Outokummun toimitusjohtaja Heikki Malinen kommentoi vuoden 2020 tulosta 4.2.2021:

  

Toimitusjohtaja Heikki Malinen:

”Outokumpu on jatkanut koko vuoden 2020 ajan määrätietoisia toimenpiteitä lievittääkseen COVID-19-pandemian negatiivisia vaikutuksia työntekijöihinsä, toimintoihinsa ja liiketoimintaansa. Toimenpiteemme ovat tehonneet, eikä pandemia aiheuttanut vuoden aikana lainkaan tuotannon keskeytyksiä. Yleisessä turvallisuuskehityksessä vuosi oli meille kaikkien aikojen paras: kaikkien työtapaturmien taajuus oli 2,4, jopa vielä parempi kuin tavoitteemme, joka oli alle 3,0. 

Neljännellä neljänneksellä Outokummun oikaistu käyttökate nousi 78 milj. euroon markkinoiden odotettua voimakkaamman toipumisen ansiosta. Ruostumattoman teräksen toimitukset kasvoivat 7 %, ja tehokkaat kustannussäästötoimenpiteet tukivat kannattavuutta. Koko vuoden 2020 oikaistu käyttökate oli 250 milj. euroa. Vähensimme nettovelan 1 028 milj. euroon, mikä on vähemmän kuin kertaakaan lähivuosina. Haluankin kiittää kaikkia outokumpulaisia heidän panoksestaan tänä haastavana vuonna.

Vaikka onnistuimme palauttamaan tuloskehityksemme pandemiavuoden aikana lähes vuoden 2019 tasolle, yleistä tuloskehitystä tulee entisestään vahvistaa. Siksi meidän on jatkettava aiemmin ilmoittamiamme strategisia toimenpiteitä tuloksen parantamiseksi.  

Europe-liiketoiminta-alueella toimitukset kasvoivat kolmannesta neljänneksestä, mutta hintojen lasku painoi neljännen neljänneksen oikaistun käyttökatteen 36 milj. euroon. Tuonnin osuus Euroopassa on yhä suuri, vaikka se pienenikin neljännellä neljänneksellä 24 %:iin. Näemme, että kaikki käytettävissä olevat työkalut kaupan suojaamiseksi tulee ottaa käyttöön reilun kilpailun palauttamiseksi ja Euroopan ruostumattoman teräksen teollisuuden kestävän tulevaisuuden varmistamiseksi.

Americas-liiketoiminta-alue jatkaa onnistuneesti liiketoimintansa tulosparannusta, ja sen oikaistu käyttökate nousi 55 milj. euroon vuonna 2020. Tulosparannus edellisvuodesta oli kaikkiaan 80 milj. euroa. Vauhditamme nyt kaupallisen toiminnan kehittämistä entisestään, ja sitä tukee investointimme Calvertin ferriittisten teräslajien tuotantoon.

Alan vastuullisimpana toimijana pyrimme jatkuvasti parantamaan tuloksiamme myös vastuullisuudessa. Vuonna 2020 onnistuimme nostamaan jo entisestään suuren kierrätyssisällön osuuden tuotannossamme yli 90 %:iin ja pienentämään yhä hiilijalanjälkeämme, joka on jo ennestään toimialan pienin. Etenemme vakaasti kohti vastuullisuustavoitteidemme saavuttamista.

Toteutamme uutta strategiaamme määrätietoisesti. Kolmivaiheisen strategian myötä vahvistamme tasetta ja tuottoja. Vuosina 2021–2022 keskitymme tiukkaan kustannusten ja pääoman hallintaan, vahvaan asiakasyhteistyöhön ja tehokkaaseen, madallettuun organisaatioon. Marraskuussa käynnistämämme yhteistoimintaneuvottelut päättyivät joulukuussa, ja henkilöstövähennykset toteutuvat suunnitellusti. Suunnittelemme henkilöstömäärän laskemista alle 9 000 työntekijään vuoden 2022 aikana. Päätös oli vaikea mutta välttämätön kustannusrakenteemme parantamiseksi kilpaillulla toimialalla. Olemme sitoutuneet strategiamme taloudellisiin tavoitteisiin parantaa käyttökatetta 200 milj. eurolla ja laskea nettovelan ja käyttökatteen suhde alle kolmen vuoden 2022 loppuun mennessä.”