Tillsammans för en mer hållbar cirkulär ekonomi – därför är partnerskap viktiga för den gröna omställningen

Outokumpu har lanserat ett nytt cirkularitetsinitiativ, Outokumpu Inner Circle, för att stärka den cirkulära ekonomin i Europa. Max Menzel, Outokumpus Head of Sustainability & Technical Customer Service, förklarar mer om hur det här initiativet – det första i sitt slag – kommer att hjälpa stålindustrin med den gröna övergången.

Inner Circle-initiativet samlar användare av rostfritt stål och skrotleverantörer för att skapa mer transparens i leveranskedjorna och förenkla vägen från skrot till hållbar produktion av rostfritt stål – och på sikt skapa en sluten slinga för stålskrot. Initiativets effekter kommer emellertid att vara ännu mer omfattande.

”Outokumpu har det lägsta koldioxidavtrycket i stålindustrin, vilket i sin tur beror branschens högsta andel återvunnet material – 94 %. I korthet kan man säga att ju mer vi kan återanvända, desto lägre blir våra utsläpp. Vi vill ge våra kunder och partner möjlighet att aktivt delta i detta arbete och skapa en värdefull utveckling av deras individuella hållbarhetsmål och renommé. Tillsammans kan vi arbeta mot en värld som varar för evigt”, förklarar Max Menzel.

Max Menzel

Max Menzel, Outokumpus Head of Sustainability & Technical Customer Service, förklarar mer om hur det här initiativet – det första i sitt slag – kommer att hjälpa stålindustrin med den gröna övergången.

Positivt för både affärerna och miljön

Outokumpus roll i initiativet är att styra och skapa nätverk mellan kunder och verifierade skrotleverantörer. Skrotleverantörernas roll är att säkerställa en hållbar leveranskedja genom att samla in skrot från initiativets partner och att distribuera det hållbart. Kunder som blir

”Vi vet redan varför cirkulär ekonomi är ett måste. Nu måste vi visa hur cirkulariteten kan förverkligas”, avslutar Max Menzel. en del av programmet kommer att leda skrotet tillbaka in i cykeln efter materialbearbetning eller vid slutet av en produkts livscykel.

”Tillsammans kan vi visa stark initiativkraft och ledarskap genom att gå i bräschen i utvecklingen mot en mer cirkulär och sluten ekonomi. Våra partner kan bli en del av detta initiativ som är det första i sitt slag i branschen, och på så vis uppvisa ledarskap inom cirkulär ekonomi för kunder och andra intressenter. Vi kommer att arbeta tillsammans med våra partner för att skapa transparens och anpassad kommunikation som de också kan använda för att uppvisa sitt ledarskap”, säger Max Menzel.

Initiativet går nu in i sin första fas med ett antal partner. Initiativet är dock öppet och välkomnar alla skrotleverantörer och konsumenter av rostfritt stål i Europa.

”Det här är en unik möjlighet att visa hur vi kan möjliggöra en effektivare cirkulär ekonomi i praktiken. Jag välkomnar våra partner att tillvarata den här möjligheten att skapa en positiv effekt för både affärerna och miljön. Ingen kan åstadkomma en cirkulär ekonomi på egen hand”, säger Max Menzel.

Scrap in Tornio

Innovationer för en allt mer effektiv cirkulär ekonomi

Initiativet är sprunget ur en utmaning vi har uppmärksammat: mer samarbete mellan skrotleverantörer och användare av rostfritt stål behövs för att driva cirkulariteten till en ny nivå. Skrot är ett viktigt råmaterial för Outokumpus produktion av hållbart rostfritt stål och har hjälpt oss att åstadkomma det lägsta koldioxidavtrycket i branschen.

”Vi skapar hela tiden nya innovationer och söker nya hållbara affärsmodeller för att driva branschen framåt i fråga om hållbarhet. Inner Circle är vår senaste innovation på området”, säger Max Menzel.

Genom att använda befintliga, effektiva leveranskedjor kan vägarna för skrotet från kunderna tillbaka till producenterna göras kortare. Eftersom alla parter inom initiativet kommer att verifieras, kan vi säkerställa ESG-efterlevnad i hela produktionskedjan och erbjuda transparens. I slutänden är vår vision att skapa ett slutet kretslopp för stål – ett unikt exempel på cirkulär ekonomi i praktiken.

”Vi tror att världen inte behöver fler saker – utan saker som håller. Och när en produkt har nått slutet av sin livscykel, så ska den ges nytt liv igen genom att bli råmaterial till något nytt. Varje bit skrot har en roll att spela i en mer hållbar framtid. Det ligger i våra händer att ge den möjligheten”, säger Max Menzel.

Som material tillhör rostfritt stål den cirkulära ekonomins hjärta eftersom det är 100 % återvinningsbart. I Outokumpus produktion är dessutom innehållet av återvunnet material 94 %. Det har en direkt effekt på Outokumpus koldioxidavtryck, som är branschens lägsta.

”Vi vet redan varför cirkulär ekonomi är ett måste. Nu måste vi visa hur cirkulariteten kan förverkligas”, avslutar Max Menzel.

Gå med i Outokumpu Inner Circle

Varje bit skrot har en roll att spela i en mer hållbar framtid. Det ligger i våra händer att ge den denna möjlighet. Vi bjuder in intressenter från alla delar av värdekedjan till att gå med i Outokumpu Inner Circle® i vårt uppdrag för att göra rostfritt stål till en viktig del av att stärka den cirkulära ekonomin.
Inner Circle