Hallituksen palkitseminen

Hallituksen palkitsemisesta päättää vuosittain yhtiökokous yhdeksi toimikaudeksi kerrallaan.
Sivua viimeksi päivitetty: 24.01.2023

Outokummun yhtiökokouksen vuonna 2022 päättämät hallituksen jäsenten vuosipalkkiot on esitetty alla olevassa taulukossa. 40 % vuosipalkkiosta maksetaan yhtiön omina osakkeina käyttäen yhtiön hallussa olevia osakkeita tai osakkeita, jotka ostetaan markkinoilta julkisessa kaupankäynnissä muodostuvaan hintaan soveltuvien sisäpiirisääntöjen mukaisesti. Jos hallituksen jäsen omistaa jo varsinaisen yhtiökokouksen aikaan yhtiön osakkeita määrän, joka tuon päivän päätöskurssin mukaisesti laskettuna arvoltaan ylittää hänelle maksettavan yllä mainitun vuosipalkkion, hän voi halutessaan nostaa vuosipalkkionsa kokonaan rahana.

Yhtiökokous päätti, että hallituksen jäsenelle maksettava kokouspalkkio on 600 euroa kultakin kokoukselta ja 1 200 euroa matkustettaessa kokoukseen, joka pidetään hallituksen jäsenen asuinmaan ulkopuolella. Kokouspalkkiot maksetaan myös hallituksen valiokuntakokouksista, ja ne maksetaan rahana.

vuosi- ja kokouspalkkiot
Asema Vuosipalkkio, euroa Kokouspalkkio, euroa kokoukselta
Hallituksen puheenjohtaja 169 000 600
Hallituksen varapuheenjohtaja ja tarkastusvaliokunnan puheenjohtaja 93 500 600
Hallituksen jäsenet 72 500 600


Hallituksen jäsenet eivät ole oikeutettuja 
muihin taloudellisiin etuuksiin, eivätkä he pääsääntöisesti ole työ- tai toimisuhteessa yhtiöön tai mihinkään sen konserniyhtiöistä. Hallituksen jäsenet eivät siten ole oikeutettuja työsuhdeliitännäisiin palkanluontoisiin etuihin eivätkä eläke-etuihin.

Alla olevissa taulukoissa esitetään hallitukselle viime vuosina maksetut palkkiot.

HALLITUKSEN PALKITSEMINEN JA KOKOUSPALKKIOT VUONNA 2021
Hallituksen jäsen Osakeosuus Käteisosuus Kokouspalkkiot1) Yhteensä
Kari Jordan, puheenjohtaja 66 243 96 757 12 600 175 600
Eeva Sipilä, varapuheenjohtaja 37 226 54 374 12 000 103 600
Heinz Jörg Fuhrmann, jäsen 2) 28 894 42 206 6 600  77 700
Kati ter Horst, jäsen 28 894 42 206 12 600 83 700
Päivi Luostarinen, jäsen 2) 28 894 42 206 8 400 79 500
Vesa-Pekka Takala, jäsen 28 894 42 206 12 000 83 100
Pierre Vareille, jäsen 28 894 42 206 13 800 84 900
Julia Woodhouse, jäsen 28 894
42 206 21 400 3) 92 500
Yhteensä 276 832 404 368 92 400 780 600

1) Kokouspalkkiot esitetään siltä vuodelta, jolloin ne on maksettu, ja ne sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.
2) Nimitettiin hallituksen jäseneksi 31.3.2021.
3) Kokouspalkkiot sisältävät 7 000 euroa kokouspalkkioita vastuullisuustoimikunnan kokouksista. 

Hallituksen palkitseminen ja kokouspalkkiot vuonna 2020
Erääntynyt vuodelta 2020 Maksettu vuonna 2020
Hallituksen jäsen Kokous-
palkkiot1)

Osake-osuus

Käteis-osuus Kokous-palkkiot1) Yhteensä
Kari Jordan, puheenjohtaja 1 800 66 241 96 759 18 000 181 000
Eeva Sipilä, varapuheenjohtaja2) 1 800 37 225 54 375 16 200 107 800
Kati ter Horst, jäsen 1 800 42 206 28 894 16 800 87 900
Vesa-Pekka Takala, jäsen 1 800 42 206 28 894 16 800 87 900
Pierre Vareille, jäsen 1 800 42 206 28 894
22 800 93 900
Julia Woodhouse, jäsen 1 800 42 206 28 894 21 600 92 700
Heikki Malinen,  varapuheenjohtaja3) 0 0 0 7 200 7 200
Yhteensä 10 800 272 291 266 709 119 400 658 400

1) Kokouspalkkiot esitetään siltä vuodelta, jolloin ne on maksettu, ja ne sisältävät myös valiokuntien kokouksista maksetut palkkiot.
2) Eeva Sipilä nimitettiin uudeksi hallituksen varapuheenjohtajaksi varsinaisessa yhtiökokouksessa 2020.
3) Heikki Malinen oli hallituksen varapuheenjohtaja 30.4.2020 asti.
4) Olli Vaartimo oli hallituksen varapuheenjohtaja 27.3.2019 asti.

 

Päivitetty 31.3.2022. 

Lue lisää

Lue lisää hallituksen jäsenistä, tehtävistä ja valiokunnista sekä osakeomistuksista

Hallituksen jäsenet
Hallituksen tehtävät ja valiokunnat
Johdon osakeomistukset