Toimitusjohtajan katsaus

Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan kommentoi vuoden 2019 ensimmäisen neljänneksen tulosta 7.5.2019: 

Toimitusjohtaja Roeland Baan:

“Outokummun ensimmäisen neljänneksen tulos oli odotustemme mukainen. Oikaistu käyttökatteemme oli 54 milj. euroa haastavaa markkinatilannetta heijastellen. Kausiluonteisesti kysyntä Euroopassa oli vahvempaa kuin edellisellä neljänneksellä, mutta kuitenkin odotuksiamme alemmalla tasolla. Tästä huolimatta kasvatimme markkinaosuuttamme. Toteutuneet perushinnat laskivat hieman neljänteen neljännekseen verrattuna. Europe-liiketoiminta-alueen oikaistua käyttökatetta rasitti myös 12 milj. euron valuuttajohdannaistappio.
Americas-liiketoiminta-alueen neljännes oli odotetusti heikko, mikä johtui kalliiden raaka-aineiden korkeista varastotasoista. Nämä varastot on nyt käytetty, ja uskomme Americasin kannattavuuden parantuvan uuden johdon sekä uudistettujen myynti- ja toimitusketjun prosessien tukemana.
Liiketoiminnan rahavirta kehittyi suotuisasti käyttöpääomaan kiinnittämämme lisähuomion ansiosta. Korollisen nettovelan kasvu 1,37 miljardiin euroon johtui IFRS 16 -laskentamuutoksesta.
Helmikuussa voimaan tulleet Euroopan unionin pysyvät suojaustoimet ovat osoittautuneet tehokkaiksi, ja kylmävalssattujen tuotteiden tuonti Eurooppaan on laskenut terästulleja edeltäneelle tasolle. Markkinoiden täysi toipuminen vie kuitenkin vielä jonkin aikaa, sillä yleinen talouden epävarmuus vaikuttaa kielteisesti kysyntään ja toimituksiin.
Määrätietoinen keskittymisemme kuuteen strategiseen osa-alueeseemme on merkittävästi parantanut tuottavuuttamme ja toimintavarmuuttamme, mikä tukee meitä myös vaikeissa markkinaolosuhteissa.”


Viimeisin raportti

Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

May 07, 2019