Toimitusjohtajan katsaus

Outokummun toimitusjohtaja Heikki Malinen kommentoi yhtiön tulosta vuoden 2023 tilinpäätöstiedotteessa:
Sivua viimeksi päivitetty: 08.02.2024

Vuonna 2023 teimme hyvän tuloksen, ja oikaistu käyttökate oli 517 milj. euroa. Vuoden aikana näimme muutoksen markkinaympäristössä, ja vuoden jälkipuolisko oli haastava. Jakelijoiden varastojen tyhjentäminen alkoi lähestyä loppuaan toisella neljänneksellä, mutta ruostumattoman teräksen markkinat pysyivät vaisuina vielä viimeisellä neljänneksellä. Vuonna 2023 ruostumattoman teräksen toimituksemme laskivat 9 % edellisvuodesta, mikä heijasti markkinoiden heikentymistä. Olemme tehneet määrätietoisia, ennalta ehkäiseviä toimenpiteitä palauttaaksemme kannattavuuden koko yhtiössä.

Euroopan markkinat heikkenivät selvästi toisella neljänneksellä, ja kolmas neljännes oli Europe-liiketoiminta-alueen heikoin. Sen jälkeen markkinan toipuminen on ollut hidasta. Europe-liiketoiminta-alueen vuoden oikaistu käyttökate oli 148 milj. euroa, ja ruostumattoman teräksen toimitukset laskivat 4 % edellisvuodesta. Ruostumattoman teräksen hintojen merkittävä lasku vaikutti negatiivisesti kannattavuuteen, ja tulos laski vuosien 2021 ja 2022 poikkeuksellisen korkeilta tasoilta.

Amerikoissa markkinaympäristö pysyi suhteellisen vahvana vuonna 2023 ja alkoi heiketä vasta vuoden loppua kohti. Americas-liiketoiminta-alueella vuosi oli hyvä, ja teimme 285 milj. euron oikaistun käyttökatteen, vaikka ruostumattoman teräksen toimitukset vähenivät 16 % edellisvuodesta. Olen ylpeä siitä, että olemme vakiinnuttaneet asemamme Amerikan markkinoilla, ja toimintojemme maantieteellinen hajauttaminen tekee meistä vahvempia.

Ferrochrome-liiketoiminta-alueella vuoden oikaistu käyttökate oli 96 milj. euroa. Ferrokromin markkinat heikkenivät vuoden jälkipuoliskolla, ja siksi päätimme tammikuussa 2024 sopeuttaa ferrokromituotantoa laskeneeseen kysyntään. Etenimme myös Kemin kaivoksen hiilineutraaliustavoitteessa. Tavoite on meille tärkeä: oma ferrokromituotantomme mahdollistaa sen, että voimme valmistaa ruostumatonta terästä, jonka hiilijalanjälki on teollisuudenalan pienin. 

Vuoden aikana toteutimme määrätietoisesti strategiaa ja kerroimme tulevan eli kolmannen strategiavaiheen neljästä painopistealueesta, jotka ovat laajentuminen Amerikoissa, Euroopan kilpailukyky, arvoketjujen integrointi ja vastuullisuusjohtajuus mukaan lukien mahdollinen biokoksi-investointi.

Osana laajentumista Amerikoissa tarkastelimme oman kuumavalssaamon rakentamista Calvertiin Alabamaan, mutta päätimme, että yhtiön ja osakkeenomistajien kannalta paras ratkaisu on jatkaa nykyistä kuumavalssausyhteistyötä. Jatkamme tarkastelua kylmävalssauskapasiteetin kasvattamiseksi, mikä mahdollistaisi sen, että voisimme lisätä toimituksiamme houkuttelevilla Pohjois-Amerikan markkinoilla. Odotamme voivamme tehdä päätöksiä vuoden kuluessa.

Kerroimme vuonna 2023 useasta Outokumpu Circle Green® -asiakasyhteistyöstä, sillä asiakkaamme haluavat vähentää päästöjään. Outokummun Circle Green -teräksen hiilijalanjälki on jopa 93 % teollisuuden keskiarvoa pienempi – pienin hiilijalanjälki, mitä kaupallisessa terästuotannossa on saatu aikaan. Asiakkaiden voimakas kiinnostus tuotetta kohtaan osoittaa, että olemme viemässä liiketoimintaamme oikeaan suuntaan.

Vuonna 2023 solmimme uusia kumppanuuksia kaivos- ja kehitysyhtiö FPX Nickelin, biohiilen tuottaja Envigasin ja kierrätysteräksen toimittaja CRONIMETin kanssa. Haluamme varmistaa, että meillä on tulevaisuudessa riittävästi saatavilla kriittisiä raaka-aineita, joiden hiilijalanjälki on pieni.

Olemme koko vuoden ajan keskittyneet vahvasti energiatehokkuuteen. On nyt jo selvää, että ylitämme 8 %:n energiatehokkuuden parantamistavoitteen, mutta se vie enemmän aikaa kuin alun perin arvioitiin. Tähän mennessä toimenpiteemme ovat johtaneet 10 milj. euron säästöihin. Vuoden aikana vähensimme päästöjämme onnistuneesti SBT-ilmastotavoitteen mukaisesti.

Vuosi 2023 osoittaa, että teemme tiiminä upeaa ja sinnikästä yhteistyötä sitoutuneesti. Olen erityisen ylpeä maailmanluokan turvallisuustuloksista: saavutimme uuden ennätyksen, kun kaikkien työtapaturmien taajuus oli 1,5. Markkinatilanne muuttui, mutta ryhdyimme heti toimenpiteisiin palauttaaksemme kannattavuuden turvallisuudesta tinkimättä. Pidimme vuonna 2023 yhtiön nettovelattomana, ja liiketoimintamme teki vahvaa kassavirtaa. Meillä on teollisuudenalan vahvin tase, ja olemme valmiita myös haastaviin markkinaolosuhteisiin, jotka ovat luonnollinen osa ruostumattoman teräksen syklistä toimialaa.

Olen tyytyväinen siitä, että hallituksemme on tänään ehdottanut, että vuodelta 2023 maksettaisiin osinkoa 0,26 euroa osakkeelta. Käynnissä olevan osakkeiden takaisinosto-ohjelman lisäksi se kertoo vahvasta sitoutumisestamme osakkeenomistajien tuottoihin.

Haluan kiittää kaikkia työntekijöitämme ja sidosryhmiämme hyvästä yhteistyöstä vuonna 2023 – jatketaan hyvää työtä myös vuonna 2024.