Toimitusjohtajan palkitseminen

Toimitusjohtajan palkkio koostuu peruspalkasta, verollisista luontoiseduista (asuntoetu, autoetu, puhelinetu, eläke sekä terveyskulu- ja henkivakuutus), osakepalkkio-ohjelmasta ja vuotuisesta lyhyen aikavälin kannustinpalkkiosta, jonka hallitus määrittää yhtiön keskeisten tavoitteiden perusteella.

Vuodelle 2018 asetettujen tavoitteiden perusteella maksettava lyhyen aikavälin kannustinpalkkio on enintään 95 % toimitusjohtajan perusvuosipalkasta, ja se määräytyy käyttökatteen, työturvallisuuden, toimitusvarmuuden ja henkilökohtaisten tavoitteiden perusteella.

Outokummun osakepalkkio-ohjelmat

Eläke-edut ja toimisuhteen ehdot

Toimitusjohtajan eläkeikä on 63 vuotta. Hän kuuluu TyEL-eläkejärjestelmän piiriin, minkä lisäksi hänellä on maksuperusteinen lisäeläke, jonka vakuutusmaksu on 25 % toimitusjohtajan vuosiansioista ilman osakepalkkioita.

Toimitusjohtajan johtajasopimus on voimassa toistaiseksi. Toimitusjohtajasopimus ei sisällä erillistä irtisanomiskorvausta,  ja irtisanomisaika on kolme kuukautta molempien sopijapuolten osalta.

Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

Apr 02, 2019