Miten vasta-alkajan ajattelutapa auttoi Outokumpua saavuttamaan hienoimman innovaationsa?

Stainless Europe  liiketoimintalinjan johtaja Niklas Wass, Outokumpu

Eräs viisas henkilö sanoi minulle kerran, että jos idea ei aiheuta minkäänlaista vastarintaa, voi olla varma, ettei kyseessä ole kovin mullistava idea. Siitä tiesin, että meidän oli tarkasteltava tuotantoteknologiamme koko potentiaalia.

Halusimme selvittää pienimmän mahdollisen päästöjen määrän, joka ruostumattoman teräksen tuotannossa voitaisiin saavuttaa. Jotkut kuitenkin kysyivät miksi vaivautua, kun tuottamamme ruostumaton teräs oli jo valmiiksi alan vastuullisinta.

Itse asiassa tavoitteenamme oli saada selville, mikä oli pienin mahdollinen hiilidioksidipäästöjen määrä, joka voitaisiin saavuttaa nykyisellä tuotantoteknologiallamme Scope 1, 2 ja 3  päästöjen osalta. Toisin sanoen halusimme löytää vastuullisen tavan tuottaa ruostumatonta terästä niin, että samaan prosessiin yhdistettäisiin useita huipputeknologioita. Tämä oli todella mullistava idea, ja jokaisen vastoinkäymisen myötä mietimme entistä kuumeisemmin, miten saisimme sen toteutettua. Lopulta onnistuimme, mutta Outokumpu Circle Greenin kehittäminen oli vain yksi saavuttamistamme asioista – uusia myönteisiä tuloksia tulee edelleen esiin.

Miten pitkälle voisimme mennä päästöjen vähentämisessä?

Eräs tärkeä asia tietää ruostumattoman teräksen valmistuksesta on, että se vaatii suuria määriä energiaa, tarvikkeita ja raaka-aineita. Raaka-aineet sulatetaan, kuumavalssataan ja muotoillaan erilaisiksi ruostumatonta terästä oleviksi tuotteiksi, joita käytetään yhteiskunnan eri osa-alueilla. Prosessin aikana tehdään valintoja, jotka vaikuttavat hiilipäästöjen määrään. Tällä osa-alueella Outokumpu on jo tuottanut uraauurtavia ratkaisuja, ja hiilijalanjälkemme onkin tällä hetkellä noin 70 prosenttia pienempi kuin alalla keskimäärin.

Kehittäessämme alan johtavaa ratkaisua Circle Greeniä, ideana oli mennä vielä paljon pidemmälle – niin pitkälle kuin voimme. Onnistuimme luomaan tuotantoprosessin, joka kiihdyttää kierrätettyjen raaka-aineiden, uusiutuvien energianlähteiden ja vähähiilisen energian käyttöä sekä uudistaa arvoketjua perinpohjaisesti. Näiden muutosten avulla olemme tähän mennessä pystyneet vähentämään 95 prosenttia Scope 1 ja 2 -hiilidioksidipäästöistämme, minkä seurauksena tuotantoprosessin hiilijalanjälki on vain 8 % tavanomaisesti tuotetun ruostumattoman teräksen hiilijalanjäljestä.

Maailman kaiken ruostumattoman teräksen tuottaminen Circle Greenin tuotantomenetelmillä vähentäisi maailman hiilipäästöjä 250 miljoonalla tonnilla joka vuosi.

Outokumpu_Tornio_Circlegreen_28

Oppimamme asiat, jotka muuttavat liiketoimintaamme

Tavoitteenamme oli oppia tuottamaan ruostumatonta terästä entistä vastuullisemmin. Tosiasiassa opimme paljon muutakin. Tässä kolme asiaa, joiden uskon vaikuttaneen organisaatioomme eniten: 

Asiantuntemus voi sokaista

Ruostumattoman teräksen tuotanto riippuu vahvasti asiantuntijoista, ja vaikka liiketoimintamme perustuu juuri tähän asiantuntemukseen, Circle Green  teräksen luominen vaati toisenlaista osaamista – aloittelijan ajattelutapaa, jossa ei oleteta mitään mutta kyseenalaistetaan kaikki. Tämä on ymmärrettävästi usein vaikeaa asiantuntijoille.

Niinpä tämän ajattelutavan omaksuminen vei aikaa. Matkalla teimme muutakin kuin vain suunnittelimme tuotantoprosessimme uudelleen: avarsimme ajatteluamme ja tunnistimme useita mahdollisuuksia muuttaa olemassa olevia käytäntöjämme paremmiksi. Näiden mahdollisuuksien hyödyntäminen edellytti, että asiantuntemus oli tunnistettava mahdolliseksi sokeaksi pisteeksi myös yrityksen ylimmän johdon tasolla. Sen sijaan, että tekisimme jokaisen päätöksen sen perusteella, mikä on varmaa, opettelimme vähitellen tekemään valintoja myös sen perusteella, mikä voisi olla mahdollista.

Hetkien voima

Mietin usein, mitä kollegani ja muut Outokummun työntekijät kertovat ystävilleen ja perheenjäsenilleen omasta työstään. On totta, että ruostumattoman teräksen tuotanto on mahtavaa ja inspiroivaa siinä mukana oleville. Se ei kuitenkaan välttämättä ole hohdokas puheenaihe, joka inspiroisi perheenjäseniä ja ystäviä illalliskeskusteluissa. Luomalla Circle Greenin muutimme tämän tilanteen.

