Outokummun varsinainen yhtiökokous on suunniteltu pidettäväksi tiistaina 31.3.2020. Yhtiön hallitus kutsuu yhtiökokouksen erikseen koolle myöhemmin.

Ilmoitus varsinaisessa yhtiökokouksessa käsiteltäväksi otettavista asioista

Osakkeenomistajalla on oikeus saada varsinaiselle yhtiökokoukselle osakeyhtiölain mukaan kuuluva asia yhtiökokouksen käsiteltäväksi, jos hän vaatii sitä kirjallisesti yhtiön hallitukselta niin hyvissä ajoin, että asia voidaan sisällyttää kokouskutsuun. Pyynnöt tulee toimittaa Outokummun hallitukselle 15.1.2020 mennessä postitse osoitteeseen AGM / Outokumpu Oyj, PL 245, 00181 Helsinki, tai sähköpostitse hallituksen sihteerille osoitteeseen matti.louhija@outokumpu.com.


Jo pidetyt yhtiökokoukset: 2019, 2018, 2017, 2016, 2015, 2014 ja 2013