Outokumpu on osa maailmanlaajuista toimitusketjua: valmistamme ruostumatonta terästä monille tunnetuille brändeille ja vaativille teollisuudenaloille ympäri maailmaa.

Asiakkaamme odottavat toimitusketjultamme läpinäkyvyyttä, ja siksi myös Outokummussa olemme asettaneet tiukat kriteerit toimittajillemme. Toimitusketjun valvonnan kehittäminen kuuluu vastuullisuustyömme painopistealueisiin.

Ajankohtaista toimitusketjusta

29.10.2021 Vastuullisen hankinnan aloite raaka-ainehankinnassa
27.8.2021 Päivitetty Modern Slavery Statement julkaistu
4.6.2021 Outokummun toimittajavaatimukset on päivitetty
10.5.2021 Outokummun toimintaohje päivitetty – Koko henkilöstö koulutetaan
6.5.2021  Outokummun tavoitteeksi vastuullisuuden edelläkävijyys: Aiempaa vaativampi ilmastotavoite ja ESG-asioiden neuvottelukunta
25.3.2021 Outokumpu kehittää toimittajiensa valvontaa ja ostojensa läpinäkyvyyttä
12.3.2021  Tutustu Outokummun toimittajien itsearviointilomakkeeseen
2.3.2021    Yritysvastuuraportti 2020 on julkaistu
23.2.2021  Outokummun vastine Finnwatchin raporttiin
23.2.2021  Lehdistötiedote: Outokumpu edellyttää kaikilta kumppaneiltaan vastuullisuutta

 

Maailmanlaajuiset toiminnot, paikalliset toimittajat

 • Yli 9 000 toimittajaa ympäri maailmaa – suurin osa toimittajistamme sijaitsee niissä Euroopan maissa, Yhdysvalloissa ja Meksikossa, joissa Outokummulla on tuotantoa.
 • Paikalliset toimittajat vastaavat noin 80–90 % ostoista (pois lukien raaka-aineet). 
 • Outokummun 20 suurinta toimittajaa kattaa 80 % suorista raaka-aineostoista.
 • Vuonna 2020 kuuden raaka-ainetoimittajan tunnistettiin toimivan maissa, joissa on ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyviä riskejä (ns. ESG-riskejä). 

Maat, joista Outokumpu ostaa yli 50 000 eurolla  

 

Map of supplier countries

 

Outokummun toimittajavaatimukset

Asiakkaamme vaativat meiltä paljon toimittajana, joten asetamme samat vaatimukset myös itsellemme ja omille toimittajillemme.

Työtämme toimitusketjun parissa ohjaavat konsernin toimintaohje, toimittajavaatimukset sekä yritysvastuupolitiikka. Outokumpu on myös sitoutunut noudattamaan Ison-Britannian Modern Slavery Act -lainsäädäntöä.

Kaikkien Outokummun toimittajien tulee sitoutua toimimaan seuraavien vaatimusten mukaisesti: 

 • Toimintaohje: Kaikkien toimittajien ja alihankkijoiden on noudatettava toimintaohjettamme tai vastaavia standardeja. Outokummun toimintaohje käsittää seuraavat osa-alueet: eettiset periaatteet, työterveys- ja turvallisuus, kestävä kehitys ja ympäristö, oikeudenmukaiset työsuhdekäytännöt, lainmukaisuus, hallinto- ja ohjausjärjestelmä, yrityksen omaisuuden ja tietojen suojeleminen, myynti- ja markkinointi, hankintakäytännöt ja taloustietojen luotettavuus. 
 • Toimittajavaatimukset: Toimittajien on noudettava soveltuvia lakeja ja säädöksiä. Outokummun toimittajavaatimukset asettavat vähimmäiskriteerit kestävälle kehitykselle ja eettisille periaatteille, työturvallisuudelle, ympäristöasioille, laadunhallinnalle, raaka-aineiden ja tuotannon hallinnalle, tuotevastuuseen, taloustietoihin, immateriaalioikeuksille, luottamuksellisuudelle ja turvallisuudelle, auditoinneille sekä liiketoimintakontakteille. 
 • Laadunhallintajärjestelmä: Toimittajien on ylläpidettävä laadunhallintajärjestelmää. 
 • Outokummun yleiset sopimusehdot
 • Raaka-aineiden ja tuotannon hallinta: Toimittajien on selkeästi määriteltävä, dokumentoitava ja käytävä läpi omat prosessinsa, joihin kuuluu myös käytettyjen raaka-aineiden jäljitettävyys.  

