Outokummun toimitusjohtaja Heikki Malinen kommentoi vuoden 2020 puolivuosikatsausta 7.8.2020:

  

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

”COVID-19-pandemian aikana Outokummun keskeisenä tavoitteena on ollut varmistaa työntekijöidemme ja meitä lähellä toimivien terveys ja turvallisuus. Proaktiivisten toimiemme ansiosta pandemian vaikutus henkilöstöömme ja toimintaamme on ollut vähäinen; asiakaspalvelumme ja toimituksemme ovat jatkuneet pitkälti keskeytyksittä. Olen ylpeä henkilöstömme kovasta työstä ja kyvystä sopeutua uusiin työskentelytapoihin näissä poikkeuksellisissa oloissa.

Pandemia alkoi vaikuttaa Outokumpuun huhtikuussa kysynnän heikentyessä ja tilausmäärien laskiessa. Tämän seurauksena Outokummun toimitukset laskivat 11 % toisella neljänneksellä ja oikaistu käyttökate pieneni 45 milj. euroon. Heinäkuussa liikkeeseen laskettu 125 milj. euron vakuudeton vaihtovelkakirjalaina on tärkeä rahoituselementti, joka parantaa velkojemme maturiteettiprofiilia näinä kovina aikoina.

Americas-liiketoiminta-alueen toimitukset laskivat 20 % ensimmäiseen neljännekseen verrattuna jakelijoiden jatkaessa varastotasojen purkamista sekä COVID-19-pandemiasta johtuen. Toiminnallista tehokkuuttamme parantamalla pystymme saavuttamaan positiivisen tuloksen myös matalammilla tuotantomäärillä.
Europe-liiketoiminta-alueen tulosta rasittivat matalammat toimitusmäärät, jatkunut hintapaine sekä korkeat tuontimäärät. Vastatoimena matalampaan kysyntään tuotantoa on sopeutettu väliaikaisilla tuotantoseisokeilla ja lyhennetyillä työajoilla kaikissa toimintamaissamme. Myönteisenä kehityksenä tuottavuus on parantunut edelleen, ja olemme säilyttäneet markkina-asemamme.

Euroopan komission kesäkuinen päätös kasvattaa tuontikiintiöitä 3 %:lla oli suuri pettymys eurooppalaiselle terästeollisuudelle. Aasiasta kohdistuvan tuontipaineen jatkuessa on pakottava tarve laatia pitkän aikavälin ratkaisu nykyisen, kesäkuussa 2021 päättyvän tuontikiintiökauden jälkeiselle ajalle eurooppalaisen terästeollisuuden toimintaedellytysten varmistamiseksi.

Aloitettuani Outokummun toimitusjohtajana toukokuun puolivälissä olen perehtynyt syvällisesti Outokummun toimintaan ja keskustellut henkilöstömme kanssa maailmanlaajuisesti saadakseni hyvän käsityksen yhtiöstä. Yhtiömme toiminnot sekä henkilöstömme osaaminen ja ammattitaito ovat tehneet minuun suuren vaikutuksen, ja niiden varaan on hyvä rakentaa tulevaisuutta.

Joistakin markkinoiden toipumiseen viittaavista merkeistä huolimatta toimintaympäristö pysyy vaikeana. Kolmanteen neljännekseen vaikuttaa tyypillinen kausiluonteisuus, johon koronaviruspandemia tuo oman lisähaasteensa. Näin ollen keskitymme lyhyellä aikavälillä kassavirran hallintaan, maksuvalmiuden varmistamiseen ja tiukkaan kustannusten hallintaan. Olemme myös päättäneet kiihdyttää Long Products -liiketoiminta-alueen strategista tarkastelua uuden johdon avulla. Pidemmälle aikavälille olemme parhaillaan laatimassa uutta visiota, strategiaa ja tavoitteita Outokummulle tuleviksi vuosiksi. Ne julkistetaan ennen kolmannen neljänneksen tulosjulkistusta.”