Paikalliset yhteisöt

Monilla Outokummun tuotantolaitoksilla on pitkä ja mielenkiintoinen historia. Esimerkiksi useimmat laitoksemme Suomessa, Saksassa, Ruotsissa ja Isossa-Britanniassa ovat olleet erottamaton osa metalliteollisuutta ja paikallisia yhteisöjä jo vuosisatojen ajan. Koska Outokumpu on merkittävä työllistäjä monilla paikkakunnilla, sille on luonnollista olla monin tavoin läsnä paikallisissa yhteisöissä ja osallistua niiden toimintaan.

Merkittävän työnantajaroolin vuoksi Outokummun toiminta voi vaikuttaa suuresti paikallisten yhteisöjen elämään. Kaikilla näillä paikkakunnilla suurin vaikutus on suoralla ja epäsuoralla työllistämisellä: Outokumpu tuo taloudellisesti tärkeää palkka- ja verotuloa alueen yhteisölle. Teemme jatkuvasti yhteistyötä yhteisön viranomaisten ja edustajien, muiden liikeyritysten, koulujen ja yliopistojen kanssa. Pyrimme aktiivisesti kuuntelemaan paikallisia yhteisöjä.

Yhteisön toimintaan osallistuminen

Outokumpu osallistuu paikallisyhteisöjen toimintaan jokaisen toimipaikkansa ympäristössä, muun muassa vaikutusarviointien ja kehittämishankkeiden kautta. Yksikkömme keskustelevat vuosittain naapureiden ja paikallisyhteisön edustajien kanssa esimerkiksi työmarkkina- ja energiatilanteesta sekä paikallisten tapahtumien sponsoroinnista.

Lisäksi Outokumpu järjestää tuotantolaitoksissaan avointen ovien tapahtumia naapureilleen. Palautteen ja osallistumisasteen perusteella nämä tapahtumat ovat onnistuneet viime vuosina. Tuotantoyksiköt saivat paljon hyvää ja rakentavaa palautetta sekä hyödyllisiä ideoita liittyen siihen, miten ne voivat vähentää ympäristövaikutuksia paikallisyhteisössä.

Osana yhteisöihin osallistumista jotkut Outokummun toimipaikat käyvät myös jatkuvaa vuoropuhelua ympäristöalan kansalaisjärjestöjen kanssa käynnissä olevista lupamenettelyistä ja muista ympäristökysymyksistä. Vuonna 2014 perustettiin Suomen Kestävän kaivostoiminnan verkosto, joka on kaivosalan ja sen sidosryhmien keskustelu- ja yhteistyöfoorumi. Verkosto kehitti uuden vastuullisuusstandardin, joka perustuu kanadalaiseen Towards Sustainable Mining -järjestelmään. Kemin kaivos sitoutui ottamaan raportointijärjestelmän käyttöön.

Sponsorointi ja yhteistyö

Sponsoroinnissa Outokumpu suosii kohteita, joihin liittyy ruostumaton teräs, kestävyys, lahjakkuus ja koulutus. Vastuullisena yrityskansalaisena Outokumpu tekee myös harkinnanvaraisia lahjoituksia. Lahjoitukset hyväksyy johtoryhmä tai hallitus. Paikallisessa sponsoroinnissa noudatetaan samoja periaatteita, ja paikallisesti Outokumpu on esimerkiksi lahjoittanut ruostumatonta terästä taideteoksia varten sekä sponsoroinut merkittäviä paikallisia hankkeita ja urheiluseuroja. Outokumpu ei osallistu paikalliseen tai kansalliseen poliittiseen toimintaan eikä muuten tue sitä.

Outokumpu tukee toimialaansa liittyvää tutkimusta ja tekee tiivistä yhteistyötä oppilaitosten kanssa. Paikallisille korkeakouluille tarjotaan harjoittelumahdollisuuksia, ja koululaiset ja paikalliset opiskelijat pääsevät tutustumaan toimintaamme.

Outokumpu on myös ollut mukana perustamassa useita kansallisia teknologia-, tutkimus- ja koulutusrahastoja. Rahastot tukevat ja edistävät yliopistotason tutkimusta ja opetusta sekä liiketoimintamahdollisuuksia. Tällaisia rahastoja ovat esimerkiksi Teknologiateollisuuden 100-vuotissäätiö ja Metallinjalostajien rahasto.

Yhdistykset ja jäsenyydet

Outokumpu on allekirjoittanut Kansainvälisen kauppakamarin (ICC:n) peruskirjan, seuraa ja tukee YK:n Global Compact -aloitetta ja on aktiivinen jäsen Pohjoismaiden Global Compact -verkostossa. Outokumpu on allekirjoittanut worldsteel-järjestön kestävän kehityksen peruskirjan ja ISSF:n kestävän ruostumattoman teräksen peruskirjan.

Outokumpu kuuluu kansainvälisiin organisaatioihin ja järjestöihin, mukaan lukien Kansainvälinen kauppakamari (ICC), Kansainvälinen ruostumattoman teräksen järjestö (ISSF), Kansainvälinen kromikehitysyhdistys (ICDA), Eurofer, EUROALLIAGES ja EUROSLAG. Outokumpu tarjoaa päätöksentekijöille ja asiantuntijoille olennaisia tietoja liiketoimintaympäristön ja lainsäädännön kehityksestä.

Yhteiskuntasuhdekäytäntönämme on toimia teollisuusjärjestöjen, kuten Euroferin, kautta. Näissä organisaatioissa Outokumpu osallistuu erilaisiin työryhmiin, joiden tavoitteena on tarjota asiantuntemusta päätöksentekijöiden tueksi. Näillä foorumeilla jäsenet jakavat parhaita käytäntöjä ja saavat vertailudataa muun muassa ympäristöstä, tutkimuksesta ja kehityksestä, tuotteiden elinkaarista, tuote- ja kemikaaliturvallisuudesta sekä työturvallisuudesta. Jäsenet toimittavat myös omat tietonsa käytettäväksi virallisissa teollisuus- ja viranomaisraporteissa.

Outokumpu kuuluu teollisuusjärjestöihin ja -yhdistyksiin Saksassa, Ruotsissa, Suomessa, Ranskassa, Italiassa, Alankomaissa, Isossa-Britanniassa, Yhdysvalloissa ja Australiassa. Nämä yhteistyöorganisaatiot edistävät alan näkemyksiä ja edistävät kansallista lainsäädäntöä. Outokummun Kemin kaivos on myös allekirjoittanut Suomen kestävän kaivostoiminnan sitoumuksen ja kuuluu kestävän kaivostoiminnan verkostoon.