Hallituksen palkitsemisesta päättää vuosittain yhtiökokous yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.

Outokummun yhtiökokouksen vuonna 2021 päättämät hallituksen jäsenten vuosipalkkiot on esitetty alla olevassa taulukossa. 40 % vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti.

Vuosipalkkio maksetaan kerran vuodessa, eivätkä hallituksen jäsenet ole oikeutettuja muihin osakepohjaisiin palkkioihin. Vuosipalkkionsa lisäksi kaikille hallituksen jäsenille maksetaan kokouspalkkio, joka on hallituksen jäsenelle 600 euroa kokoukselta
ja 1 200 euroa kokoukselta matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella.

vuosi- ja kokouspalkkiot
Asema Vuosipalkkio, euroa Kokouspalkkio, euroa kokoukselta
Hallituksen puheenjohtaja 163 000 600
Hallituksen varapuheenjohtaja 91 600 600
Hallituksen jäsenet 71 100 600

Hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja muihin taloudellisiin etuuksiin, eivätkä he pääsääntöisesti ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön tai mihinkään sen konserniyhtiöistä. Hallituksen jäsenet eivät siten ole oikeutettuja työsuhdeliitännäisiin palkanluontoisiin etuihin eivätkä eläke-etuihin. Alla olevissa taulukoissa esitetään hallitukselle vuosina 2020 ja 2019 maksetut palkkiot.

Hallituksen palkitseminen ja kokouspalkkiot vuonna 2020
Erääntynyt vuodelta 2020 Maksettu vuonna 2020
Hallituksen jäsen Kokous-
palkkiot1)

Osake-osuus

Käteis-osuus Kokous-palkkiot1) Yhteensä
Kari Jordan, puheenjohtaja 1 800 66 241 96 759 18 000 181 000
Eeva Sipilä, varapuheenjohtaja2) 1 800 37 225 54 375 16 200 107 800
Kati ter Horst, jäsen 1 800 42 206 28 894 16 800 87 900
Vesa-Pekka Takala, jäsen 1 800 42 206 28 894 16 800 87 900
Pierre Vareille, jäsen 1 800 42 206 28 894
22 800 93 900
Julia Woodhouse, jäsen 1 800 42 206 28 894 21 600 92 700
Heikki Malinen,  varapuheenjohtaja3) 0 0 0 7 200 7 200
Yhteensä 10 800 272 291 266 709 119 400 658 400

 

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN JA KOKOUSPALKKIOT VUONNA 2019
Hallituksen jäsen Osakeosuus Käteisosuus Kokouspalkkiot1) Yhteensä
Kari Jordan, puheenjohtaja 64 645 95 355 12 600 172 600
Eeva Sipilä, varapuheenjohtaja2) 36 360 53 640 9 000 99 000
Kati ter Horst, jäsen 28 280 41 720 10 200 80 200
Vesa-Pekka Takala, jäsen 28 280 41 720 7 200 77 200
Pierre Vareille, jäsen 28 280 41 720 20 400 90 400
Julia Woodhouse, jäsen 28 280
41 720 10 800 80 800
Heikki Malinen, varapuheenjohtaja3) 36 360 53 640 12 600 102 600
Olli Vaartimo, varapuheenjohtaja4) 0 0 3 000
3 000
Yhteensä 272 291 266 709 119 400 658 400

1) Kokouspalkkiot esitetään siltä vuodelta, jolloin ne on maksettu, ja ne sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.
2) Eeva Sipilä nimitettiin uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020.
3) Heikki Malinen oli hallituksen varapuheenjohtaja 30. 4. 2020 asti.
4) Olli Vaartimo oli hallituksen varapuheenjohtaja 27. 3. 2019 asti.

Lue lisää

Lue lisää hallituksen jäsenistä, tehtävistä ja valiokunnista sekä osakeomistuksista