Outokummun toimitusjohtaja Heikki Malinen kommentoi tammi–maaliskuun 2021 osavuosikatsausta 6.5.2021: Vahva vuoden aloitus – oikaistu käyttökate kasvoi 177 milj. euroon

  

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

Aloitimme vuoden vahvasti. Vuoden ensimmäisellä neljänneksellä Outokummun oikaistu käyttökate kasvoi 177 miljoonaan euroon, ja kaikki liiketoiminta-alueet paransivat tulostaan edellisestä neljänneksestä. Ruostumattoman teräksen kysyntä vahvistui, ja toimitukset kasvoivat 16 prosenttia. Hyvä markkinatilanne ja raaka-aineista johtuvat myönteiset vaikutukset tukivat kannattavuuttamme ensimmäisellä neljänneksellä samalla, kun jatkoimme määrätietoisesti myös strategisia toimenpiteitämme.

Julkistettuamme marraskuussa 2020 uuden strategian yhtiön riskisyyden pienentämiseksi olemme keskittyneet sen tarkkaan toteuttamiseen. Tavoitteenamme on parantaa käyttökatetasoa 200 miljoonalla eurolla vuoden 2022 loppuun mennessä sekä laskea nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle kolmen. Toteutamme strategiaa järjestelmällisesti ja olemme tähän mennessä parantaneet vuotuista käyttökatetasoa vuositasolla 84 miljoonalla eurolla. Tekemillämme toimenpiteillä rakennamme liiketoiminnallemme vahvaa pohjaa ja jatkamme strategian kurinalaista toteutusta suunnitellusti. 

Europe-liiketoiminta-alueen oikaistu käyttökate oli 78 miljoonaa euroa. Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 13 prosenttia neljännestä neljänneksestä, ja hintojen nousu tuki kannattavuutta.

Americas-liiketoiminta-alue paransi merkittävästi tulostaan, kun ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 19 % neljännestä neljänneksestä. Ensimmäisen neljänneksen oikaistu käyttökate oli 54 miljoonaa euroa, ja Americas teki nyt kuudennella peräkkäisellä neljänneksellä positiivisen tuloksen oikaistulla käyttökatteella mitaten. Olen erittäin tyytyväinen siihen, että kahden viime vuoden aikana tekemämme toimenpiteet tuloksen parantamiseksi alkavat näkyä.

Euroopan markkinoilla tuonnin osuus nousi 27 prosenttiin vuoden ensimmäisellä neljänneksellä, mikä noudatti samaa kaavaa kuin viime vuonnakin. Euroopalle on tärkeää varmistaa reilu kilpailu ja teollisuudenalan kestävä tulevaisuus, joten kaupan suojaamistoimet on otettava käyttöön kokonaisuudessaan. 

Vastuullisuus on Outokummun ytimessä. Siksi olemme laatineet päivitetyn, aiempaa kunnianhimoisemman vastuullisuusstrategian. Visiomme on olla asiakkaan ensimmäinen valinta vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä. 

Olen ylpeä siitä, että haastavasta koronavirustilanteesta huolimatta turvallisuutemme on pysynyt erittäin hyvänä. Ensimmäisen neljänneksen turvallisuussuoriutumisemme oli paras vuosiin: kaikkien työtapaturmien taajuus oli 1,4. Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme heidän jatkuvasta panoksestaan tässä tärkeässä työssä. Mielestäni näin hyvä tulos osoittaa, että olemme onnistuneet luomaan kulttuurin, jossa terveys ja turvallisuus ovat etusijalla. Jatkamme määrätietoista turvallisuustyötämme.

Työ kohti ympäristötavoitteitamme – vähentää hiilidioksidipäästöjä 20 prosentilla vuoteen 2023 mennessä ja olla hiilineutraaleja vuoteen 2050 mennessä – etenee suunnitellusti. Haluamme olla teollisuudenalamme edelläkävijä, minkä vuoksi olemme sitoutuneet Science Based Targets -aloitteen 1,5 asteen tasoon liittyvään tavoitteeseen, joka toteuttaa myös visiotamme.

Yhtiön riskisyyden pienentäminen on edelleen strategiamme ensimmäisen vaiheen, vuosien 2021–2022, tärkein painopistealue. Jatkamme strategiamme määrätietoista toteuttamista ja vahvistamme kilpailukykyämme johtavana vastuullisen ruostumattoman teräksen tuottajana.”