Outokummun toiminnalla on taloudellisia vaikutuksia paikallisiin, kansallisiin ja globaaleihin yhteisöihin. Edistämme toimintaympäristöjemme yhteisöjen hyvinvointia suoralla ja epäsuoralla työllistämisellä, verojen maksamisella ja osallistumalla yhteisön hyvinvoinnin edistämiseen muilla tavoin.
Outokumpu toimii erittäin kilpaillulla alalla, jossa kysyntä ja tarjonta kohtaavat globaaleilla markkinoilla. Toisaalta tuotantolaitoksemme sijaitsevat usein suhteellisen pienissä kaupungeissa. Toisin sanoen Outokummulla on suuri merkitys pienten paikallisten yhteisöjen taloudelle, ja se on usein yksi harvoista alueen yksityisen sektorin työnantajista.

Outokumpu kartoittaa kyselyiden avulla sidosryhmiensä näkemyksiä siitä, mitkä ovat olennaiset kysymykset vastuullisuudessa. Lisätietoja suoriutumisestamme vastuullisuudessa löytyy viimeisimmästä vuosikertomuksestamme.
 

Taloudellinen vaikutus

Ruostumattoman teräksen globaali markkinajohtajuus tarkoittaa, että Outokumpu tyydyttää suuren osan ruostumattoman teräksen maailmanlaajuisesta kysynnästä. Siksi kestävän kehityksen käytäntöjemme vuoksi globaali yhteiskunta hyötyy kokonaisuudessaan. Tärkeää suoraa taloudellista vuorovaikutusta meillä on asiakkaiden, toimittajien, työntekijöiden, julkisen sektorin ja osakkeenomistajien kanssa. Outokumpu edistää paikallisten, kansallisten ja kansainvälisten yhteisöjen hyvinvointia maksamalla veroja, työllistämällä ihmisiä suoraan ja epäsuorasti sekä osallistumalla muuhun yhteiskunnalliseen toimintaan.

Lue lisää taloudellisista vaikutuksistamme vastuullisuuden datatyökalustamme.

 

Lähestymistapamme verotukseen

Globaalina yrityskansalaisena olemme täysin sitoutuneet raportoimaan ja maksamaan verot oikea-aikaisesti noudattaen paikallisia säännöksiä maissa, joissa luomme arvoa. Kaikilla transaktioilla on oltava vakaa, yrityksen strategian mukainen liiketoimintaperuste. Tavoitteemme on varmistaa ennakoitavuus kaikissa veroasioissa. Tuemme kilpailukykyistä liiketoiminnan kasvua verotuksen kannalta tehokkaasti ja tinkimättä verotuksen noudattamisen periaatteista.

Aggressiivinen verosuunnittelu ja pelkästään verohyötyjen saavuttamiseen tähtäävät keinotekoiset järjestelyt eivät ole hyvän yrityskansalaisuuden mukaisia vaan uhkaavat suoraan yrityksen brändiä ja mainetta. Tällaiset järjestelyt ovat siksi ehdottomasti kiellettyjä. Mitään transaktiota ei tule suorittaa vain verosuunnittelujärjestelyn perusteella. Verot kuuluvat olennaisena osana liiketoimintaprosesseihin.

Kaksinkertainen verotus eli samojen tulojen verottaminen useammassa kuin yhdessä maassa tulee kalliiksi. Jos kaksinkertaista verotusta esiintyy, sen poistamiseksi käytetään keskinäisiä sopimusmenettelyjä ja muita oikeudellisia menettelyjä.

Lue koko verolausuntommeLisätietoja Ison-Britannian osalta on englanniksi Outokummun Ison-Britannian Ison-Britannian verostrategiassa (202020192018 ja 2017).