Outokummun toimitusjohtaja Roeland Baan kommentoi vuoden 2020 ensimmäisen neljänneksen tulosta 6.5.2020:

Roeland Baan

Toimitusjohtaja Roeland Baan:

“COVID-19-pandemian puhkeaminen on luonut suuren varjon koko maailman päälle. Pandemialla on ollut merkittävät vaikutukset ihmisiin, yrityksiin ja valtioiden talouteen kaikkialla. Outokummun tärkein tavoite on aina turvata henkilöstömme ja läheistemme terveys ja turvallisuus. Nopeiden ja päättäväisten toimiemme ansiosta COVID-19:n vaikutukset toimintaamme, toimituksiimme ja asiakaspalveluumme olivat ensimmäisellä neljänneksellä vähäiset. On silti selvää, että pandemian maailmanlaajuiset taloudelliset seuraukset vaikuttavat kielteisesti myös Outokumpuun.

Outokummun ensimmäisen neljänneksen tulos oli ohjeistuksemme mukainen: konsernin oikaistu käyttökate oli 106 milj. euroa. Americas-liiketoiminta-alue aloitti vuoden vahvasti – oikaistu käyttökate oli 20 milj. euroa, lähes 40 milj. euroa korkeampi kuin viime vuoden ensimmäisellä neljänneksellä. Tulosparannus kertoo uuden johdon kuluneen vuoden aikana toteuttamien merkittävien toimenpiteiden tehokkuudesta. Europe-liiketoiminta-alueen kannattavuus pysyi hyvänä korkeasta tuonnista, matalista hinnoista ja heikommasta kysynnästä huolimatta. Tuottavuuden kasvu jatkui tavoitteita nopeampana määrätietoisen toiminnan kehittämisen ansiosta. Tiukka kustannusten hallinta tuki negatiivisen markkinadynamiikan aiheuttamien vaikutusten lieventämistä.

Euroopan unionin huhtikuussa käynnistämät uudet väliaikaiset polkumyynnin vastaiset tullit kuumavalssatuille tuotteille ovat keskeisiä Euroopan markkinoiden suojaamiseksi epäreilulta kaupankäynniltä. COVID-19-kriisin keskellä on äärimmäisen tärkeää, että Euroopan unioni vahvistaa suojaustoimia uuden markkinatilanteen mukaisesti. Kysyntä hidastuu toisella neljänneksellä, ja vientiin keskittyvät maat hakevat aggressiivisesti markkinoita. Tuontikiintiöiden lasku teräksen kysynnän laskun mukaisesti on välttämätöntä muuttuneiden kauppavirtojen ohjaamiseksi toisaalle.

Asiakaskysyntä alkoi heikentyä huhtikuussa joidenkin asiakkaiden siirtäessä toimituksia ja tilausmäärien kääntyessä laskuun. Ruostumattoman teräksen markkinoiden nykyisen epävarmuuden uskotaan jatkuvan. Outokumpu on laatinut mahdollisia tilannekuvia tarkkoine toimintasuunnitelmineen. Nämä suunnitelmat turvaavat asiakaspalvelun jatkuvuuden, lieventävät toiminnallisia riskejä ja varmistavat taloudellisen asemamme eri skenaarioiden toteutuessa. Maksuvalmiutemme on riittävä viemään meidät näiden vaikeiden aikojen yli, ja käytössämme olevien seurantaprosessien avulla voimme nopeasti sopeuttaa toimintaamme ja ohjata resurssiemme käyttöä tarpeen mukaan kysynnän laskiessa ja markkinoiden heikentyessä entisestään.

Olen äärimmäisen ylpeä henkilöstömme ja tuotantomme osoittamasta sitkeydestä näinä vaikeina aikoina. Outokummun viimeisen neljän vuoden aikana läpikäymä muutos on tehnyt yhtiöstä paljon vahvemman, ja pystymme selviytymään vaikeimmistakin myrskyistä. Yhtiön tase on vakaa, tuotanto on maailman huippuluokkaa, markkina-asemamme on vahva ja henkilöstömme on osaavaa. Näiden kilpailuetujen ansiosta Outokumpu ei ainoastaan selviä haastavasta tilanteesta, vaan toipuu kriisistä nopeasti ja on ainutlaatuisessa asemassa hyödyntämään sen jälkeen aukeavia mahdollisuuksia markkinoilla.”