Outokumpu on osa maailmanlaajuista toimitusketjua: valmistamme ruostumatonta terästä monille tunnetuille brändeille ja vaativille teollisuudenaloille ympäri maailmaa.

Asiakkaamme odottavat toimitusketjultamme läpinäkyvyyttä, ja siksi myös Outokummussa olemme asettaneet tiukat kriteerit toimittajillemme. Toimitusketjun valvonnan kehittäminen kuuluu vastuullisuustyömme painopistealueisiin.
Sivua viimeksi päivitetty: 22.01.2024

Ajankohtaista toimitusketjusta

7.11.2023 Outokumpu ja CRONIMET lisäävät yhteistyötä kiihdyttääkseen kiertotaloutta ja varmistaakseen korkealaatuisen kierrätysteräksen saatavuuden lähellä Outokummun Euroopan toimipaikkoja

6.10.2023 Outokumpu allekirjoittaa aiesopimuksen kanadalaisen Greenland Resources Inc:in kanssa vahvistaakseen vastuullisen molybdeenin toimitusketjua tulevaisuudessa

30.5.2023 Outokumpu ostaa osuuden kanadalaisesta FPX Nickel -yhtiöstä tavoitteena vahvistaa vastuullisen nikkelin tulevaisuuden oimitusketjua

16.12.2022 Raaka-ainetoimittajien vaatimukset julkaistu
1.11.2022 Outokumpu vieraili toimittajien luona Kolumbiassa
20.7.2022 Outokummun toimittajien toimintaohje on julkaistu
24.5.2022 Outokummun ihmisoikeuspolitiikka on julkaistu
4.5.2022 Guatemalalaisen toimittajan arviointi on päättynyt – tilaukset edelleen pysäytetty
6.3.2022  Outokumpu toimii määrätietoisesti Guatemalaan liittyvien syytösten noustua esiin, uudet tilaukset Guatemalasta pysäytetty 
25.2.2022 Tietoa Outokummun ihmisoikeusvaikutuksista julkaistu
31.1.2022 Vierailu Onca Puman kaivokselle Brasiliassa 
29.10.2021 Vastuullisen hankinnan aloite raaka-ainehankinnassa
27.8.2021 Päivitetty Modern Slavery Statement julkaistu
4.6.2021 Outokummun toimittajavaatimukset on päivitetty
10.5.2021 Outokummun toimintaohje päivitetty – Koko henkilöstö koulutetaan
6.5.2021  Outokummun tavoitteeksi vastuullisuuden edelläkävijyys: Aiempaa vaativampi ilmastotavoite ja ESG-asioiden neuvottelukunta
25.3.2021 Outokumpu kehittää toimittajiensa valvontaa ja ostojensa läpinäkyvyyttä
12.3.2021  Tutustu Outokummun toimittajien itsearviointilomakkeeseen
23.2.2021  Outokummun vastine Finnwatchin raporttiin
23.2.2021  Lehdistötiedote: Outokumpu edellyttää kaikilta kumppaneiltaan vastuullisuutta

 

Maailmanlaajuiset toiminnot, paikalliset toimittajat

Outokummussa hankinnat on jaettu yleisiin hankintoihin ja raaka-ainehankintoihin. Raaka-aineita ovat kaikki valmistamamme ruostumattoman teräksen ainesosat. Yleiset hankinnat vastaavat kaikista muista tuotantoyksiköiden ja muiden toimipaikkojen hankinnoista.

Vuonna 2022 Outokummulla oli

  • Yli 6 000 toimittajaa ympäri maailmaa – paikallisten toimittajien osuus oli noin 45 % hankinnoista
  • Raaka-ainetoimittajia 49 maassa sekä yleisten hankintojen toimittajia 48 maassa
  • 61 raaka-ainetoimittajaa, jotka toimivat kohonneen riskin maissa ja joiden osuus oli 13 % kaikista raakaainehankinnoista
  • Vain muutamia yleisten hankintojen toimittajaa, jotka toimivat kohonneen riskin maissa ja joiden osuus yleisistä hankinnoista oli olemattoman pieni 

Outokummun toimittajamaat vuonna 2022

   

 

Outokummun toimittajavaatimukset

Asiakkaamme vaativat meiltä paljon toimittajana, joten asetamme samat vaatimukset myös itsellemme ja omille toimittajillemme.

Työtämme toimitusketjun parissa ohjaavat konsernin toimintaohje, toimittajavaatimukset sekä yritysvastuupolitiikka. Outokumpu on myös sitoutunut noudattamaan Ison-Britannian Modern Slavery Act -lainsäädäntöä.

