Outokumpu edistää useita YK:n kestävän kehityksen tavoitteita toimintatapojemme ja tuotteidemme avulla.

 

Tuotteet: Ruostumaton teräs on ainoa pitkäkestoinen materiaali puhtaan energiatuotannon, kuten aurinkovoimaloiden ja biopolttoaineiden, moniin käyttötarkoituksiin.
Tuotanto: Noudatamme kestävän energiahuollon käytäntöjä varmistaaksemme turvallisen ja vakaan energiansaannin.
Vuosi 2023: Vähähiilisen sähkön osuus oli 95 %.

 

 

 

Tuotteet: Ruostumaton teräs on keskeinen elementti nykyaikaisen, tehokkaan ja hyvinvoivan yhteiskunnan rakentamisessa. 

Tuotanto: Edistämme yhteisön hyvinvointia työllistämällä suoraan ja välillisesti, verojen maksamisella ja muilla tavoin. 

Vuosi 2023: Työllistimme suoraan yli 8 300 henkilöä ja meillä on suunnitelma monimuotoisuuden, yhdenvertaisuuden ja osallisuuden kehittämiseksi – esimerkiksi lisätä 100 erilaisista taustoista vuoden 2025 loppuun mennessä verrattuna heinäkuun 2022 lähtötasoon. Tähän menneessä tällaisia johtajia on saatu lisää 57.
Henkilöstön sitoutumisaste pysyi korkeana, ja oli 77 henkilöstökyselyssämme.

 

 

 

Tuotteet: Ruostumaton teräs on erinomaisten ominaisuuksiensa ansiosta keskeinen materiaali kestävässä teollistumisessa ja nykyaikaisessa infrastruktuurissa.
Tuotanto: Meillä on pitkä historia uusien teräslajien kehittämisessä. Etsimme vastuullisimpia materiaaliratkaisuja tiiviissä yhteistyössä asiakkaidemme kanssa.
Vuosi 2023: Autoimme uusia asiakastoimialoja ja -teollisuuksia pienentämään päästöjään Circle Greenin avulla ja käynnistimme Inner Circle -hankkeen romun kierron parantamiseksi.

 

 

 

 

Tuotteet: Ruostumattomalla teräksellämme on suuri kierrätetyn materiaalin osuus, yli 90 %. Ruostumaton teräs on lisäksi globaalisti kaikkein kierrätetyin yksittäinen materiaali. 
Tuotanto: 
Toimintamme perustuu kiertotalouteen. Kaikkia ruostumattoman teräksen tehtaita voidaan pitää merkittävinä kierrätyslaitoksina. 
Vuosi 2023: Outokummun kierrätyssisältö oli ennätyssuuri, 95 %.

 

 

 

Tuotteet: Ruostumaton teräksemme pienentää asiakkaidemme hiilidioksidipäästöjään 12 milj. tonnilla vuonna 2023. 
Tuotanto: Meillä on kunnianhimoinen 1,5 asteen mukainen ilmastotavoite ja olemme sitoutuneet vähentämään päästöjä kaikilla soveltamisaloilla 42 % vuoteen 2030 mennessä vuoden 2016 lähtötasosta. 
Vuosi 
2023: Outokumpu vähensi päästöintensiteettiä 27 % vuoden 2016 lähtötasosta. Tavoitteenamme on myös Kemin kaivoksen hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä, ja tavoitteesta saavutettiin kolmannes vuonna 2023. 

 

 

 

Tuotteet: Työskentelemme yhdessä asiakkaidemme ja partneriemme kanssa vähentääksemme päästöjä eri toimialoilla. 
Tuotanto: 
Olemme sitoutuneet kansainvälisiin vastuullisuuden viitekehyksiin ja teemme yhteistyötä koko arvoketjumme kanssa kestävän kehityksen edistämiseksi.
Vuosi 2023: Julkistimme uusia Circle Green-yhteistyökuvioita autoteollisuudesta kodinkoneteollisuuteen esimerkiksi thyssenkruppin ja Boysen Groupin sekä Fisslerin kanssa.