastuullisuuden edelläkävijä ruostumattoman teräksen toimialalla. Olemme sitoutuneet Science Based Targets -aloitteen 1,5 asteen ilmastotavoitteeseen, ja arvioitu kasvihuonekaasupäästöjen vähennys on noin 30 prosenttia vuoteen 2030 mennessä verrattuna yhtiön vuoden 2020 tasoon.

Työturvallisuudessa vuoden ensimmäinen puolisko on ollut historiamme vahvin. Kaikkien työtapaturmien taajuus oli 1,5. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme ja yhteistyökumppaneitamme heidän jatkuvasta sitoutumisestaan työturvallisuuden parantamiseksi Outokummussa.”