Outokumpu perusti neuvoa-antavan vastuullisuustoimikunnan toukokuussa 2021.

Neuvoa-antava vastuullisuustoimikunta tukee Outokumpua vastuullisuustyön jatkuvassa parantamisessa. Toimikunnan tehtävänä on haastaa ja kommentoida yrityksen vastuullisuusstrategiaa, etenemissuunnitelman edistymistä ja toimia sekä helpottaa vuoropuhelua ja näkemysten vaihtoa Outokummun ja sen sidosryhmien välillä.

Toimikunta on hyödyllinen foorumi, joka tuo ulkoisen näkemyksensä Outokummun vastuullisuustoimiin. Sen asiantuntemus myös edistää Outokummun tavoitetta määrittää toimialalle vastuullisuuden vertailutaso sekä tukee pyrkimyksiämme tasapainottaa liiketoiminnan tarpeet vastuullisuustavoitteiden kanssa.

Vuonna 2022 toimikunta käsitteli muun muassa hiilidioksidipäästöjen vähentämistä, Circle Green -tuotelinjaa sekä muita kaupallisia aloitteita, toimitusketjun vastuullisuutta ja ihmisoikeuksia sekä Outokummun ResponsibleSteel-sertifiointiprosessia.

Vastuullisuustoimikunnan jäsenet:

  • Pia Theresa Duerrschnabel, Wieland Groupin vastuullisuusjohtaja
  • Antoine Allanore, metallurgian professori, MIT
  • Sirpa Juutinen, riippumaton vastuullisuusneuvonantaja
  • Julia Woodhouse, Outokummun hallituksen ja tarkastusvaliokunnan jäsen