Nyt kaikki Outokummun kanssa toimivat tietävät meidän olevan saavuttamassa jotain sellaista, mitä on aiemmin pidetty mahdottomana – ja että ovat itsekin olleet siinä mukana, pienessä tai suuressa roolissa.

Monet ovat kertoneet minulle nauttivansa siitä, että saavat olla osa ratkaisua ja tarinaa. Monissa kuulemissani outokumpulaisten tarinoissa heidän oma vaikutuksensa hiilidioksidipäästöihin antaa työlle uudenlaista tarkoitusta. Me Outokummulla teemme töitä kohti ikuisesti kestävää maailmaa – ja nyt kuulen tätä kerrottavan ihmisten omin sanoin eri puolilla yhtiötä.

Ne yksittäiset hetket, jolloin ymmärrämme tai tunnemme olevamme osa jotain merkittävää, voivat riittää muuttamaan käsityksemme työstämme, yhtiöstämme ja jopa itsestämme. Tämä tunne rajojen ylittämisestä ja mahdollisuuksien uudelleenmäärittelystä on muuttanut sitä, millaisia kysymyksiä esitämme, millaisia keskusteluja käymme ja mitä tavoitteita asetamme kaikkialla organisaatiossamme – ja vaikutus ulottuu jopa asiakkaisiimme ja kumppaneihimme. Tämä on upea esimerkki siitä, miten tuoteinnovaatio voi johtaa läpimurtoon 9 000 työntekijän yhtiön ajattelussa.

Jos siitä voi unelmoida, sen voi myös tehdä

Tällainen ajattelutapa ei ole yleisesti vallalla ruostumattoman teräksen tuotannossa. Siihen on toki syynsä, ettei alaa ajatella luovana tai filosofisena. Olemme kuitenkin oppineet Circle Green  matkallamme, että tämä voi estää kehitystämme.

Aluksi emme uskoneet että olisi mahdollista luoda sitä, mitä olemme nyt saaneet aikaan. Sen sijaan meillä oli ajatuksena ”tähdätä tähtiin, jotta päätyisimme kuuhun”. Kävi kuitenkin ilmi, että tähtiin kurkottaminen on sittenkin mahdollista. Haluammekin jatkaa menestyksen polulla ja uskomme pystyvämme ylittämään haasteet, jotka liittyvät esimerkiksi vastuullisen tuotannon kasvattamiseen, vaikka ne tuntuisivatkin vielä nyt mahdottomilta.

Unelmien toteuttaminen vaatii tietenkin tekoja, eikä niitä voi tehdä vain puolittain. On aloitettava yhteisestä visiosta ja siihen perustuvasta selkeästä tavoitteesta. Lisäksi tarvitaan aikataulu. On toki hienoa, jos päätetään tehdä niin pitkään kuin on tarpeen, mutta myös tarkastuspisteitä tarvitaan. Sitten on vastattava kysymyksiin siitä, miten innovaatio saatetaan tuotantoon ja miten sitä skaalataan ja sovelletaan jatkossa. Jälleen kerran epäonnistuminen on kiinteä osa prosessia. Lopulta kaikki edellä mainittu on mahdollista ainoastaan aidosti intohimoisten ja sitoutuneiden työntekijöiden kanssa.

Krefeld employees June 2023

Epäonnistumisen hyväksyminen johtaa onnistumiseen

Edellä mainitut opit, kuten asiantuntijan ajattelutavasta luopuminen sekä uskominen siihen, minkä oletetaan olevan mahdotonta, edellyttävät epäonnistumisten hyväksymistä. Liian usein epäonnistuminen (tai onnistuminen) nähdään lopullisena asiana – virkkeen lopussa olevana pisteenä eikä pilkkuna virkkeen osien välissä. Etenkin liiketoiminnassa monet näkevät epäonnistumisen ei-toivottuna lopputuloksena, mutta itse asiassa se on oppimista ja tärkeä osa kasvua.

Tämä ymmärretään usein pienten ja ketterien startup-yritysten kulttuurissa, mutta unohtuu helposti yrityksen kasvaessa ja vakiinnuttaessa asemansa. Circle Greenin luomisesta voisi sanoa, että heräsimme huomaamaan uudelleen tämän innovoinnin ja johtajuuden perustavanlaatuisen osan. Albert Einsteinin sanoin ”epäonnistuminen on vain keskeneräinen onnistuminen.” Osa innovointia on, että luottaa oman tiiminsä kykyyn onnistua tavoitteessa ja ratkaista vastaan tulevat ongelmat.

Kaiken kaikkiaan Circle Greenin kehittäminen on ollut hieno oppimiskokemus ja on sitä jatkossakin, kun panostamme jatkokehitykseen ja tuotannon skaalaukseen. Ennen kaikkea olemme innoissamme siitä, mitä se tarkoittaa asiakkaillemme, kumppaneillemme ja koko maailmalle: ensimmäistä kertaa, tarjoamme vaihtoehtoa.

*) Maailmanlaajuinen hiilidioksidipäästöjen keskiarvo 6,1 tonnia hiilidioksidia ruostumattoman teräksen tonnia kohden. Outokumpu Circle Greenin hiilidioksidipäästöt: vain 0,5 tonnia hiilidioksidia ruostumattoman teräksen tonnia kohden. 

Kirjoittaja: Niklas Wass, Stainless Europe  liiketoimintalinjan johtaja, Outokumpu