Osinko

Tutustu Outokummun osinkopolitiikkaan, maksettuihin osinkoihin ja osinkotyökaluihin tällä sivulla. Lue lisää myös muutoksista osinkojen lähdeverotukseen ja ennakonpidätyksiin Suomessa.

Osinkopolitiikka

Outokumpu päivitti osinkopolitiikkansa

Outokumpu Oyj:n hallitus on 16.6.2022 päättänyt uudesta osinkopolitiikasta.

Uuden osinkopolitiikan mukaisesti Outokumpu pyrkii maksamaan tasaista, kasvavaa osinkoa vuosittain.

Maksetut osingot

Alla olevaan taulukkoon on kerätty vuosina 2010–2021 maksetut osingot. 

OSINGOT
 2021  2020  2019 2018 2017 2016 2015–2011 2010
Osinko/osake, €  0,15     0,15 0,25 0,10 0,25
Osinko/tulos, %  12,3     47,4 26,3 28,8
Efektiivinen osinkotuotto, %  2,7     4,7 3,2 1,2 1,8

 

Muutoksia osinkojen lähdeverotukseen ja ennakonpidätyksiin Suomessa

Hallintarekisteröidyille osakkeille maksetuista osingoista peritään lähtökohtaisesti 35 %:n lähdevero. Jos säilyttäjä on rekisteröitynyt verohallinnon säilyttäjärekisteriin, vaadittavien lisätietojen perusteella voidaan soveltaa tätä alempaa lähdeveroprosenttia.

Osingosta liikaa perityn lähdeveron voi hakea takaisin verohallinnolta lähdeveron palautushakemuksella, joko paperilomakkeella (lomake yhteisöille tai lomake henkilöasiakkaille) tai sähköisesti. Liikaa perityn lähdeveron voi saada takaisin jo osinkojen maksuvuonna rekisteröityneen säilyttäjän kautta. Kysy asiasta tarkemmin säilyttäjältäsi.

Suomessa yleisesti verovelvolliselle hallintarekisteröidyn osakkeen omistajalle maksetusta osingosta on voitu verovuodesta 2020 alkaen pidättää 50 %:n ennakonpidätys. Liikaa pidätetty ennakko huomioidaan verotusta toimitettaessa tavanomaiseen tapaan.

 

Päivitetty 11.4.2022.