Toimintaympäristö

Ruostumattoman teräksen pitkän aikavälin näkymät jatkuvat myönteisinä, sillä se on monin tavoin vastaus tarpeeseen löytää pitkäikäisiä ja kestäviä ratkaisuja maailman tämän hetken tärkeimpiin haasteisiin.
Sivua viimeksi päivitetty: 03.03.2023

Megatrendit ohjaavat kysyntää kestäviin ratkaisuihin

Ruostumattoman teräksen kysyntään vaikuttavat pääasiassa erilaiset maailmanlaajuiset megatrendit kuten kaupungistuminen, liikkuvuuden lisääntyminen, talouden ja väestön kasvu sekä ilmastonmuutos. Nämä megatrendit edellyttävät talouden, yhteiskunnan ja ympäristön kannalta kestäviä ratkaisuja – ratkaisuja, jotka voidaan pitkän elinkaarensa päätteeksi käyttää uudelleen.

Outokummun sitoutuminen ja osallistuminen kestävään kehitykseen on olennainen osa koko arvoketjuamme aina hankinnasta ja tuotannosta asiakastoimituksiin. Oman hiilijalanjäljen pienentäminen ilmastonmuutoksen hillitsemiseksi on selkeä painopistealue, ja pienennämme jatkuvasti toimintamme ympäristövaikutuksia esimerkiksi parantamalla tuotannon energiatehokkuutta ja käyttämällä vähähiilistä sähköä. Etsimme jatkuvasti keinoja parantaa tuotteidemme ja prosessiemme vastuullisuutta entisestään. Esimerkki tästä on vuonna 2022 markkinoille tuomamme uusi tuotelinja Circle Green, maailman ensimmäinen päästöminimoitu ruostumaton teräs.

 

Isoja toimijoita, maailmanlaajuiset markkinat

Outokumpu toimii maailmanlaajuisilla ruostumattoman teräksen markkinoilla, joilla meidät tunnetaan maailmanluokan tuotannosta, kattavasta tuotevalikoimasta ja osaamisestamme. Se on vakaa pohja strategian toteuttamiselle. Vuonna 2022 kylmävalssattujen  tuotteiden markkinat olivat noin 30,5 milj. tonnia. Outokummun markkinaosuus oli maailmanlaajuisesti noin 3,6 %. Euroopassa Outokumpu on markkinajohtaja, ja markkinaosuutemme oli kylmävalssatuissa tuotteissa noin 26 %, johon vaikutti tuonnin kasvu EU:n alueelle. Pohjoisja Väli-Amerikan alueella (USMCA) markkinaosuutemme on noin 23 %, ja sen myötä Outokumpu on Amerikoissa markkinoiden toiseksi suurin tuottaja. Yhdysvalloissa Outokummun markkinaosuus on noin 22 %.
(Lähteet: CRU:n ruostumattoman teräksen nauha- ja levytuotteiden markkinakatsaus marraskuussa 2022, EUROFER, ulkomaankauppatilastot, American Iron & Steel Institute, StatsCan, Canacero.) 

Viime vuosina ruostumattoman teräksen markkinat ovat kärsineet ylikapasiteetista erityisesti Aasiassa. Outokummun lisäksi maailman suurimpia ruostumattoman teräksen tuottajia ovat aasialaiset tuottajat Tsingshan, Delong, Baosteel, TISCO ja POSCO sekä eurooppalaiset Acerinox ja Aperam. Teräksen tuotanto oli globaalisti 1 391 milj. tonnia, josta noin 4,1 % oli ruostumatonta terästä. 
(Lähteet: CRU ja WorldSteel.) 

Vuonna 2022 ruostumattoman teräksen aihioiden maailmanlaajuinen tuotantokapasiteetti kasvoi noin 16 % ja oli 70,3 milj. tonnia. Maailmanlaajuisesti tehtaiden kapasiteettien käyttöaste laski vuonna 2022 noin 66 %:iin 80 %:sta vuonna 2021, jolloin tehtaat kävivät täysillä. Vuoden 2022 jälkipuoliskolla markkinat hidastuivat ja tuotantomäärät laskivat.
(Lähde: CRU:n ruostumattoman teräksen litteiden tuotteiden tilastoraportti, marraskuu 2022.) 

Ruostumattoman teräksen valmistus sitoo paljon pääomaa, joten tuottajat pyrkivät yleensä pitämään tuotannon käyttöasteen koko ajan korkealla säilyttääkseen ja parantaakseen kannattavuuttaan. Useat aasialaiset tuottajat valmistavat sekä ruostumatonta että hiiliterästä, jota voidaan joissakin tapauksissa käyttää ruostumattoman teräksen sijaan, kun taas eurooppalaiset valmistajat ovat keskittyneet kestävään ruostumattomaan teräkseen. 

