Outokumpu Oyj:n varsinainen yhtiökokous 2019 järjestettiin 27.3.2019 Finlandia-talossa Helsingissä.

Yhtiökokous vahvisti vuoden 2018 tilinpäätöksen ja myönsi vastuuvapauden yhtiön johdolle. Yhtiökokous päätti, että vuodelta 2018 jaetaan osinkoa 0,15 euroa osakkeelta. Yhtiökokous hyväksyi ehdotukset hallituksen valtuuttamisesta päättämään omien osakkeiden hankinnasta sekä osakeannista ja osakkeisiin oikeuttavien erityisten oikeuksien antamisesta. Yhtiökokous hyväksyi nimitystoimikunnan ehdotukset hallituksen jäsenistä ja palkkioista. Yhtiökokous hyväksyi myös osakkeenomistajien nimitystoimikunnan uudistetun työjärjestyksen.

Kokouksen avasi yhtiön hallituksen puheenjohtaja Kari Jordan, ja kokouksen puheenjohtajana toimi asianajaja Manne Airaksinen.

Jo pidetyt yhtiökokoukset: 20182017201620152014 ja 2013.

Yhtiökokouksen 2019 materiaalit

Yhtiökokouksen pöytäkirja 2019
Varsinaisen yhtiökokouksen 2019 päätökset
Hallituksen järjestäytymiskokouksen päätöksiä
Ääniluettelo (Liite 1)
Yhteenveto hallintarekisteröityjen osakkeenomistajien äänestysohjeista (Liite 2)
Yhtiökokouskutsu (Liite 3)
Toimitusjohtajan katsaus (Liite 4)
Tilinpäätösasiakirjat tilikaudelta 2018 (Liite 5)
Tilintarkastuskertomus (Liite 6)
Hallituksen ja sen valiokuntien ehdotukset yhtiökokoukselle (Liite 7)
Hallituksen puheenjohtajan katsaus yhtiön palkitsemispolitiikkaan
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotukset yhtiökokoukselle (Liite 9)
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan tarkennettu ehdotus palkkioiden maksamisesta (Liite 10)
Osakkeenomistajien nimitystoimikunnan uudistettu työjärjestys (Liite 11)
Outokumpu yhtiökokouskutsu 2019
Nimitystoimikunnan ehdotus vuoden 2019 yhtiökokoukselle
Julia Woodhousen ansioluettelo
Vesa-Pekka Takalan ansioluettelo
Saapumisohjeet Finlandia-taloon
Ehdotus Yhtiökokoukselle Nimitystoimikunnan Työjärjestys
Outokumpu 2018 tilinpäätöstiedote
Taloudellinen katsaus 2018
Varsinaisen yhtiökokouksen esitys