Aktiivinen vuorovaikutus pääomamarkkinoiden kanssa

Outokummun sijoittajasuhdetiimi toimittaa markkinoille ajan tasalla olevaa tietoa liiketoiminnasta ja yrityksen taloudellisesta kehityksestä. Tapaamme säännöllisesti sijoittajia ja varmistamme, että yrityksellä ja markkinoilla on saumaton vuorovaikutus. Lisäksi järjestämme sijoittajatapaamisia ylimmän johdon kanssa.

Sijoittajasuhdekäytäntö

Pääperiaatteet:

  • Läpinäkyvää, selkeää, ennakoivaa ja ajan tasaista tietoa
  • Tietoa annetaan johdonmukaisesti sekä positiivista että negatiivisista asioista
  • Kaikkia osakkeenomistajia kohdellaan tasapuolisesti
  • Ylin johto on sitoutunut ja asiantunteva IR-tiimi

Tärkeimmät tehtävät:

  • Tuottaa oikeaa ja olennaista tietoa markkinoille, jotta ne voivat arvostaa osakkeen oikein
  • Varmistaa, että sijoittajat luottavat yritykseen ja omistaja-arvo säilyy

Suljettu ikkuna

Outokummulla on 30 päivän suljettu ikkuna ennen koko vuoden ja osavuosikatsausten julkistamista. Suljetun ikkunan aikana me emme tapaa pääomamarkkinoiden edustajia emmekä kommentoi tulosennusteita.

Pysy ajantasalla

Jos haluat pysyä ajan tasalla Outokummun tapahtumista tai viimeisimmistä tiedoista, seuraathan sijoittajakalenteriamme ja verkkolähetyksiä. Voit myös tilata Outokummun sijoittajauutiskirjeen (englanniksi). 

Outokumpu ja pääomamarkkinat

Outokumpu on Suomessa nk. kansanosake, ja kotitaloudet ja yksityishenkilöt omistavat yli neljänneksen Outokummun ulkona olevista osakkeista. Suurin osakkeenomistaja on Suomen valtion omistama sijoitusyhtiö Solidium Oy, joka vähensi omistustaan vuoden aikana ja omisti vuoden lopussa 15,5 % yhtiön ulkona olevista osakkeista. Ulkomaisten sijoittajien osuus nousi 31,7 %:iin vuonna 2021.

Outokumpu jatkoi säännöllistä ja aktiivista keskustelua sijoittajien ja analyytikoiden kanssa vuoden 2021 aikana. Tärkeimpiä aihealueita sijoittajien kanssa keskusteltaessa olivat koronaviruspandemiasta toipuminen ja poikkeuksellisen suotuisa markkinaympäristö, jossa ruostumattoman teräksen kysyntä oli vahvaa ja hinnat nousivat. Muita aiheita olivat strategian toteutuksen eteneminen, toukokuussa
2021 toteutettu suunnattu osakeanti, tase, pääomien kohdentaminen, Aasian tuonti ja kaupan suojatoimenpiteet.

Koronaviruspandemian jatkuessa lähes kaikki sijoittajatapaamiset ja -tilaisuudet järjestettiin virtuaalisina, kuten myös toukokuussa 2021
järjestetty yhtiön pääomamarkkinakatsaus. Outokumpu järjesti myös varsinaisen yhtiökokouksensa poikkeusjärjestelyin yhtiön omassa pääkonttorissa maaliskuussa 2021. Vuoden aikana Outokumpu järjesti kahdeksan virtuaalista sijoittajatilaisuutta Euroopassa ja Yhdysvalloissa ja tapasi sijoittajia kolmessa virtuaalisessa sijoittajaseminaarissa ja -konferenssissa. Sijoittajia tavattiin myös
kaikkiaan 72 kahdenkeskisessä tapaamisessa tai konferenssipuhelussa vuoden aikana.


Päivitetty 4.3.2022.

Lue lisää

Sijoittajakalenteri
Pääomamarkkinapäivä
Tehdasvierailut
Verkkolähetykset
Yhteystiedot sijoittajille
Tilaa ja tutustu IR-uutiskirjeeseen