Aktiivinen vuorovaikutus pääomamarkkinoiden kanssa

Outokummun sijoittajasuhdetiimi toimittaa markkinoille ajan tasalla olevaa tietoa liiketoiminnasta ja yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Tapaamme säännöllisesti sijoittajia ja varmistamme, että yrityksellä ja markkinoilla on saumaton vuorovaikutus. Lisäksi järjestämme sijoittajatapaamisia ylimmän johdon kanssa.
Sivua viimeksi päivitetty: 10.04.2024

Sijoittajasuhdekäytäntö

Pääperiaatteet:

  • Läpinäkyvää, selkeää, ennakoivaa ja ajan tasaista tietoa
  • Tietoa annetaan johdonmukaisesti sekä positiivista että negatiivisista asioista
  • Kaikkia osakkeenomistajia kohdellaan tasapuolisesti
  • Sitoutunut ylin johto, asiantunteva sijoittajasuhdetiimi

Tärkeimmät tehtävät:

  • Tuottaa oikeaa ja olennaista tietoa markkinoille, jotta ne voivat arvostaa osakkeen oikein
  • Varmistaa, että sijoittajat luottavat yritykseen ja omistaja-arvo säilyy

Suljettu ikkuna

Outokummulla on 30 päivän suljettu ikkuna ennen koko vuoden ja osavuosikatsausten julkistamista. Suljetun ikkunan aikana me emme tapaa pääomamarkkinoiden edustajia emmekä kommentoi tulosennusteita.

 

Pysy ajantasalla

Jos haluat pysyä ajan tasalla Outokummun tapahtumista tai viimeisimmistä tiedoista, seuraathan sijoittajakalenteriamme ja verkkolähetyksiä. Voit myös tilata Outokummun sijoittajauutiskirjeen (englanniksi). 

 

Outokumpu ja pääomamarkkinat

Outokummun osake on Suomessa niin kutsuttu kansanosake, ja yksityishenkilöt ja kotitaloudet omistavat noin neljänneksen yhtiön ulkona olevista osakkeista. Suurin osakkeenomistaja on Suomen valtion sijoitusyhtiö Solidium Oy, joka omisti vuoden lopussa 15,5 % ulkona olevista osakkeista. Ulkomaisten omistajien osuus laski vuoden aikana hieman ja oli vuoden 2023 lopussa 28,2 %.

Outokumpu jatkoi säännöllistä ja aktiivista keskustelua sijoittajien ja analyytikoiden kanssa vuoden aikana. Tärkeimpiä aihealueita sijoittajien kanssa vuonna 2023 olivat yhtiön strategia, pääomien kohdentaminen, osakkeenomistajien tuotot, heikompi markkinatilanne, ruostumattoman teräksen hinta kehitys, energiamarkkinat, kustannusinflaatio ja hiilestä irtautuminen.

Vuoden 2023 aikana Outokumpu osallistui seitsemään seminaariin tai sijoittajatilaisuuteen, minkä lisäksi johto tapasi sijoittajia myös kaikkiaan 44 kahdenkeskisissä tai pienempien ryhmien tapaamisissa. Lisäksi järjestimme neljä aamiaistilaisuutta suomalaisille institutionaalisille sijoittajille tulosjulkistusten yhteydessä ja neljä kaikille avointa, talous- ja rahoitusjohtaja Pia-Aaltonen Forsellin pitämää konferenssipuhelua aina ennen hiljaista ikkunaa.

T-Median Luottamus ja Maine -tutkimuksessa Outokummun sijoitus parani merkittävästi sijoittajien keskuudessa yli 20 sijalla, ja yhtiö nousi 57. sijalta 35. sijalle, joten olimme yksi parhaiten kehittyneistä yhtiöistä. 

Lue lisää

Sijoittajakalenteri
Pääomamarkkinapäivä
Tehdasvierailut
Verkkolähetykset
Yhteystiedot sijoittajille
Tilaa ja tutustu IR-uutiskirjeeseen