Otamme huomioon OECD:n vastuullisen toimitusketjun due diligence -ohjeistuksen. Lisäksi olemme ryhtyneet selvittämään YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden sisällyttämistä tavarantoimittajille asettamiimme vaatimuksiin. 

 

Toimittajien vastuullisuutta valvotaan

Outokumpu valvoo toimittajiaan itsearviointien, seulontojen ja auditointien avulla. Useimmat toimittavat käyvät läpi kuukausittaisen compliance-seulonnan pakotteiden varalta. Itsearviointi ja auditointi perustuvat Outokummun toimittajavaatimuksiin ja keskittyvät arvioimaan toimittajan sosiaalista ja ympäristövastuuta sekä laadunhallintaa. 

Itsearviointilomakkeessa toimittajia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella: teknologia, laatu, raaka-aineet, kustannukset, turvallisuus, ympäristö sekä rahoitusriskit ja sosiaaliset näkökohdat. Arvioinnin tuloksena identifioidaan parannusmahdollisuuksia ja välttämättömiä kehityskohteita, joista sovitaan toimittajan kanssa. Mikäli tilanne ei korjaannu, Outokumpu voi päättää kaupallisen suhteen toimittajan kanssa. 

Auditoinnit

Vuonna 2020 auditointeja ei auditoitu yleisten hankintojen toimittajia koronaviruspandemian vuoksi. Sen sijaan toimittaja-arviointi tehtiin kaikkiaan 103:lle Outokummun tärkeimmälle toimittajalle. Nämä arvioinnit kattoivat lähes 60 % tärkeimmistä toimittajista.

Raaka-ainehankintojen osalta auditoitiin paikan päällä vain yksi toimittaja koronaviruspandemian matkustusrajoitusten vuoksi. Vuonna 2020 arvioitiin 23 toimittajaa  ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvien kriteerien pohjalta, mikä johti joihinkin kehityskeskusteluihin ja toimenpiteiden seurantaan.

Riskimaat ympäristön, sosiaalisen vastuun ja hallintotavan näkökulmasta

Vuonna 2019 kaikki suorat raaka-ainetoimittajamme käytiin läpi kotimaansa ympäristöön, sosiaaliseen vastuuseen ja hallintotapaan liittyvien riskien (ns. ESG-riskien) näkökulmasta. ESG-maariskien arviointi perustui seuraaviin kriteereihin:

 • Maailmanpankin arvioimat lainsäädännön laatu 
 • Oikeusvaltioperiaatteen totetuminen ja korruptio
 • EPI-ympäristöindeksi (Environmental Performance Index)
 • Konfiktimineraalit
 • Lapsityövoima
 • Pakkotyö. 

20 suurimmasta toimittajasta kuudella oli toimintaa tällaisessa riskimaassa. Vuonna 2019 näitä toimittajia pyydettiin sitten täyttämään itsearviointilomake, jonka kaikki täyttivät. Itsearviointilomakkeet analysoitiin, eikä niissä noussut esiin ESG-riskejä.

Vuodelle 2020 suunniteltiin 20 suurimman toimittajan auditointia ESG-riskien perusteella, mutta vain yksi toimittaja auditoitiin paikan päällä koronaviruspandemiaan liittyvien matkustusrajoitusten vuoksi. 

Toimitusketjua koskevat palautteet ja epäilykset

Suomalainen kansalaisjärjestö Finnwatch julkaisi helmikuussa 2021 raportin Outokummun toimitusketjusta Brasiliassa. Outokumpu ottaa raportin vakavasti ja tutkii asiaa tarkemmin. Tutustu Outokummun raporttiin antamaan vastineeseen

Finnwatchin raportissa mainittu brasiliaisyhtiö toimittaa ferronikkeliä, joka on tarpeellinen seosaine tiettyjen ruostumattoman teräksen laatujen valmistuksessa. Outokummun ulkoisesti hankkima ferronikkeli korvaa osan nikkelistä ruostumattoman teräksen tuotannossa. Ferronikkelin käyttöä vähennetään kasvattamalla kierrätysmetallien käyttöä tuotannossa. Outokummun kierrätysmateriaalien käyttöaste oli 92,5 % vuonna 2020.

Brasilialaisen ferronikkelin toimitusketjun eteneminen raportoidaan tällä verkkosivulla.  

Yhteystiedot

Juha Erkkila

 

Juha Erkkilä 

Vastuullisuusjohtaja

j.erkkila@outokumpu.com

 


Raportointikanava

Outokummussa on käytössä raportointikanava väärinkäytösepäilyihin. SpeakUp-kanavassa voi raportoida myös toimittajia koskevista epäilyksistä.