Kaikkien Outokummun toimittajien tulee sitoutua toimimaan seuraavien vaatimusten mukaisesti: 

  • Toimittajien toimintaohje: Kaikkien toimittajien ja alihankkijoiden on noudatettava toimittajia koskevaa toimintaohjettamme tai vastaavia standardeja.  
  • Toimittajavaatimukset raaka-ainetoimittajille ja yleisen hankinnan toimittajille: Toimittajien on noudettava soveltuvia lakeja ja säädöksiä. Outokummun toimittajavaatimukset asettavat vähimmäiskriteerit kestävälle kehitykselle ja eettisille periaatteille, työturvallisuudelle, ympäristöasioille, laadunhallinnalle, raaka-aineiden ja tuotannon hallinnalle, tuotevastuuseen, taloustietoihin, immateriaalioikeuksille, luottamuksellisuudelle ja turvallisuudelle, auditoinneille sekä liiketoimintakontakteille. 
  • Laadunhallintajärjestelmä: Toimittajien on ylläpidettävä laadunhallintajärjestelmää. 
  • Raaka-aineiden ja tuotannon hallinta: Toimittajien on selkeästi määriteltävä, dokumentoitava ja käytävä läpi omat prosessinsa, joihin kuuluu myös käytettyjen raaka-aineiden jäljitettävyys.  
  • Outokummun yleiset sopimusehdot

Otamme huomioon OECD:n vastuullisen toimitusketjun due diligence -ohjeistuksen. Lisäksi olemme ryhtyneet selvittämään YK:n yrityksiä ja ihmisoikeuksia koskevien ohjaavien periaatteiden sisällyttämistä tavarantoimittajille asettamiimme vaatimuksiin. 

Toimittajien vastuullisuutta valvotaan

Outokumpu soveltaa riskiperusteista lähestymistapaa toimittajien valvonnassa. Toimittajan on arvioitava, ennen kuin toimittaja voidaan hyväksyä ja lisätä Outokummun toimittajaksi. Arviointiprosessissa mahdolliset riskit ja/tai mahdollisuudet tunnistetaan ja arvioidaan. Tämä varmistaa, että toimittajat noudattavat Outokummun toimittajavaatimuksia ja voivat tarjota vaatimustenmukaisia raaka-aineita, tuotteita tai palveluita johdonmukaisesti.

Outokumpu valvoo toimittajiaan itsearvioinneilla, seuloilla ja auditoinneilla. Suurin osa toimittajista käy läpi myös kuukausittaisen sanktiotarkastuksen. Raaka-aineiden hankinnassa käytetään EcoVadis-tietokantaa itsearviointeihin, jotka keskittyvät ympäristöön, työelämään ja ihmisoikeuksiin, etiikkaan ja kestävään hankintaan. Yleisissä hankinnoissa käytetyssä toimittajien suorituskyvyn arviointikyselyssä toimittajia arvioidaan seuraavilla kriteereillä: teknologia, laatu, toimitus, kustannukset, turvallisuus, ympäristö ja taloudellinen riski. Itsearviointien tuloksena parannusmahdollisuudet ja -vaatimukset voidaan tunnistaa ja sopia toimittajien kanssa.


Raaka-ainetoimittajia arvioidaan EcoVadis-tulosten ja maariskin lisäksi myös mm. saatavilla olevien sertifiointien ja aiempien tarkastustulosten perusteella. Näiden indikaattoreiden perusteella valitaan raaka-ainetoimittajat paikan päällä suoritettaviin arviointeihin. Arvioinnit vaihtelevat käynneistä tarkastukseen ja ihmisoikeusvaikutusten arviointiin riippuen havaitusta riskistä. Alla oleva kaavio kuvaa prosessia yksityiskohtaisemmin. Lisätietoja toimittajavierailuista englanninkielisellä Site Visits -sivulla.

 

Toimitusketjua koskevat palautteet

Outokummussa on käytössä raportointikanava väärinkäytösepäilyihin. SpeakUp-kanavassa voi raportoida myös toimittajia koskevista epäilyksistä.

Yhteystiedot

 

Heidi Peltonen 

Vastuullisuusjohtaja

heidi.peltonen@outokumpu.com

 


Anna Vainikainen

Head of Human Rights

anna.vainikainen@outokumpu.com

 

Hannah Stratmann

Head of Supplier Sustainability

hannah.stratmann@outokumpu.com


 

Supplier sustainability documents

Code of Conduct
Corporate Responsibility Policy
Human Rights Policy
Supplier Code of Conduct
General Procurement Supplier Requirements
Raw Materials Supplier Requirements
Modern Slavery Statement 2021
Modern Slavery Statement 2022
Customer information on assessment of a supplier in Guatemala
Outokumpu Supplier Assessment Questionnaire
Supply chain declaration form A
Supply chain declaration form B
Supply chain declaration form C
Sustainability review 2021
Sustainability review 2020
Sustainability review 2019
Sustainability review 2018
Sustainability review 2017
Sustainability review 2016