Toimitusjohtajan katsaus

Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan kommentoi vuoden 2018 toisen neljänneksen tulosta 24.7.2018: 

Toimitusjohtaja Roeland Baan:

“Yhdysvaltain terästulleista johtuvasta markkinoiden epävakaudesta ja globaalista epävarmuudesta huolimatta ylläpidimme markkina-asemamme ja tulostasomme toisen neljänneksen aikana. Toisen vuosineljänneksen oikaistu käyttökate oli 136 miljoonaa euroa ennätyskorkeiden ruostumattoman teräksen toimitusten vahvistamana. Americas-liiketoiminta-alueen tulos parani odotetusti, ja Europe-liiketoiminta-alue pystyi edelleen säilyttämään hyvän suorituskykynsä haastavassa markkinatilanteessa, jossa hintapaine on ollut äärimmäisen kovaa.

Toukokuussa voimaantulleilla Amerikan terästulleilla on ollut kahdenlaisia vaikutuksia. Euroopassa vaikutukset ovat olleet kielteisiä voimakkaasti kasvaneen tuonnin vuoksi, joka on johtanut kovaan hintapaineeseen. Americas-liiketoiminta-alueella hinnat ovat puolestaan nousseet koko kevään ajan, mikä on tuonut kilpailuetua paikallisille toimijoille, Outokumpu mukaan lukien. Euroopan komission 19.7. voimaan tulleet ehdolliset suojaustoimet ovat johdonmukainen reaktio Euroopan teräsmarkkinoiden tasapainon palauttamiseksi ja Eurooppaan suuntautuvan teräksen halpatuonnin estämiseksi. Odotamme, että ehdolliset suojaustoimet muuttuvat pysyviksi tulevien 200 päivän aikana.

Matkamme ruostumattoman teräksen parhaaksi arvontuottajaksi on puolivälissä. Viime kuukausien markkinahaasteista huolimatta toisen neljänneksen tulos oli yksi historiamme vahvimmista. Tämä on selkeä todiste siitä merkittävästä kehitystyöstä, jota olemme tehneet vuodelle 2020 asettamiemme tavoitteiden saavuttamiseksi.” 

Viimeisin rapotti

Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

Aug 14, 2018