Visio ja strategia

Visiomme on olla asiakkaamme ensimmäinen valinta vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä.

Outokummun strategia perustuu selkeisiin aikaan sidottuihin hankkeisiin ja tavoitteisiin, joiden avulla yhtiö rakentaa tulevaisuuden kilpailuasemaansa. Yhtiö on siirtynyt strategiaan toiseen vaiheeseen, jossa tavoitteena on vahvistaa ydinliiketoimintoja. 

Strategiamateriaaleja

Outokumpu kertoi strategiansa toisesta vaiheesta pääomamarkkinapäivässä ja kommentoi sen etenemistä osavuosikatsauksissa ja vuosikertomuksessa.  

Strategiatiedote, kesäkuu 2022

Pääomamarkkinapäivän verkkolähetys

Pääomamarkkinapäivän esitys, kesäkuu 2022

Uusimmat osavuosikatsaukset

Yhtiön vuoden 2020 lopussa julkistama strategia sisältää kolme vaihetta, joista jokainen muodostaa perustan seuraavalle strategiavaiheelle. Velkaantuneisuuden vähentäminen jatkuu kaikissa kolmessa vaiheessa. Strategia vaatii kurinalaista ja määrätietoista toteutusta sekä saavutettujen tulosten jatkuvaa seurantaa. 

Ensimmäinen vaihe 2021–2022

Outokumpu on saanut onnistuneesti päätökseen strategiansa ensimmäisen vaiheen, jossa keskeistä oli yhtiön riskisyyden pienentäminen ja taseen vahvistaminen. Kolmivaiheisen strategian ensimmäisessä vaiheessa keskityttiin ylivertaiseen myyntiosaamiseen, kustannusten ja pääoman hallintaan sekä organisaation tehostamiseen. Yhtiö on edistynyt merkittävästi aikaan näillä kaikilla kolmella osa-alueella, ja strategian toteutus on aikataulusta edellä. Outokumpu on jo saavuttanut molemmat taloudelliset tavoitteensa, jotka olivat käyttökatetason parantaminen 250 miljoonalla eurolla ja korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhteen laskeminen alle kolmen. Strategian ensimmäisen vaiheen vahvat tulokset ja määrätietoinen toteutus muodostavat hyvän perustan vuoteen 2025 jatkuvalle toiselle vaiheelle.

Toinen vaihe 2023–2025

Ensimmäisen vaiheen myötä Outokummun kestävyys on vahvistunut merkittävästi, ja se luo vahvan pohjan jatkossa kaikissa markkinatilanteissa. Toisessa vaiheessa tavoitteenamme on yhtiön ydintoimintojen vahvistaminen. Annamme paljon painoarvoa vastuullisuudelle vahvistaaksemme entisestään Outokummun asemaa ruostumattoman teräksen teollisuuden vastuullisimpana toimijana. Tavoitteenamme on vähentää hiilidioksidipäästöjä merkittävästi, ja painopistealueita ovat lisäksi vastuullinen hankinta sekä monimuotoisuus, yhdenvertaisuus ja osallisuus. Toisessa vaiheessa teemme myös kohdennettuja investointeja tuottavuuteen ja vastuullisuuteen ja keskitymme asiakaslähtöiseen toimintamalliin.

Toisen vaiheen keskeiset tavoitteet

Yhtiön strategian ensimmäisessä vaiheessa tavoitteena oli vähentää yhtiön riskisyyttä, ja toisessa vaiheessa vahvistetaan yhtiön ydintoimintoja. Toisessa vaiheessa on kolme painopistealuetta:

  • vastuullisuus,
  • tuottavuuden tuoma kasvu ja
  • asiakaslähtöinen toimintamalli.

Osana yhtiön kunnianhimoista vastuullisuustyötä Outokummun tavoitteena on vähentää hiilidioksidipäästöjä 14 prosentilla vuoden 2025 loppuun mennessä vuoden 2021 tasosta Science Based Targets -aloitteen 1,5 asteen tavoitteen mukaisesti. Lisäksi pääoman hallinta ja vahvat tuotot osakkeenomistajille ovat yhtiön pitkän aikavälin strategian keskiössä myös tulevaisuudessa.

Kaksi erilaista asiakasstrategiaa Europe-liiketoiminta-alueella

Strategian toisessa vaiheessa Outokumpu ottaa käyttöön kaksi erilaista asiakasstrategiaa Europe-liiketoiminta-alueella. Outokummun tavoitteena on vahvistaa kustannus­johtajuuttaan suurien tuotantomäärien tuotteissa ja erikoistuotteiden markkinajohtajuuttaan koko maailmassa. Europe-liiketoiminta-alue vahvistaa asemaansa asiakkaiden ensimmäisenä valintana vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä, kun taas Americas-liiketoiminta-alueen tavoitteena on vahvan kannattavuustason ylläpitäminen. Ferrochrome-liiketoiminta-alueen strategian ydin on hiilineutraalius.

Strategiakuva 

Päivitetyt taloudelliset tavoitteet strategian toiseen vaiheeseen

Outokumpu on päivittänyt taloudelliset tavoitteensa strategian toiseen vaiheeseen vastaamaan pääoman kohdentamisen tavoitteita. Tavoitteena on erityisesti vahvistaa tuottoja osakkeenomistajille.

  • Korollisen nettovelan ja käyttökatteen suhde alle yhden tavanomaisessa markkinatilanteessa
  • Käyttökatetason parantaminen 200 miljoonalla eurolla
  • 600 miljoonan euron käyttöomaisuusinvestoinnit seuraavien kolme vuoden aikana
  • Tasainen ja kasvava osinko
”Olemme panostaneet paljon strategiatyöhön koko organisaatiossa. Kova työ on tuonut tulosta, ja meillä on nyt selkeä ja vastuullinen suunnitelma tämän yhtiön viemiseksi eteenpäin strategian ensimmäisen, riskisyyden vähentämiseen keskittyneen onnistuneen vaiheen jälkeen. Meillä on vahva tekemisen kulttuuri, ja tämä yhtiö on yhtä kuin sen upeat ihmiset – olen vakuuttunut siitä, että lahjakas ja ahkera tiimimme luo arvoa asiakkaillemme ja vahvoja tuloksia osakkeenomistajillemme tulevaisuudessa." Heikki Malinen, President and CEO

Strategian seuraava vaihe 2025–

Vuoden 2025 jälkeen strategiamme on investoida kasvuun ja vastuullisuuteen, mikä vie meidät kohti visiotamme olla asiakkaan ensimmäinen valinta vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä.

 

Päivitetty 16.6.2022.

Lue lisää

Vastuullisuusstrategia
Outokummun tavat toimia
Outokumpu sijoituskohteena
Liiketoiminta-alueet