Yhdessä vastuullisempi kiertotalous – miksi kumppanuudet ovat tärkeitä vihreässä siirtymässä

Outokumpu on käynnistänyt uuden Outokumpu Inner Circle  -hankkeen vahvistaakseen kiertotaloutta Euroopassa. Max Menzel, Outokummun vastuullisuusasioista ja teknisestä asiakaspalvelusta vastaava johtaja kertoo, miten ensimmäinen laatuaan oleva hanke auttaa terästeollisuutta vihreän siirtymän saavuttamisessa.

Inner Circle -hanke yhdistää ruostumattoman teräksen käyttäjät ja kierrätysteräksen toimittajat. Tavoitteena on parantaa toimitusketjujen läpinäkyvyyttä, tasoittaa kierrätysteräksen tietä vastuulliseen ruostumattoman teräksen tuotantoon ja lopulta luoda kierrätysteräkselle suljettu kierto. Hankkeen vaikutukset ovat kuitenkin vielä tätäkin laajemmat.

”Outokummun hiilijalanjälki on pienempi kuin millään muulla ruostumattoman teräksen valmistajalla. Tämä on osaltaan seurausta alan suurimmasta kierrätysmateriaalin osuudesta, joka on 94 prosenttia. Tiivistetysti sanoen kyse on siitä, että mitä enemmän voimme uusiokäyttää, sitä pienemmät päästömme ovat. Toivomme asiakkaidemme ja kumppaniemme osallistuvan aktiivisesti näihin toimiin, joista voi olla merkittävää hyötyä asiakkaidemme ja kumppaniemme omille vastuullisuustavoitteille ja maineelle. Yhdessä voimme vaikuttaa kehitykseen kohti kestävää tulevaisuutta”, kertoo Max Menzel.

Max Menzel

Outokummun vastuullisuusasioista ja teknisestä asiakaspalvelusta vastaava johtaja Max Menzel kertoo, miten ensimmäinen laatuaan oleva hanke auttaa terästeollisuutta saavuttamaan vihreän siirtymän.

Positiivinen vaikutus sekä liiketoiminnalle että ympäristölle

Outokummun rooli hankkeessa on hankkeen ohjaaminen ja verkostojen luominen asiakkaiden ja kierrätysteräksen verifioitujen toimittajien välille. Kierrätysteräksen toimittajien tehtävänä taas on varmistaa toimitusketjun vastuullisuus keräämällä kierrätysteräs hankkeessa mukana olevilta kumppaneilta ja jakelemalla se vastuullisella tavalla. Hankkeeseen mukaan tulevat asiakkaat tuovat kierrätysteräksensä mukaan kiertoon materiaalin käsittelyn jälkeen tai tuotteen elinkaaren lopussa.

”Yhdessä voimme toimia esimerkkinä ja osoittaa vahvaa johtajuutta toimimalla kärkijoukkona matkalla kohti kiertotaloutta ja suljetun kierron järjestelmiä. Kumppanimme voivat tulla mukaan tähän ainutlaatuiseen ja alan ensimmäiseen hankkeeseen, joka auttaa heitä osoittamaan johtajuuttaan kiertotalouden alalla niin asiakkailleen kuin sidosryhmilleenkin. Tavoitteemme on yhdessä kumppaniemme kanssa varmistaa läpinäkyvyys ja kommunikaatio, jonka avulla he voivat osoittaa omaa johtajuuttaan”, Max Menzel sanoo.

Hankkeen ensimmäinen vaihe on juuri alkamassa muutaman johtavan kumppanin kanssa. Hanke on kuitenkin kaikille avoin, ja kaikki kierrätysteräksen toimittajat ja ruostumattoman teräksen kuluttajat kaikkialla Euroopassa ovat tervetulleita mukaan.

”Tämä on ainutlaatuinen tilaisuus osoittaa, miten kiertotaloutta voidaan tehostaa käytännössä. Kutsun kumppanimme hyödyntämään tämän tilaisuuden ja luomaan positiivista vaikutusta sekä liiketoiminnalle että ympäristölle. Kukaan ei voi luoda kiertotaloutta yksin”, Max Menzel sanoo.

Scrap in Tornio

Entistä tehokkaamman kiertotalouden innovaatiot

Hanke käynnistyi haasteen tunnistamisesta: kierrätysteräksen toimittajien ja ruostumattoman teräksen käyttäjien välillä tarvitaan lisää yhteistyötä, jotta kiertotalous voidaan nostaa uudelle tasolle. Kierrätysteräs on tärkeä raaka-aine Outokummun kestävän ruostumattoman teräksen tuotannolle, ja se on auttanut saavuttamaan toimialan pienimmän hiilijalanjäljen.

”Me innovoimme jatkuvasti ja etsimme uusia kestäviä liiketoimintamalleja, jotta voimme viedä toimialaa entistä kestävämpään suuntaan. Inner Circle on uusin innovaatiomme tällä saralla”, Max Menzel kertoo.

Kierrätysteräksen kulkua asiakkailta takaisin tuottajille voidaan nopeuttaa käyttämällä valmiita tehokkaita toimitusketjuja. Voimme varmistaa ympäristöön, yhteiskuntaan ja hyvään hallintotapaan (ESG) liittyvien periaatteiden noudattamisen läpi toimitusketjun sekä taata läpinäkyvyyden, sillä kaikki hankekumppanit verifioidaan. Lopullinen visiomme on luoda teräkselle suljettu kierto, joka on ainutlaatuinen esimerkki käytännön kiertotaloudesta.

”Uskomme, ettei maailmassa tarvita lisää tavaroita, vaan kestäviä tavaroita. Ja kun tuote on tullut elinkaarensa loppuun, se pitää herättää henkiin tekemällä siitä raaka-ainetta jollekin muulle. Jokaisella kierrätysteräsosalla on merkitystä entistä kestävämmälle tulevaisuudelle. On meidän tehtävämme antaa sille tilaisuus”, Max Menzel sanoo.

Materiaalina ruostumaton teräs on kiertotalouden oleellinen ainesosa, sillä se on täysin kierrätettävää. Outokummun tuotannossa kierrätetyn materiaalin osuus on 94 %. Tällä on ollut suora vaikutus Outokummun hiilijalanjälkeen, joka on toimialan pienin.

”Tiedämme jo nyt, miksi kiertotalous on välttämättömyys. Seuraavaksi meidän on osoitettava, miten se voidaan saavuttaa”, Max Menzel sanoo lopuksi. 

Liity Outokummun Inner Circle -hankkeeseen

Jokaisella kierrätysteräsosalla on merkitystä entistä kestävämmälle tulevaisuudelle. On meidän tehtävämme antaa sille mahdollisuus. Kutsumme koko arvoketjun kaikki sidosryhmät liittymään Outokummun Inner Circle® -hankkeeseen ja missioomme tehdä ruostumattomasta teräksestä olennainen osa kiertotalouden vahvistamista.
Inner Circle