Visio ja strategia

Visiomme on olla asiakkaamme ensimmäinen valinta vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä.

Outokummun strategia perustuu selkeisiin aikaan sidottuihin hankkeisiin ja tavoitteisiin, joiden avulla yhtiö rakentaa tulevaisuuden kilpailuasemaansa vahvistamalla tasettaan lyhyellä aikavälillä ja pienentämällä yhtiön riskisyyttä vahvistaakseen tuotot pitkällä aikavälillä. 

Strategiamateriaaleja

Outokumpu kommentoi strategiansa etenemistä osavuosikatsauksissa ja pääomamarkkinapäivässä. Yhtiö kertoi nostavansa käyttökatetason parannustavoitetta marraskuussa 2021. 

Taloudellisten tavoitteiden nosto, marraskuu 2021

Pääomamarkkinakatsaus, toukokuu 2021

Strategiaesitys, marraskuu 2020

Uusimmat osavuosikatsaukset

Strategia sisältää kolme vaihetta, joista jokainen edellyttää vahvaa ja tarkkaa toteutusta ja muodostaa perustan seuraavalle strategiavaiheelle. Velkaantuneisuuden vähentäminen jatkuu kaikissa kolmessa vaiheessa. Strategia vaatii kurinalaista ja määrätietoista toteutusta sekä saavutettujen tulosten jatkuvaa seurantaa. 

 

Strategian ensimmäinen vaihe 2021–2022

Strategian ensimmäisessä vaiheessa vuosien 2021–2022 aikana Outokummun ensisijaisena tavoitteena on pienentää yhtiön riskisyyttä parantamalla katteita, hallitsemalla kassavirtaa sekä vähentämällä velkaantuneisuutta. Kun Outokumpu kertoi uudesta strategiasta marraskuussa 2020, taloudellisiksi tavoitteiksi asetettiin vuoden 2022 loppuun mennessä parantaa käyttökatetasoa 200 milj. eurolla sekä laskea nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde alle kolmen.

Outokumpu on edennyt vahvasti strategian toteutuksessa. Yhtiö on sitoutunut yhtiön riskisyyden pienentämiseen vuoden 2022 loppuun mennessä ja kertoi marraskuussa 2021 päättäneensä nostaa käyttökatetason parannustavoitetta alkuperäisestä 200 milj. eurosta 250 milj. euroon. Velan vähentäminen jatkuu myös strategian ensimmäisen vaiheen ajan yli alun perin ilmoitetun tavoitteen. 

Näiden tavoitteiden saavuttamiseksi strategia keskittyy tiukkaan kustannusten ja pääoman hallintaan, vahvaan asiakasyhteistyöhön sekä tehokkaaseen, madallettuun organisaatioon. 

Ydinliiketoiminnoissamme ruostumattomassa teräksessä ja ferrokromissa strategiamme keskittyy markkina-asemamme vahvistamiseen, tuotejakaumamme parantamiseen, kasvuun valituilla asiakassegmenteillä sekä hyödyntämään johtavaa asemaamme erikoisteräslajeissa. Long Products -liiketoiminta-alueella on käynnissä nopeutettu tulosparannusohjelma liiketoiminnan kehittämiseksi. 


Strategian seuraavat vaiheet

Strategian kaksi seuraavaa vaihetta keskittyvät kohdistettuihin, tuottavuutta, vastuullisuutta ja lisäarvoa tuottavaa kasvua tukeviin investointeihin, ja niiden tavoitteet julkistetaan myöhemmin. 

“Yhtiössämme on merkittävästi arvoa, jonka avaamme selkeällä strategialla ja sen päättäväisellä toteutuksella. Outokummulla on vankka perusta, ja olemme toimialamme johtaja niin vastuullisuudessa kuin erikoisteräksissä. Asiakkaamme pitävät meitä ensisijaisena kumppaninaan. Henkilöstömme on kokenutta, tuotantomme vakaata ja maailman huippuluokkaa, ja organisaatiossa vallitsee jatkuvan parantamisen kulttuuri. Johtomme on täysin sitoutunut strategiaan.”

Heikki Malinen, toimitusjohtaja
    

 

Päivitetty 4.11.2021

Lue lisää

Sustainability strategy
Outokummun tavat toimia
Outokumpu sijoituskohteena