Outokummun johtoryhmän ja hallituksen jäsenillä on omistuksessaan yhtiön osakkeita. Outokumpu julkaisee muutokset johtohenkilöiden osakeomistuksissa aina pörssitiedotteella.

Hallituksen palkkioista osa maksetaan hallituksen jäsenille Outokummun osakkeina, ja osakepalkkio-ohjelmat ovat osa Outokummun johtoryhmän kokonaispalkitsemista. 

Alla olevissa taulukoissa esitetään hallituksen ja johtoryhmän osakeomistukset vuoden 2019 lopussa. Kaikki muutokset johtohenkilöiden osakeomistuksessa julkaistaan erillisillä pörssitiedotteilla markkinoiden väärinkäyttöasetuksen mukaisesti. 

Hallituksen jäsenten omistamat Outokummun osakkeet, tilanne 31.12.2019
Hallituksen jäsen  Osakkeet 
Kari Jordan  122 474 
Heikki Malinen* 45 459 
Eeva Sipilä  24 823 
Kati ter Horst  23 375 
Vesa-Pekka Takala  9 225 
Pierre Vareille  34 206 
Julia Woodhouse  9 225 
Yhteensä 268 787 

*) Heikki Malinen jättäytyi pois hallituksesta huhtikuussa 2020 aloittaakseen Outokummun toimitusjohtajana toukokuussa.

Johtoryhmän jäsenten osakeomistukset, tilanne 31.12.2019
 Johtoryhmän jäsen Osakkeet
 Roeland Baan 1 237 567 
 Pia Aaltonen-Forsell  0
 Liam Bates  130 295
 Maciej Gwozdz  189 313
 Jan Hofmann  132 262
 Reeta Kaukiainen  0
 Olli-Matti Saksi  285 856
 Johann Steiner  143 475
 Kari Tuutti  166 579
 Yhteensä  2 285 347

Outokummun johtoryhmässä on tapahtunut muutoksia vuoden aikana, mutta osakeomistustaulukossa on vuoden 2019 lopun tilanne.

Lue lisää

Katso Outokummun suurimmat osakkeenomistajat ja lue lisää johdon ja hallituksen palkitsemisesta sekä osakepalkkio-ohjelmista.