Toimitusjohtajan palkitseminen

Vuonna 2017 toimitusjohtaja Roeland Baanin palkkio koostui peruspalkasta, verollisista luontaiseduista (asuntoetu, autoetu, puhelinetu, terveyskulu- ja henkivakuutus sekä korvaus lasten koulukustannuksista Suomessa), osakepalkkio-ohjelmasta ja vuotuisista lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta, jonka hallitus määrittää yhtiön keskeisten tavoitteiden perusteella.

Lyhyen aikavälin kannustinpalkkio

Vuodelle 2017 asetettujen tavoitteiden perusteella maksettava lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on enintään 95 % toimitusjohtajan perusvuosipalkasta, ja se määräytyy käyttökatteen, työturvallisuuden, säästötavoitteen ja henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella.

Toimitusjohtajalle ei makseta erillistä korvausta johtoryhmän tai konsernin muiden sisäisten hallintoelinten jäsenyydestä.

Osakepalkkio-ohjelmat

Toimitusjohtajan osakeosto-ohjelma

Toimitusjohtaja on mukana osakeosto-ohjelmassa, jonka mukaan hänellä on oikeus saada yhteensä 1 157 156 osaketta (brutto, sisältäen verot) edellyttäen, että hän itse sijoitti miljoona euroa Outokummun osakkeisiin 20. 2. 2016 mennessä. Palkkio-osakkeet luovutetaan neljässä yhtä suuressa erässä vuosien 2016, 2017, 2018 ja 2019 lopussa.

Toimitusjohtajan osakeosto-ohjelman osakepalkkio

Kolmas palkkio-osake-erä, yhteensä 185 077 osaketta soveltuvien verojen vähentämisen jälkeen, suoritettiin toimitusjohtajalle joulukuun 2018 lopussa. Toimitusjohtajan tulee pitää omistuksessaan vähintään kaikki ostamansa osakkeet ja joulukuun 2016 lopussa saamansa ensimmäisen palkkio-osake-erän osakkeet toimisuhteensa ajan. Jos yhtiö
päättää toimitusjohtajan toimisuhteen ilman että päättyminen johtuu toimitusjohtajan syystä tai hänen viakseen luettavasta laiminlyönnistä, kaikki suorittamatta olevat palkkio-osakkeet tulee suorittaa toimitusjohtajan toimisuhteen päättyessä, mikäli toimitusjohtajan omistusvaatimus täyttyy.

Katso tiedotteet johdon liiketoimista tiedotearkistosta

Kaikki Outokummun osakepalkkio-ohjelmat

Eläke-edut ja toimisuhteen ehdot

Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Hän kuuluu TyEL-eläkejärjestelmän piiriin, minkä lisäksi hänellä on maksuperusteinen lisäeläke, jonka vakuutusmaksu on 25 % toimitusjohtajan vuosiansioista ilman osakepalkkioita. Toimitusjohtajan johtajasopimus on voimassa toistaiseksi.

Toimitusjohtajasopimus ei sisällä erillistä irtisanomiskorvausta,  ja irtisanomisaika on kolme kuukautta molempien sopijapuolten osalta.

Palkka- ja palkkioselvitykset

Outokummun johtoryhmän palkitseminen

Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

Jan 02, 2019