Varsinainen yhtiökokous 2023

Outokummun varsinainen yhtiökokous 2023 on suunniteltu alustavasti pidettäväksi torstaina 30.3.2023. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen koolle myöhemmin.  
Sivua viimeksi päivitetty: 19.12.2022

Ilmoitus varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi otettavista asioista

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti yhtiön hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pyynnöt tulee toimittaa Outokummun hallitukselle 16.1.2023 mennessä postitse osoitteeseen AGM / Outokumpu Oyj, PL 245, 00181 Helsinki, tai sähköpostitse hallituksen sihteerille osoitteeseen juhani.ristaniemi@outokumpu.com


Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksia yhtiökokoukselle

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta on antanut ehdotuksensa hallituksesta ja palkitsemisesta varsinaiselle yhtiökokoukselle. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa Outokummun hallituksen jäsenmääräksi yhteensä kahdeksan (8), ja että hallituksen jäseniksi valitaan hallituksen nykyiset jäsenet Heinz Jörg Fuhrmann, Kati ter Horst, Kari Jordan, Päivi Luostarinen, Petter Söderström, Pierre Vareille ja Julia Woodhouse sekä uutena jäsenenä Jyrki Mäki-Kala toimikaudeksi, joka päättyy seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättyessä. Lisäksi nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajaksi valittaisiin uudelleen Kari Jordan ja varapuheenjohtajaksi Kati ter Horst. Ehdotetut hallituksen jäsenet ovat antaneet suostumuksensa tehtävään. 

Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen puheenjohtajan vuosipalkkiota korotettaisiin 174 000 euroon (2022: 169 000 euroa) ja että varapuheenjohtajan ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtajan vuosipalkkio pidettäisiin viime vuoden tasolla 93 500 eurossa ja muiden hallitusten jäsenten vuosipalkkio 72 500 eurossa. Osakkeenomistajien nimitystoimikunta ehdottaa, että hallituksen jäsenelle maksettavaa kokouspalkkiota, joka maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, korotetaan 800 euroon kultakin kokoukselta (2022: 600 euroa) ja 1 600 euroon matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella (2022: 1 200 euroa). Kokouspalkkiot maksetaan rahana. 

Katso ehdotukset tarkemmin 2.12.2022 julkaistusta pörssitiedotteesta