Faktasivu

Vuoden 2021 tunnuslukuja ei ole vielä oikaistu tällä faktasivulla Long Products -liiketoiminnan
valtaosan myynnin seurauksena. Lisätietoja löydät 26.9.2022 julkaistusta pörssitiedotteesta.