Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan kommentoi vuoden 2019 kolmannen neljänneksen tulosta 31.10.2019:

Roeland Baan

Toimitusjohtaja Roeland Baan:

 

”Kolmas neljännes osoittautui yhtä haastavaksi kuin olimme ennustaneetkin. Oikaistu käyttökatteemme laski 45 milj. euroon pitkälti heikon kysynnän ja Eurooppaan suuntautuvan tuonnin kasvun vuoksi, mikä johti matalampiin toimituksiin ja hintapaineisiin. Tilanne konkretisoitui erityisen selvästi Long Products -liiketoiminta-alueella, jossa toimitukset laskivat 30 % edellisvuoden vastaavasta jaksosta. Lisäksi nikkelin hinnan jyrkkä nousu aiheutti suojaustappioita koko liiketoiminnassamme.

Euroopan ruostumattoman teräksen markkinoiden heikkouden uskotaan jatkuvan. Lokakuun alussa voimaan astuneilla EU:n uudistetuilla suojaustoimilla ei vielä ole ollut merkittävää vaikutusta. Tuontikiintiöiden täyttyessä markkinoiden pitäisi kuitenkin tasapainottua. Olemme tyytyväisiä myös Euroopan komission ilmoitukseen, jonka mukaan komissio on aloittanut polkumyyntiä koskevat tutkinnat Kiinan ja Indonesian osalta ja asettanut maille vastatulleja.

Odotamme viimeisen vuosineljänneksen olevan kolmannen neljänneksen kaltainen markkinatilanteen jatkuessa vaikeana. Vaikka nikkelin suojaustappiot eivät toistu, tuonnin kasvu, tyypillinen kausiluonteisuus Yhdysvalloissa sekä korkeammat kunnossapitokustannukset vaikuttavat negatiivisesti kannattavuuteemme.

Keskitymme järkähtämättömästi nettovelan pienentämiseen, ja olemme jo hyvissä ajoin ennen vuoden loppua saavuttaneet vuoden 2019 tavoitteemme vähentää nettokäyttöpääomaa 150 milj. eurolla. Neljännellä neljänneksellä kassavirtaamme tukevat lisäksi 90 milj. euron varat Benrathissa sijaitsevan kiinteistön myynnistä, josta tiedotettiin toukokuussa 2019.

Vaikka markkinoiden kehityssuunta ei ole meille suotuisa, jatkamme työtämme tehokkuuden ja tuottavuuden parantamiseksi. Olemme käynnistäneet lisätoimenpiteitä, kuten henkilöstöneuvottelut Saksassa ja Long Products -liiketoiminta-alueella parantaaksemme toimintojemme kilpailukykyä Euroopassa. Ruostumattoman teräksen pitkän aikavälin kasvunäkymät ovat edelleen hyvät, ja markkinajohtajana tavoitteemme on säilyttää asemamme kaikissa markkinaolosuhteissa.”

 

Viimeisin raportti