Toimitusjohtajan katsaus

Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan kommentoi vuoden 2018 ensimmäisen neljänneksen tulosta 26.4.2018: 

"Liiketoimintamme oli vakaata vuoden ensimmäisellä neljänneksellä: toimitusvolyymit olivat hyvällä tasolla, uusien tilauksien määrä kasvoi voimakkaasti ja oikaistu käyttökate oli 133 miljoonaa euroa. Euroopan toimintojemme kehitys oli vahvaa, kun taas Americas-liiketoiminta-alueen tuloskehitys oli heikko matalien toteutuneiden hintojen vuoksi.
Käyttöpääoman kausiluonteisesta kasvusta huolimatta nettovelkamme pysyi edelleen alle 1,1 miljardin euron tavoitetason.

Yhdysvaltojen terästullien odotetaan tulevan voimaan toukokuun alussa. Neuvottelut tullien toimeenpanosta ovat vielä kesken, mikä on johtanut huoleen ja epävarmuuteen markkinoilla. Tämän konkreettisena seurauksena teräksen tuonti Eurooppaan on kasvanut 8 prosenttia viime vuoden vastaavaan aikaan verrattuna. Euroopan komissio valmistelee parhaillaan vastatoimia Euroopan teräsmarkkinoiden suojelemiseksi. Yhdysvalloissa terästullit ovat jo nyt johtaneet perushintojen nousuun, mikä tukee Americasin liiketoimintaamme.

Jatkamme vuonna 2018 kuuden strategisen osa-alueemme toteuttamista keskittyen erityisesti toimitusvarmuuden ja tehokkuuden parantamiseen. Markkinoilla vallitsevasta epävarmuudesta huolimatta ruostumattoman teräksen kysynnän odotetaan jatkuvan hyvänä. Olemme vakuuttuneita siitä, että kattavan tuotevalikoimamme, vahvan taseen ja sitoutuneen henkilöstömme avulla saavutamme vuodeksi 2020 asettamamme tavoitteet."

Viimeisimmät raportit

Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

May 04, 2018