Strategia ja visio

Visiomme on olla asiakkaamme ensimmäinen valinta vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä.

Sivua viimeksi päivitetty: 10.05.2024
Outokummun vuoden 2020 lopussa julkistama strategia sisältää kolme vaihetta, joista jokainen muodostaa perustan seuraavalle vaiheelle. Toteutamme strategiaa määrätietoisesti ja seuraamme saavutettuja tuloksia jatkuvasti.

 

Ensimmäinen vaihe: Saavutettu edellä aikataulua vuonna 2022

Outokumpu sai onnistuneesti päätökseen strategiansa ensimmäisen vaiheen, jossa keskeistä oli yhtiön riskisyyden pienentäminen ja taseen vahvistaminen. Strategian vuonna 2021 alkaneessa ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin ylivertaiseen myyntiosaamiseen, kustannusten ja pääoman hallintaan sekä organisaation tehostamiseen. Yhtiö edistyi merkittävästi kaikilla kolmella osa-alueella, onnistui pienentämään yhtiön riskisyyttä ja strategia saatiin päätökseen aikataulusta edellä. Outokumpu saavutti molemmat taloudelliset tavoitteensa, jotka olivat käyttökatetason parantaminen 250 miljoonalla eurolla ja korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhteen laskeminen alle kolmen. Ensimmäisen vaiheen myötä Outokummun kestävyys on vahvistunut merkittävästi, ja se luo vahvan pohjan jatkossa kaikissa markkinatilanteissa.

Toinen vaihe: 2023–2025

Ensimmäisen vaiheen myötä Outokummun kestävyys on vahvistunut merkittävästi, ja se luo vahvan pohjan jatkossa kaikissa markkinatilanteissa. Toisessa vaiheessa tavoitteenamme on yhtiön ydintoimintojen vahvistaminen. Annamme paljon painoarvoa vastuullisuudelle vahvistaaksemme entisestään Outokummun asemaa ruostumattoman teräksen teollisuuden vastuullisimpana toimijana. Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi, ja painopistealueita ovat lisäksi vastuullinen hankinta sekä monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus. Toisessa vaiheessa teemme myös kohdennettuja investointeja tuottavuuteen ja vastuullisuuteen ja keskitymme asiakaslähtöiseen toimintamalliin.

Päivitetyt taloudelliset tavoitteet strategian toiseen vaiheeseen

Outokumpu on päivittänyt taloudellisia tavoitteitaan strategian toisessa vaiheessa vastaamaan pääoman kohdentamisen tavoitteita sekä viimeisimpänä nostanut oikaistun käyttökatteen tavoitteen 350 miljoonaan euroon. Tavoitteena on erityisesti vahvistaa tuottoja osakkeenomistajille.

  • Korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhde alle yhden tavanomaisessa markkinatilanteessa
  • Käyttökatetason parantaminen 350 miljoonalla eurolla
  • 600 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinnit seuraavien kolme vuoden aikana
  • Tasainen ja kasvava osinko
Kohti tavoitteita vuonna 2023 ja 2024

Vuoden 2023 lopussa korollisen nettovelan ja oikaistun käyttökatteen suhde oli -0,1, ja olimme toteuttaneet kaikkiaan 475 projektia käyttökatetason parantamiseksi. Kumulatiivinen parannus on 186 milj. euroa, ja tavoite on siis lähes saavutettu. Käyttomaisuusinvestoinnit olivat vuosina 2022–2023 yhteensä 328 milj. euroa, ja hallitus ehdotti yhtiökokoukselle vuodelta 2023 maksettavaksi osinkoa 0,26 euroa osakkeelta. Vuoden 2024 ensimmäisellä neljänneksellä Outokumpu ylitti alkuperäin käyttökatetason parannustavoitteensa ja nosti tavoitteen 350 miljoonaan euroon.

Lue lisää strategian etenemisestä viimeisimmästä vuosikertomuksesta ja osavuosikatsauksista

Toisen vaiheen keskeiset tavoitteet

Yhtiön strategian ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena oli vähentää yhtiön riskisyyttä, ja toisessa vaiheessa vahvistetaan yhtiön ydintoimintoja. Toisessa vaiheessa on kolme painopistealuetta:

  • vastuullisuus,
  • tuottavuuden tuoma kasvu ja
  • asiakaslähtöinen toimintamalli.

Osana yhtiön kunnianhimoista vastuullisuustyötä Outokummun tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 14 prosentilla vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2021 tasosta Science Based Targets -aloitteen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Lisäksi pääoman hallinta ja vahvat tuotot osakkeenomistajille ovat yhtiön pitkän aikavälin strategian keskiössä myös tulevaisuudessa.

Kaksi erilaista asiakasstrategiaa Europe-liiketoiminta-alueella

Strategian toisessa vaiheessa Outokumpu ottaa käyttöön kaksi erilaista asiakasstrategiaa Europe-liiketoiminta-alueella. Outokummun tavoitteena on vahvistaa kustannus­johtajuuttaan suurien tuotantomäärien tuotteissa ja erikoistuotteiden markkinajohtajuuttaan koko maailmassa. Europe-liiketoiminta-alue vahvistaa asemaansa asiakkaiden ensimmäisenä valintana vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä, kun taas Americas-liiketoiminta-alueen tavoitteena on vahvan kannattavuustason ylläpitäminen. Ferrochrome-liiketoiminta-alueen strategian ydin on hiilineutraalius.

Strategiakuva 
”Olemme panostaneet paljon strategiatyöhön koko organisaatiossa. Kova työ on tuonut tulosta, ja meillä on nyt selkeä ja vastuullinen suunnitelma tämän yhtiön viemiseksi eteenpäin strategian ensimmäisen, riskisyyden vähentämiseen keskittyneen onnistuneen vaiheen jälkeen. Meillä on vahva tekemisen kulttuuri, ja tämä yhtiö on yhtä kuin sen upeat ihmiset – olen vakuuttunut siitä, että lahjakas ja ahkera tiimimme luo arvoa asiakkaillemme ja vahvoja tuloksia osakkeenomistajillemme tulevaisuudessa." Heikki Malinen, President and CEO

Kolmas vaihe: 2026–

3.8.2023 Outokumpu tiedotti, että se on edennyt hyvin strategiansa toisen vaiheen toteutuksessa ja samanaikaisesti alkanut valmistella strategiansa kolmatta vaihetta, joka käynnistyy vuonna 2026 ja edellyttää todennäköisesti uusia investointeja.

Tässä strategiavaiheessa yhtiö keskittyy vahvistamaan markkina-asemaansa entisestään ja monipuolistamaan toimintaansa maantieteellisesti. Painopistealueita ovat laajentuminen Amerikoissa, Euroopan kilpailukyky, arvoketjujen integrointi ja vastuullisuusjohtajuus mukaan lukien mahdollinen biokoksi-investointi.

 

Strategiamateriaaleja

Outokumpu kertoi strategiansa toisesta vaiheesta pääomamarkkinapäivässä ja kommentoi sen etenemistä osavuosikatsauksissa ja vuosikertomuksessa.  

Tiedote strategian toisesta vaiheesta kesäkuussa 2022

Pääomamarkkinapäivän 2022 materiaalit

Käyttökatetavoitteen nosto toukokuussa 2024

Uusimmat osavuosikatsaukset

Lue lisää

Vastuullisuusstrategia
Outokummun tavat toimia
Outokumpu sijoituskohteena
Liiketoiminta-alueet