Kemin kaivos

Kohti hiilineutraaliutta 2025

Kromi on ruostumattoman teräksen olennainen raaka-aine, ja Outokummulla on ainoana ruostumattoman teräksen tuottajana oma kromkaivos, joka on myös ainoa kromikaivos EU:n alueella. Kemin kaivoksen tavoitteena on olla maailman ensimmäinen hiilineutraali kaivos.

Outokummun Kemin kaivoksessa malmia louhitaan maan alla. Kaivoksesta louhitaan kromimalmia, joka rikastetaan palarikasteeksi ja hienorikasteeksi nykyaikaisin menetelmin maan pinnalla. Rikasteet kuljetetaan jatkojalostettavaksi Outokummun omalle ferrokromitehtaalle Tornioon samalle tehdastalueelle, jossa valmistamme myös ruostumatonta terästä. 

Vähäisistä ympäristövaikutuksista hiilineutraaliuteen

Vastuullisuus on Outokummussa ensisijaisen tärkeää. Kemin kaivoksen toiminnasta aiheutuvat ympäristövaikutukset ovat vähäiset johtuen prosessin luonteesta. Rikastusprosessissa ei käytetä kemikaaleja, vaan se perustuu painovoimaan. Outokummun ferrokromin hiilijalanjälki on 67 % pienempi kuin teollisuudenalan keskiarvo, minkä ansiosta myös ruostumattoman teräksemme hiilijalanjälki on teollisuuden pienin. 

Kemin kaivoksen hiilineutraaliuden tavoitteena on hiilineutraalius. Kolme tärkeintä keinoa ovat hiilivapaan sähkön hyödyntäminen, biopolttoaineiden käyttö liikenteessä ja koneissa sekä maakaasun ja propaanikaasun korvaaminen  biokaasulla lämmityksessä. Kaivoskoneiden sähköistämistä laajennetaan myös polttoaineiden tarpeen vähentämiseksi. Kaivoksella otetaan nyt ensimmäinen askel siirtymällä uusiutuviin polttoaineisiin, ja tällä siirtymällä saavutetaan lähes kolmasosa tavoitteesta.

Lue lisää Outokummun hiilidioksidipäästöjen vähentämisestä

1 000 metrissä maan alla

Outokumpu on saanut päätökseen merkittävän laajennusprojektin kaivoksella. Vuosina 2017–2023 investoimme 280 milj. euroa kaivoksen laajentamiseen 500 metristä 1 000 metriin, ja siirrymme myös uuteen louhintamenetelmään. Yhdessä nämä varmistavat kromin saatavuuden tuleviksi vuosikymmeniksi. 

Alunperin kromiesiintymä löydettiin Kemistä vuonna 1959. Kaivostoiminta ja ferrokromituotanto aloitettiin vuonna 1968. Kaivosta laajennettiin vuosina 1985 ja 2013, jolloin Torniossa otettiin käyttöön toinen ja kolmas ferrokromiuuni. Vuonna 2003 Kemin kaivoksen tuotanto siirtyi maan alle, eikä avolouhoksella ole louhittu vuoden 2005 jälkeen.

Ympäristö, turvallisuus ja kulkuluvat 

Kemin kaivokselle työskenteleville tulevien ympäristö- ja turvallisuusohjeet sekä kulkuluvat ovat saatavilla Tornion sivuilta.

Kemin kaivoksen ydinosaaminen

Ainutlaatuinen krominlähde

EU:n ainoana kromikaivoksena Kemin kaivos tuo Outokummulle ainutlaatuisen kilpailuedun

Kattava tuotantoketju

Kemin kaivos on olennainen osa Tornion terästehdasta, joka on oman kromikaivoksen ja oman ferrokromituotannon myötä maailman integroitunein terästehdas

Sitoutuminen vastuullisuuteen

Kemin kaivoksen rikastusprosessissa ei käytetä kemikaaleja

Explore more

Article

How is Outokumpu helping the green transition?