Ferrochrome-liiketoiminta-alue

Outokumpu omistaa ainoan kromikaivoksen EU:n alueella. Sen ansiosta meillä on omasta takaa saatavilla ruostumattoman teräksen olennaista raaka-ainetta – kromi tekee teräksestä ruostumattoman. 

Ferrokromitoiminnot ovat olennainen osa Outokummun tuotantoketjua, joka muodostaa meille selkeän kilpailuedun. Ferrochrome-liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Kemin kaivos ja Tornion tehdasalueellamme sijaitseva ferrokromisulatto. 
Sivua viimeksi päivitetty: 18.03.2024

Liiketoiminta-alueen päätuote on ferrokromi. Outokummun omat tehtaat käyttävät tuotannossaan suurimman osan ferrokromista, mutta osa myydään yhtiön ulkopuolisille asiakkaille. Koska ferrokromisulatto sijaitsee Tornion ruostumattoman teräksen tehtaan välittömässä läheisyydessä, voimme käyttää ferrokromia Tornion tuotannossa sulana. Se säästää merkittävästi sekä energia- että kuljetuskustannuksia. Outokummun ferrokromilla on pieni hiilijalanjälki, 67 % pienempi kuin teollisuudenalan keskiarvo. 

Liikevaihto 467 milj. euroa

Ferrochromen osuus konsernin liikevaihdosta oli viime vuonna 3 %. Liiketoiminta-alueen oikaistu käyttökate oli 96 milj. euroa. 

Kromi tekee teräksestä ruostumattoman

Other_mills

Ferrokromin tuotanto oli viime vuonna 390 000 tonnia. Outokumpu käyttää valtaosan valmistamastaan ferrokromista omassa tuotannossaan. 

Maailman vastuullisinta ferrokromia

Ferrochrome-liiketoiminta-alueen strategian ydin on Kemin kaivoksen hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä. Outokummun ferrokromin hiilijalanjälki on 67 % pienempi kuin teollisuudenalan keskiarvo.

Hiilineutraaliustavoite etenee 

Kolmannes Kemin kaivoksen hiilineutraaliustavoitteesta vuodelle 2025 saavutettiin siirtymällä uusiutuviin polttoaineisiin.

Kemin kaivos hiilineutraaliksi vuoteen 2025 mennessä

 

Outokummun Kemin kaivoksen tavoitteena on hiilineutraalius vuoteen 2025 mennessä ensimmäisenä maailmassa. Kemin kaivoksen hiilineutraalius on tärkeä askel Outokummun kunnianhimoisten tieteeseen perustuvien ilmastotavoitteiden saavuttamisessa. Vuonna 2023 otimme merkittävän askelen kohti Kemin kaivoksen hiilineutraaliustavoitetta: kolmannes tavoitteesta saavutettiin korvaamalla fossiiliset polttoaineet uusiutuvilla polttoaineilla, mikä vähentää päästöjä lähes 11,3 milj. kiloa.

Uusiutuvien polttoaineiden lisäksi tärkeimmät tekijät ovat ovat vähäpäästöisen sähkön hyödyntäminen sekä maakaasun ja propaanikaasun korvaaminen biokaasulla lämmityksessä. Kaivoskoneiden sähköistämistä laajennetaan myös polttoaineiden tarpeen vähentämiseksi. 

  

280 miljoonan euron investointi Kemin kaivoksen syventämiseen

 

Olemme saaneet päätökseen merkittävän projektin Kemin kaivoksen syventämiseksi 500 metristä 1 000 metriin. Näin varmistetaan ruostumattoman teräksen keskeisen raaka-aineen eli (vähäpäästöisen) kromin jatkuva saatavuus tuleviksi vuosikymmeniksi. Mineraalivarannot on tällä hetkellä arvioitu yli 90 miljoonaan tonniin yhden kilometrin syvyyteen asti, mutta seismisillä menetelmillä on todettu mineraalisaation jatkuvan myös sen alapuolelle. 

Ferrokromitoiminnot

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Kemin kromikaivos ja Tornion ferrokromisulatto.

Kemi Mine, Finland
Tornio, Finland – Ferrochrome