Outokumpu edellyttää kaikilta kumppaneiltaan vastuullisuutta

Outokumpu Oyj
23.2.2021

Kansalaisjärjestö Finnwatch on tänään julkaisemassaan raportissa kritisoinut Outokummun tavarantoimittajien valvontaa ja yhtiön hankintoja. Outokumpu ei käytä rautamalmia ruostumattoman teräksen tuotannossa eikä yhtiöllä ole kytköksiä raportissa mainittuihin brasilialaisiin rautamalmikaivoksiin.

Vastuullisuus on Outokummun liiketoiminnan ytimessä. Otamme sidosryhmiltämme saamamme tiedot vakavasti ja selvitämme materiaalitoimittajiemme toimintaa koskevat epäilyt. Emme kuitenkaan voi julkistaa yksittäisiä yrityksiä koskevia tietoja.

Outokumpu pyrkii toiminnassa avoimuuteen ja julkistaa tietoja toimitusketjustaan muun muassa yritysvastuuraportissaan. Yhtiö raportoi toiminnastaan organisaatiorakenteensa mukaan, ei maittain.

Outokummulla on noin 9 000 toimittajaa eri puolilla maailmaa. Yhtiön 20 suurinta toimittajaa kattaa 80 % kaikista suorista materiaaliostoista. Kaikkien kumppaneiden edellytetään toimivan lakien ja säännösten mukaisesti. Kumppaneiden on myös sitouduttava yhtiön Code of Conduct -toimintaohjeisiin tai samansisältöisiin standardeihin, yhtiön yleisiin sopimusehtoihin ja mm. pidettävä yllä laadunhallintajärjestelmää, dokumentoitava prosessinsa ja varmistettava toimittamiensa materiaalien jäljitettävyys.

Outokumpu valvoo toimittajiaan itsearvioinneilla, seulonnoilla ja auditoinneilla. Tulokset käsitellään yhdessä toimittajan kanssa ja Outokumpu seuraa korjaavien toimenpiteiden toteutumista. Outokumpu voi lopettaa hankinnat toimittajalta, jos sen toiminnassa ei tapahdu esitettyjä parannuksia.

Outokumpu on sitoutunut YK:n ihmisoikeuksien julistuksen arvoihin eettisissä periaatteissaan, joihin myös tavarantoimittajien edellytetään sitoutuvan. Outokumpu on YK:n Global Compact -aloitteen jäsen ja on mukana Responsible Steel -aloitteessa, joka on useiden sidosryhmien muodostama globaali terästeollisuuden standardisointi- ja sertifiointialoite.

Outokumpu selvittää mahdollisuuksia liittää YK:n Guiding Principles on Business and Human Rights -periaatteet tavarantoimittajilleen asettamiin vaatimuksiin.

Outokummulla on käytössä väärinkäytösten raportointikanava, SpeakUp, joka on kaikkien sidosryhmien käytettävissä yhtiön internet-sivuilla kaikkialla maailmassa. Sen kautta voi raportoida myös yhtiön kumppaneiden toimista. SpeakUp-kanavalle voi raportoida luottamuksellisesti ja anonyymisti kaikissa niissä maissa, joissa paikallinen lainsäädäntö sen mahdollistaa.

Lisätietoja:

Konserniviestintä, puh. (09) 421 3840

Outokumpu Oyj

 

Taustaa toimituksille: Yritysvastuuarvioinnit todentaneet vastuullisuuden

Outokumpu on mukana useissa yritysvastuuarvioinneissa. Näiden tutkimusyhtiöiden tekemien arviointien mukaan Outokummun toiminta täyttää näiden asettamat vastuullisen toiminnan kriteerit. Toisaalta arviointien perusteella on voitu tunnistaa yritysvastuun osa-alueita, joilla meillä on vielä parantamisen varaa.

EcoVadis-arvioinnissa Outokumpu saavutti vuonna 2020 platinatason, mikä tarkoittaa, että Outokumpu on terästeollisuuden parhaimman prosentin (1 % kaikista arvioiduista terästeollisuuden yrityksistä) joukossa.  EcoVadis arvioi yrityksiä ympäristöasioiden, työ- ja ihmisoikeuksien ja vastuullisen hankinnan osalta. EcoVadis on johtava vastuullisuusarviointien tuottaja, joka on arvioinut yli 30 000 yrityksen vastuullisuutta ympäristön, työ- ja ihmisoikeuksien sekä eettisen ja vastuullisen hankinnan näkökulmasta.

Marraskuussa 2020 Outokumpu sai ISS ESG:n vastuullisuusarvioinnissa Prime-tuloksen, mikä vahvistaa, että Outokummun vastuullisuustyö täyttää ISS ESG:n tiukat vaatimukset toimialallaan, ja osoittaa yhtiön hallinnollisen, sosiaalisen ja ympäristövastuun laadun.

Outokumpu kuuluu terästeollisuuden parhaimpiin yrityksiin myös muiden arviointien mukaan. SAM Corporate Sustainability Assessment (CSA) on arvioinut Outokummun kuudenneksi (6.) parhaaksi terästeollisuuden yritykseksi. Globaalisti toimiva SAM on johtava kestävän kehityksen ja vastuullisuuden arviointiorganisaatio.

S&P Globalin julkaisemassa Sustainability Yearbook 2021 -vuosikirjassa Outokumpu arvioitiin alan parhaimman 15 prosentin joukkoon. Vuosikirja perustuu S&P Globalin yritysvastuuarviointiin.

Carbon Disclosure Project (CDP) arvioi vuonna 2020 Outokummun ilmastotoimet arvosanalla B. Arvosana on korkeampi kuin Euroopan keskiarvo C, ja korkeampi kuin metallinjalostusalan keskiarvo D. Outokumpu saavutti lisäksi Supplier Engagement Leader -tason, jonka mukaan Outokumpu on alansa paras toimitusketjua sitouttavissa ilmastotoimissa.

Outokummun vastuullisuuspolitiikat 

Outokumpu Code of Conduct

Corporate Responsibility Policy

Supplier Requirements