Toimitusjohtajan katsaus

Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan kommentoi vuoden 2018 tulosta 7.2.2019: 

Toimitusjohtaja Roeland Baan:

”Vuosi 2018 oli eurooppalaiselle terästeollisuudelle erittäin poikkeuksellinen. Yhdysvaltain terästullien aiheuttama ennennäkemätön markkinahäiriö johti halpatuonnin nopeaan kasvuun ja kovaan hintapaineeseen Euroopassa vaikeuttaen alueen terästeollisuuden toimintaa.

Epävakaassa markkinatilanteessa keskityimme niihin osa-alueisiin, joihin voimme itse vaikuttaa. Paransimme merkittävästi turvallisuuttamme, toimintavarmuuttamme ja kustannustehokkuuttamme ja nostimme sijoitustamme Organizational Health Index -tutkimuksessa toisena vuonna peräkkäin yltäen toiseksi parhaalle tasolle.

Vuoden 2018 oikaistu käyttökate oli 485 milj. euroa (631 milj. euroa) heijastaen markkinoiden epävakautta sekä tuotannon tarveaineiden huomattavaa kustannusnousua. Euroopassa puolustimme katteitamme tuotejakauman merkittävän parantumisen ansiosta. Americas-liiketoiminta-alueen taloudellinen tulos oli pettymys johtuen korkeammista kustannuksista sekä ongelmista myynnin ja toimitusketjunhallinnan prosessien yhteensopivuudessa. Korjataksemme Americasin suunnan olemme tehneet muutoksia liiketoiminta-alueen myynti- ja toimitusketjun prosesseihin ja uudistamme myyntiorganisaatiota. Lisäksi investoimme ferriittisten laatujen tuotantokapasiteettiin Calvertin tehtaallamme laajentaaksemme tuotevalikoimamme segmenttiin, joka muodostaa yli kolmanneksen USA:n ruostumattoman teräksen markkinoista.

Korollinen nettovelkamme nousi 1,2 mrd. euroon pääasiassa heikon varastonhallinnan vuoksi. Taseen vahvistaminen ja nettovelan vähentäminen ovatkin keskeisiä tavoitteitamme vuonna 2019.

Euroopan unionin pysyvien suojaustoimien uskotaan vähentävän tuontia ja palauttavan markkinatasapainon Eurooppaan vuonna 2019. Strategiamme keskeisten osa-alueiden määrätietoisen toteuttamisen ja Americasin kannattavuuden parantamisen lisäksi markkinatasapainon palautuminen Eurooppaan on ensiarvoisen tärkeää saavuttaaksemme vuodelle 2020 asettamamme tavoitteet.”

Viimeisin raportti

Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

Apr 02, 2019