Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous pidettiin 18.3.2013 Helsingissä. Yhtiökokous vahvisti vuoden 2012 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2012 ei jaeta osinkoa. Yhtiökokous hyväksyi myös nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenien valitsemiseksi sekä hallituksen ehdotuksen yhtiöjärjestyksen muuttamisesta.
Yhtiökokous päätti hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan. Hallituksen jäseniksi seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen loppuun asti valittiin uudestaan Olli Vaartimo, Harri Kerminen, Guido Kerkhoff, Heikki Malinen, Elisabeth Nilsson ja Siv Schalin. Uusina jäseninä valittiin Markus Akermann ja Jorma Ollila. Nykyinen hallituksen puheenjohtaja Ole Johansson on ilmoittanut, ettei hän ole enää käytettävissä hallituksen puheenjohtajan tehtävään. Hallituksen puheenjohtajaksi valittiin Jorma Ollila ja hallituksen varapuheenjohtajaksi Olli Vaartimo. Yhtiökokouksen päätökset hallituksen kokoonpanosta poikkesivat yhtiökokouskutsussa esitetystä nimitystoimikunnan ehdotuksesta jäsenten lukumäärän osalta, sillä yksi ehdotetuista hallituksen jäsenistä oli ilmoittanut juuri ennen yhtiökokousta, että ei olekaan henkilökohtaisista syistä käytettävissä hallituksen jäsenen tehtävään.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenten palkkioita nostetaan ja että hallituksen jäsenten palkkiot ovat seuraavaan varsinaiseen yhtiökokoukseen asti puheenjohtajalle 140 000 euroa vuodessa, varapuheenjohtajalle 80 000 euroa vuodessa ja muille jäsenille 60 000 euroa vuodessa. Suomessa asuvien hallituksen jäsenten kokouspalkkio on 600 euroa kokoukselta ja ulkomailla asuvien hallitusten jäsenten kokouspalkkio 1 200 euroa kokoukselta. Yhtiökokous päätti, että vuosipalkkiosta 40 % maksetaan Outokumpu Oyj:n osakkeina ja loput käteisenä. Osakkeet hankitaan kahden viikon kuluessa Outokummun vuoden 2013 ensimmäisen osavuosikatsauksen julkistamisesta. Osakkeet hankitaan suoraan hallituksen jäsenen puolesta siten, että Outokumpu ei hanki osakkeita ensin omaan omistukseensa.

Yhtiökokous hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankkimisesta, osakeannista ja muiden osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta.