Ylin vastuu konsernin hallinnosta ja toiminnasta on emoyhtiö Outokumpu Oyj:n hallintoelimillä, joita ovat yhtiökokous, hallitus ja toimitusjohtaja.

Yhtiökokous kokoontuu vähintään kerran vuodessa. Yhtiökokouksen yksinomaiseen päätösvaltaan kuuluvat Suomen osakeyhtiölain mukaisesti eräät tärkeät päätökset, kuten tilinpäätöksen vahvistaminen, voitonjaosta ja osakepääoman korottamisesta tai alentamisesta päättäminen, yhtiöjärjestyksen muuttaminen sekä hallituksen ja tilintarkastajien valinta. 

Yhtiöjärjestyksen mukaan Outokummulla on vain yksi osakelaji, joten kaikilla osakkeilla on yhtiökokouksessa yhtäläinen äänivalta.

 

Varsinainen yhtiökokous 2020

Outokummun varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 31.3.2020. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen erikseen koolle myöhemmin.

Ilmoitus varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi otettavista asioista

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti yhtiön hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pyynnöt tulee toimittaa Outokummun hallitukselle 15.1.2020 mennessä postitse osoitteeseen AGM / Outokumpu Oyj, PL 245, 00181 Helsinki, tai sähköpostitse hallituksen sihteerille osoitteeseen matti.louhija@outokumpu.com.

Vuoden 2020 varsinainen yhtiökokous

Jo pidetyt yhtiökokoukset: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 ja 2013