Ferrochrome-liiketoiminta-alue

Outokumpu omistaa Euroopan ainoan kromikaivoksen. Sen ansiosta meillä on omasta takaa saatavilla ruostumattoman teräksen olennaista raaka-ainetta – kromi tekee teräksestä ruostumattoman. 

Ferrokromitoiminnot ovat olennainen osa Outokummun tuotantoketjua, joka muodostaa meille selkeän kilpailuedun. Ferrochrome-liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Kemin kaivos ja Tornion tehdasalueellamme sijaitseva ferrokromisulatto. 

Liiketoiminta-alueen päätuote on ferrokromi. Outokummun omat tehtaat käyttävät tuotannossaan suurimman osan ferrokromista, mutta noin 25 % ferrokromista myydään yhtiön ulkopuolisille asiakkaille. Koska ferrokromisulatto sijaitsee Tornion ruostumattoman teräksen tehtaan välittömässä läheisyydessä, voimme käyttää ferrokromin tuotannossa sulana. Se säästää merkittävästi sekä energia- että kuljetuskustannuksia. Ferrochrome-liiketoiminta-alueen hiilidioksidipäästöt ovat vain 42 % maailman keskiarvosta. 

 

 

250 miljoonan euron investointi Kemin kaivoksen syventämiseen

 

Outokumpu investoi 280 miljoonaa euroa Kemin kaivoksen laajentamiseen kilometrin syvyyteen. Tavoitteena on varmistaa kromin jatkuva saatavuus tuleviksi vuosikymmeniksi. Mineraalivarannot on tällä hetkellä arvioitu yli 90 miljoonaan tonniin yhden kilometrin syvyyteen asti, mutta seismisillä menetelmillä on todettu mineraalisaation jatkuvan myös sen alapuolelle.Ferrokromituotantomme on noin 5 % koko maailman kapasiteetista, ja tuotantokustannuksin mitattuna olemme maailman kymmenen parhaan tuottajan joukossa.Päivitetty 4.3.2022.

Ferrokromitoiminnot

Liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Kemin kromikaivos ja Tornion ferrokromisulatto.

Kemi Mine, Finland
Tornio, Finland – Ferrochrome