Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan kommentoi vuoden 2019 tulosta 5.2.2020:

Roeland Baan

Toimitusjohtaja Roeland Baan:

”Vuonna 2019 eurooppalainen terästeollisuus edelleen kärsi tuonnin rajusta kasvusta ja Yhdysvaltain terästullien aiheuttamasta ennennäkemättömästä hintapaineesta. On ilmiselvää, että EU:n on otettava käyttöön vahvempia suojaustoimia ja muita puolustusmekanismeja, joiden avulla varmistetaan tasapuoliset toimintaedellytykset kaikille markkinatoimijoille.


Tässä vaikeassa markkinaympäristössä keskityimme oman toimintamme tehokkuuden parantamiseen ja kilpailukykymme varmistamiseen. Jatkuvien kehitystoimiemme ansiosta tuottavuutemme parani 4 % vuonna 2019. Lisäksi olemme pystyneet vähentämään käyttöpääomaamme lähes 220 milj. eurolla – ja mikä tärkeintä, olemme pienentäneet nettovelkaamme 1 155 milj. euroon.

Olen myös erittäin ylpeä siitä, että turvallisuutemme ja organisaatiomme terveys kehittyvät jatkuvasti yhä parempaan suuntaan. Organisaatiomme terveydessä olemme jo erittäin lähellä kansainvälisten huippuyritysten tasoa. Tuoreimman asiakastyytyväisyystutkimuksemme tulokset ovat samansuuntaisia: 72 % asiakkaistamme on erittäin tyytyväisiä tuotteisiimme ja palveluihimme, mikä kertoo asemastamme markkinajohtajana.

Outokummun koko vuoden oikaistu käyttökate oli 263 milj. euroa, mihin vahvasti vaikuttivat poikkeuksellisen matalat toimitukset kaikilla liiketoiminta-alueillamme. Neljännellä neljänneksellä raaka-ainetehokkuuden paraneminen tuki kannattavuuttamme. Toimitusmäärät olivat matalia, mikä johtui jakelijoiden varastojen purkamisesta Yhdysvalloissa, korkeasta tuonnista Eurooppaan ja maailmanlaajuisen autoteollisuuden hidastumisesta. Matalat hinnat vahvistivat näiden negatiivista vaikutusta edelleen Euroopassa. Europe-liiketoiminta-alueen tulos oli haastavat olosuhteet huomioiden kohtuullinen, mikä kertoo toimintamallimme kestävyydestä. Americas-liiketoiminta-alueella liiketoiminnan myönteinen kehitys jatkui kaupallisten toimenpiteiden ja parantuneen tuotejakauman ansiosta. Investointimme ferriittiseen tuotantoon Calvertissa etenee suunnitellusti, ja tuotannon arvioidaan käynnistyvän vuoden 2020 viimeisellä neljänneksellä.

Ruostumattoman teräksen markkinadynamiikka on muuttunut kauppasotien ja vahvistuneen aasialaisen kilpailun seurauksena. Samalla vaatimukset organisaatioiden hiilijalanjäljen pienentämiseksi ja ilmastonmuutoksen lieventämiseksi ovat kasvaneet. Nämä ovat keskeisiä tavoitteita myös Outokummulle. Kierrätetyn raaka-aineen osuus ruostumattoman teräksen tuotannossamme on 90 %. Lisäksi parannamme jatkuvasti energiatehokkuuttamme ja vähennämme hiilidioksidipäästöjämme, mikä vahvistaa johtavaa asemaamme vastuullisessa ruostumattoman teräksen valmistuksessa. Olemme varmoja siitä, että keskittymällä strategisten osa-alueidemme toteutukseen painottamalla erityisesti vastuullisuutta, asiakassuuntautuneisuutta ja tehokkuutta, myös vuosi 2020 on Outokummulle edistyksen ja kehityksen vuosi.”

Viimeisin raportti