Toimitusjohtajan palkkio koostuu peruspalkasta, verollisista luontoiseduista (asuntoetu, autoetu, puhelinetu, eläke sekä terveyskulu- ja henkivakuutus), osakepalkkio-ohjelmasta ja vuotuisesta lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta, jonka hallitus määrittää yhtiön keskeisten tavoitteiden perusteella.

Palkka ja palkkiot

Toimitusjohtajan peruspalkka on 780 000 euroa vuodessa. Vuodelle 2020 asetettujen tavoitteiden perusteella maksettava lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on tavoitetasoltaan 50 % ja maksimissaan 100 % toimitusjohtajan perusvuosipalkasta. Toimitusjohtajan lyhyen aikavälin kannustinpalkkioiden tavoitteet vuodelle liittyvät konsernin oikaistun käyttökatteen kehitykseen sekä strategiaprojekteihin ja toiminnan kehittämiseen.

Toimitusjohtaja on lisäksi oikeutettu Outokummun osakepalkkio-ohjelmien ansaintakausiin 20182020, 20192021 ja 20202022.

Eläke-edut ja toimisuhteen ehdot

Toimitusjohtajan eläkeikä on 65 vuotta. Hän kuuluu TyEL-eläkejärjestelmän piiriin ilman lisäeläkejärjestelyjä. Toimitusjohtajan johtajasopimus on voimassa toistaiseksi. Toimitusjohtajalla on oikeus 12 kuukauden palkkaa vastaavaan irtisanomiskorvaukseen, ja irtisanomisaika on kuusi kuukautta molempien sopijapuolten osalta.

 

ToimitusjohtajaLLE VUONNA 2019 maksetut palkkiot  
 Palkat ja palkiot luontoisetuineen  1 074 495
 Tulos- ja hankepalkkiot  347 782
 Osakepalkkiot  1 112 203
 Yhteensä   2 534 480

Vuonna 2019 maksetut palkkiot käsittävät toimitusjohtaja Roeland Baanille sinä vuonna maksetut palkkiot. Tulos- ja hankepalkkiot sisältävät toteutuneet maksut lyhyen aikavälin kannustinpalkkioista. Osakepalkkiot on ilmoitettu bruttona, eli ne sisältävät osakkeiden arvon luovutuspäivänä sekä verot. 

Lue lisää toimitusjohtajan palkitsemisesta palkka- ja palkkioselvityksistä.