Palkitseminen

Palkitsemisen periaatteita ovat arvonluonti
osakkeenomistajille, kilpailukykyinen palkitseminen,
liiketoimintastrategian mukaiset tavoitteet ja
suorituksesta palkitseminen. Kannustinohjelmiin on
sisällytetty myös vastuullisuustavoitteita.
Sivua viimeksi päivitetty: 10.04.2024

Outokummun hallitus nimittää toimitusjohtajan ja toimitusjohtajan sijaisen sekä päättää toimitusjohtajan työsuhteen ehdoista, sisältäen peruspalkan, luontoisedut, eläkejärjestelyt ja kannustinohjelmien yksityiskohdat. Hallituksen palkitsemisvaliokunta määrittelee ja päättää muiden johtoryhmän jäsenten työsuhteen ehdot sisältäen peruspalkan, luontoisedut, eläkejärjestelyt ja lyhyen aikavälin kannustinohjelman tavoitteet. Hallituksen palkkioista päättää varsinainen yhtiökokous. 

Toimitusjohtajan ja johtoryhmän jäsenten kokonaispalkitseminen koostuu peruspalkasta ja eduista, lyhyen aikavälin kannustinpalkkioista sekä osakepohjaisista pitkän aikavälin kannustepalkkioista. Hallitus arvioi kokonaiskompensaatiota säännöllisesti vertaamalla palkitsemiskokonaisuuden eri osatekijöitä markkinakäytäntöihin vastaavissa tehtävissä.

Palkitsemisessa keskeistä on arvonluonti osakkeenomistajille, ja muita periaatteita ovat kilpailukykyinen palkitseminen, liiketoimintastrategian mukaiset tavoitteet sekä suorituksesta palkitseminen. 

Vastuullisuus on kaikissa muodoissaan jatkossakin Outokummun liiketoiminnan ytimessä. Kun määrittelimme vuonna 2022 pitkän aikavälin monimuotoisuus-, yhdenvertaisuus- ja osallisuustavoitteet, ne otettiin vuonna 2023 osaksi esihenkilöiden lyhyen aikavälin kannustimia lukuun ottamatta toimitusjohtajaa. Hiilidioksidipäästöjen vähennystavoite on edelleen tärkeä mittari pitkän aikavälin kannustinohjelmassa eli suoriteperusteisessa osakeohjelmassa.

Arvioimme jatkossakin palkitsemisjärjestelmiämme sen varmistamiseksi, että ne auttavat meitä luomaan lisäarvoa sidosryhmillemme.

Palkitsemispolitiikka ja viimeisiin raportti

Palkitsemispolitiikka
Palkitsemisraportti 2023

Lue lisää

Lue lisää hallituksen ja johdon palkitsemisesta, johdon osakeomistuksista ja Outokummun osakepalkkio-ohjelmista, tai tutustu johtoryhmän jäseniin.

Hallituksen palkitseminen
Toimitusjohtajan palkitseminen
Ylimmän johdon palkitseminen
Osakepalkkio-ohjelmat
Johdon osakeomistukset
Johtoryhmän jäsenet

Palkka- ja palkkioselvitykset

Palkitsemispolitiikka
Palkitsemisraportti 2022
Palkitsemisraportti 2021
Palkitsemisraportti 2020
Palkka- ja palkkioselvitys 2019
Palkka- ja palkkioselvitys 2018
Palkka- ja palkkioselvitys, helmikuu 2018
Palkka- ja palkkioselvitys 2017
Palkka- ja palkkioselvitys, huhtikuu 2016
Palkka- ja palkkioselvitys, helmikuu 2016
Palkka- ja palkkioselvitys, huhtikuu 2015
Palkka- ja palkkioselvitys, kesäkuu 2014
Palkka- ja palkkioselvitys 2013
Palkka- ja palkkioselvitys 2012