 

2022 oli kaksijakoinen vuosi

Vuoden 2021 poikkeukselliset olosuhteet olivat seurausta ennennäkemättömästä tilausten kasvusta pääasiassa siksi, että maailmantalous toipui ympäri maailmaa koronavirusrokotekattavuuden kasvaessa. Useilla markkina-alueilla kehitys jatkui vuoden 2022 alkupuolella, ja kylmävalssattujen tuotteiden kokonaiskulutus kasvoi ensimmäisellä neljänneksellä. Perushinnat olivat ennätyksellisen korkealla, ja Euroopan ja Yhdysvaltain tehtaiden kannattavuus pysyi hyvällä tasolla. 

Venäjän hyökättyä Ukrainaan vuoden 2022 ensimmäisellä neljänneksellä nikkelin hinnan heilahtelu oli ennennäkemätöntä, ja energiakustannukset nousivat, mikä aiheutti paineita eurooppalaisille tuottajille. Kustannuskehitykseen liittyvä epävarmuus vähensi kysyntää, ja varastot olivat täynnä. Tehtaiden tilauskirjat palasivat tavanomaiselle tasolle toisella neljänneksellä, ja eurooppalaisten tuottajien toimitusajat olivat perusteräslajeissa kahdesta kolmeen kuukautta. 

Vuoden 2022 jälkipuolisko oli markkinoilla käännekohta: energian hintojen nousu ja inflaatio tekivät toimintaympäristöstä haastavan Euroopassa samalla, kun kysyntä heikkeni. Logistiikkaan liittyvät ongelmat ja komponenttipula painoivat yhä teollisuustuotantoa ympäri maailmaa. Kiinassa tiukat koronavirusrajoitukset ja poikkeukselliset sääolosuhteet viivästyttivät kysynnän toipumista, ja tuottajat leikkasivat tuotantoa. 

Ensimmäisellä neljänneksellä eurooppalaisen ja aasialaisen materiaalin hintaero oli suuri ja tuonnilla oli monia etuja, mikä johti poikkeuksellisen isoon tuonnin osuuteen. Hintaero pieneni vuoden 2022 kuluessa, ja tuonnin houkuttelevuus väheni. Perushintojen lasku ja toimitusaikojen lyheneminen Euroopassa houkuttelivat tilaamaan tuotteita kotimarkkinoilta syksystä 2022 alkaen.

Ruostumattoman teräksen nauha- ja levytuotteiden maailmanlaajuinen kokonaiskulutus oli 39,6 milj. tonnia vuonna 2022. Kulutus nousi 0,4 %, sillä vuonna 2021 kulutus oli 39,4 milj. tonnia. Aasian ja Tyynenmeren alueella kysyntä laski 0,8 %, mutta Amerikoissa kysyntä nousi 0,4 % ja EMEA-alueella 6,5 %. 
(Lähde: CRU:n ruostumattoman teräksen litteiden tuotteiden tilastoraportti marraskuussa 2022.)

Kiinassa kotimainen tuotanto on toipunut vahvasti, mutta tiukat rajoitukset keskeisillä kauppapaikoilla ja logistiikkakeskuksissa ovat painaneet merkittävästi kysyntää. 

 

Haasteitä edessä, mutta markkinoiden odotetaan toipuvan 

Kokonaiskulutuksen kasvun tilanne vaihtelee maailmanlaajuisilla markkinoilla vuonna 2023. 

Eurooppaa voivat kohdata sekä lama että energiakriisi, eivätkä Kiinan markkinat ehkä toivu niin nopeasti kuin odotettiin. Mahdolliset koronavirusrajoitukset, äärimmäiset ilmasto-olosuhteet ja maailmanlaajuisen kysynnän heikkeneminen voivat aiheuttaa lisää epävarmuutta markkinoilla. Yhdysvallat on energiaomavaraisempi kuin Eurooppa, mutta siellä haasteita ovat jakelijoiden suuret varastot, korkeat korot, epävarmat talousnäkymät ja kustannusten heilahtelu. Nämä tekijät aiheuttavat epävarmuutta vuonna 2023.

Maailman bruttokansantuotteen odotetaan kasvaneen 3,0 % vuonna 2022. Vuonna 2023 maailman bruttokansantuotteen arvioidaan kasvavan 1,5 %. 
(Lähde: CRU:n raportti maailmantalouden näkymistä, joulukuu 2022)

 

Lyhyen aikavälin näkymät ja viimeisimmät markkinakommentit

Viimeisimmät näkymät julkaistaan aina viimeisimmän osavuosikatsauksen yhteydessä.

Markkinakommentteja päivitetään osavuosikatsauksen yhteydessä, ja ne julkaistaan toimitusjohtajan katsauksessa ja viimeisimmissä osavuosikatsauksissa

 

 

Lue lisää

Raportit ja esitykset
Toimitusjohtajan katsaus
Tavoitteet ja näkymät
Vastuullinen sijoitus