Osinko

Outokummun osinkopolitiikka päivitettiin vuoden 2018 alussa. Uuden osinkopolitiikan mukaan osinkoja maksetaan 30–50 % nettotuloksesta koko suhdannekierron aikana.

Hallituksen ehdotus voitonjaosta 31.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle

Outokummun hallitus ehdottaa 31.3.2021 pidettävälle varsinaiselle yhtiökokoukselle, että vuodelta 2020 ei makseta osinkoa, koska taloudellisen tilanteen parantaminen haastavassa markkinatilanteessa on yhä ensisijaisen tärkeää.OSINGOT
 2019 2018 2017 2016 2015–2011 2010
Osinko/osake, €   0.15 0.25 0.10 0.25
Osinko/tulos, %   47.4 26.3 28.8
Efektiivinen osinkotuotto, %   4.7 3.2 1.2 1.8