Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitsemisesta päättää vuosittain yhtiökokous yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.
Sivua viimeksi päivitetty: 08.04.2024

Outokummun hallituksen jäsenille maksetaan korvaus heidän ajastaan, sitoutumisestaan, osaamisestaan ja vaaditusta kokemuksestaan yhtiön pitkän aikavälin tuloskehityksen ja menestyksen edistämiseksi. 

Yleisen markkinatilanteen ja osakkeenomistajien nimitystoimikunnan ehdotuksen perusteella vuoden 2024 varsinainen yhtiökokous päätti korottaa hallituksen vuosipalkkioita alla olevan taulukon mukaisesti. Kokouspalkkiot pidettiin ennallaan. 

vuosi- ja kokouspalkkiot    
   2024 2023  2022 
Asema  Vuosipalkkio, euroa Kokouspalkkio, euroa/kokous Vuosipalkkio, euroa Kokouspalkkio, euroa/kokousa Vuosipalkkio, euroa   Kokouspalkkio, euroa/kokous
Hallituksen puheenjohtaja 180 000   800 / 1 600* 174 000 800 / 1 600* 169 000  600 / 1 200*
Hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 96 500   800 / 1 600* 93 500 800 / 1 600* 93 500  600 / 1 200*
Hallituksen jäsenet  75 000  800 / 1 600* 72 500 800 / 1 600* 72 500  600 / 1 200*

*) 1 200/1 600 euroa muussa kuin asuinmaassa pidetystä kokouksesta. 

40 % vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.

Jos hallituksen jäsen omistaa jo varsinaisen yhtiökokouksen aikaan yhtiön osakkeita määrän, joka tuon päivän päätöskurssin mukaisesti laskettuna arvoltaan ylittää hänelle maksettavan yllä mainitun vuosipalkkion, hän voi halutessaan nostaa vuosipalkkionsa kokonaan rahana.

Vuosipalkkio maksetaan kerran vuodessa, ja sen lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio kokouksista, joihin he osallistuvat. Kokouspalkkiot maksetaan rahana. Hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja muihin osakepalkkio-ohjelmiin. Hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja mihinkään eläkejärjestelyihin.

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN JA KOKOUSPALKKIOT VUONNA 2023
Hallituksen jäsen Osakeosuus Käteisosuus Kokouspalkkiot1) Yhteensä
Kari Jordan, puheenjohtaja 0 174 000 18 886 192 886
Kati ter Horst, varapuheenjohtaja 0 93 500 26 750 120 250
Heinz Jörg Fuhrmann, jäsen 29 458 43 042 21 843 94 343
Päivi Luostarinen, jäsen 29 458 43 042 20 625 93 125
Jyrki Mäki-Kala, jäsen ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 30.3.2023 alkaen 37 996 55 504 12 800 106 300
 Petter Söderström, jäsen  29 458 43 042   19 202  91 702
Vesa-Pekka Takala, jäsen 30.3.2023 asti 0 0
7 614 7 614
Pierre Vareille, jäsen 29 458 43 042 25 338 97 838
Julia Woodhouse, jäsen 29 458
43 042 40 9432) 113 443
Yhteensä 185 826
538 214
194 001
917 501

1) Kokouspalkkiot esitetään siltä vuodelta, jolloin ne on maksettu, ja sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.

2) Kokouspalkkiot sisältävät 10 500 euroa kokouspalkkioita vastuullisuustoimikunnan kokouksista.

Hallituksen palkitseminen ja kokouspalkkiot vuonna 2022
Hallituksen jäsen

Osakeosuus

Käteisosuus Kokouspalkkiot1)  Yhteensä
Kari Jordan, puheenjohtaja   169 000 21 000 190 000
Eeva Sipilä, varapuheenjohtaja yhtiökokoukseen 2022 saakka       4 200 4 200
Kati ter Horst, varapuheenjohtaja  yhtiökokouksesta 2022 alkaen
91 600 22 200 113 800
Heinz Jörg Fuhrmann, jäsen 29 463 43 037 22 200 94 700
Päivi Luostarinen, jäsen  29 463 43 037 19 200 91 700
Petter Söderström, jäsen yhtiökokouksesta 2022 alkaen  29 463 43 037  14 400  86 900
Vesa-Pekka Takala, jäsen   37 996 55 504 19 200 112 700
Pierre Vareille, jäsen 29 463 43 037
27 000 99 500
Julia Woodhouse, jäsen 29 463 43 037 32 2002) 104 700
Yhteensä  185 308 531 292 181 600 898 200

1) Kokouspalkkiot esitetään siltä vuodelta, jolloin ne on maksettu, ja sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.
2) Kokouspalkkiot sisältävät 7 000 euroa kokouspalkkioita vastuullisuustoimikunnan kokouksista.

 

Lue lisää

Lue lisää hallituksen jäsenistä, tehtävistä ja valiokunnista sekä osakeomistuksista

Hallituksen jäsenet
Hallituksen tehtävät ja valiokunnat
Johdon osakeomistukset