Outokumpu kehittää toimittajiensa valvontaa ja ostojensa läpinäkyvyyttä

Outokumpu Oyj
Lehdistötiedote
25.3.2021 klo 10.15

Outokumpu kehittää toimittajiensa valvontaa ja ostojensa läpinäkyvyyttä

Outokumpu on käynnistänyt toimet kehittääkseen tavarantoimittajiensa valvontaa edelleen ja lisätäkseen ostojensa läpinäkyvyyttä. Finnwatchin helmikuussa julkaiseman raportin jälkeen yhtiö on myös päättänyt auditoida Valen, joka on yksi yhtiön ferronikkelitoimittajista.

”Finnwatchin raportti oli tärkeä muistutus Outokummun toimitusketjun vastuullisuuden merkityksestä. Vastuullisen ruostumattoman teräksen johtavana tuottajana olemme asettaneet korkeat vaatimukset toimittajillemme. Outokummun, asiakkaidemme ja yhteiskunnan näkökulmasta on tärkeää, että käyttämämme raaka-aineet tuotetaan ja hankitaan eettisellä ja vastuullisella tavalla”, sanoo Heikki Malinen, Outokummun toimitusjohtaja.

”Olemme sitoutuneet tarkistamaan ja kehittämään edelleen toimintaohjeitamme, sopimusehtojamme ja toimintaamme sosiaalisen vastuun ja ihmisoikeuksien näkökulmasta, mukaan lukien yritystoimintaa ja ihmisoikeuksia koskevat YK:n ohjaavat periaatteet.”

”Voidaksemme varmistua näiden vaatimusten toteutumisesta käytännössä haemme lisää keinoja toimitusketjujen valvontaan. Aiomme myös kehittää hankintojemme avoimuutta yhteistyössä teollisuuden ja sidosryhmiemme vastuullisuusasiantuntijoiden kanssa”, hän lisää.

Ferronikkelitoimittaja Valen toimintojen riippumaton auditointi Brasiliassa

Finnwatchin julkaiseman raportin jälkeen Outokummun ja Valen johdon edustajat ovat sopineet seuraavansa tilannetta säännöllisesti. Outokumpu on korostanut Valelle tiukkojen vaatimustensa ja toimitusehtojensa noudattamisen tärkeyttä. Outokumpu on myös päättänyt ferronikkelitoimittajansa Valen Onça Puman kaivoksen riippumattomasta tarkastuksesta välittömästi, kun pandemiatilanne sallii käynnin alueella.

Lisätietoja:

Outokumpu raportoi jatkossa toimitusketjunsa valvonnan kehittymisestä ja läpinäkyvyyden parantamisesta yhtiön verkkosivuilla www.outokumpu.com osiossa ”Vastuullinen toimitusketju” osoitteessa www.outokumpu.com/fi-fi/vastuullinen-toimitusketju.

Outokummun mediapuhelin: (09) 421 3840

 

Taustatietoa:

Vuonna 2020 Outokummulla oli arviolta yli 9 000 toimittajaa. 20 suurinta toimittajaa kattaa 80 % suorista raaka-aineostoista.

Brasilialainen Vale-yhtiö toimittaa Outokummulle ferronikkeliä, joka on tarpeellinen seosaine tiettyjen ruostumattoman teräksen laatujen valmistuksessa. Outokummun ulkoisesti hankkima ferronikkeli korvaa osan nikkelistä ruostumattoman teräksen tuotannossa. Ferronikkelin käyttöä vähennetään kasvattamalla kierrätysmetallien käyttöä tuotannossa. Outokummun kierrätysmateriaalien käyttöaste oli 93 % vuonna 2020.

Outokummun toimittajilleen asettamat vaatimukset

Kaikkien Outokummun toimittajien edellytetään toimivan lakien ja säännösten mukaisesti. Toimittajien on myös sitouduttava yhtiön Code of Conduct -toimintaohjeisiin tai samansisältöisiin standardeihin, yhtiön yleisiin sopimusehtoihin ja dokumentoitava prosessinsa ja varmistettava toimittamiensa materiaalien jäljitettävyys.

Outokumpu valvoo toimittajiaan itsearvioinneilla, seulonnoilla ja auditoinneilla. Tulokset käsitellään yhdessä toimittajan kanssa, ja Outokumpu seuraa korjaavien toimenpiteiden toteutumista. Outokumpu voi lopettaa hankinnat toimittajalta, jos sen toiminnassa ei tapahdu esitettyjä parannuksia.

Outokumpu arvioi jatkuvasti nykyisiä toimittajiaan. Jos toimittajavaatimusten rikkomisesta on todisteita, toimittajia pyydetään toimittamaan parannussuunnitelma ja todistamaan tehdyt parannukset. Jos tilanne jatkuu ilman edistystä, Outokumpu voi lopettaa ostamisen toimittajalta.

Vuonna 2020 toimittaja-arviointi tehtiin kaikkiaan 103:lle Outokummun tärkeimmälle toimittajalle, ja arviointi kattoi lähes 60 % tärkeimmistä toimittajista. Toimittajia arvioidaan seuraavien kriteerien perusteella: teknologia, laatu, toimitusvarmuus, kustannukset, terveys ja turvallisuus, kestävä kehitys ja ympäristö, taloudelliset riskit sekä sosiaaliset ja eettiset näkökohdat. Arviointien perusteella tunnistetaan kehityskohteita ja -vaatimuksia, joista keskustellaan yhdessä toimittajien kanssa.

Väärinkäytösten raportointikanava SpeakUp

Outokummulla on väärinkäytöksien raportointiin olemassa oleva maailmanlaajuinen SpeakUp-kanava verkkosivuillaan. SpeakUp-kanava kattaa myös toimittajien toiminnan, ja sitä voidaan käyttää luottamuksellisesti ja anonyymisti paikallisten lakien ja säännösten niin salliessa.