Så blev en nybörjares nyfikenhet receptet för Outokumpus mest betydelsefulla innovation

Niklas Wass, Executive Vice President, Stainless Europe, Outokumpu

En vis människa sade till mig en gång att om en idé inte stöter på något motstånd, så kan man vara säker på att den inte är banbrytande. Det var så jag förstod att vi behövde utforska hela potentialen i vår produktionsteknik.

Vi ville ta reda på vad som var den minsta mängden utsläpp som kunde associeras med produktionen av rostfritt stål. Men varför anstränga sig med det här, frågade någon, när det rostfria stål vi producerar redan är branschens mest hållbara?

Vad vi verkligen ville ta reda på var vad som är den minsta mängd CO2-utsläpp som kunde uppnås med vår befintliga produktionsteknik, inklusive scope 1, 2 och 3. Med andra ord, en hållbar metod för produktion av rostfritt stål där en rad banbrytande tekniska lösningar kombineras till en process. Detta var definitivt en banbrytande tanke och eventuella svårigheter gjorde oss bara ännu mer angelägna om att förverkliga detta. Vi klarade det till slut, men utvecklingen av Outokumpu Circle Green var bara en av de saker vi lyckades åstadkomma – och de positiva resultaten fortsätter att visa sig.

Minska utsläppen – hur långt kan vi gå?

Till att börja med är det viktigt att veta lite mer om tillverkningen av rostfritt stål – nämligen att det kräver en betydande mängd energi, förbrukningsvaror och råmaterial. När de har satts samman smälts råmaterialen, varmvalsas och formas till de olika produkter av rostfritt stål som vi är omgivna av i samhället. Beroende på vilka val du gör under hela processen, så får du olika mängder koldioxidutsläpp. Detta är ett område där Outokumpu redan har gått i bräschen för nya lösningar och vårt koldioxidavtryck är idag cirka 70 % lägre än branschgenomsnittet.

Tanken bakom vår branschledande lösning, Circle Green, var att ta detta ännu ett steg – så långt det bara gick. Den produktionsprocess vi lyckades skapa accelererar användningen av återvunna råmaterial, förnybar energi och energi med låg klimatpåverkan samt en väl genomtänkt värdekedja. Sammantaget har dessa förändringar (hittills) möjliggjort för oss att eliminera 95 % av CO2-utsläppen i scope 1 och 2, vilket ger en produktionsprocess som har så lite som 8 %* av koldioxidavtrycket för traditionellt producerat rostfritt stål.

Om allt stål tillverkats som Circle Green hade koldioxidutsläppen minskat med 250 miljoner ton – varje år.

Outokumpu_Tornio_Circlegreen_28

Lärdomar som förändrar vår verksamhet 

Vår ansats var att lära oss mer om att producera rostfritt stål på ett mer hållbart sätt. I själva verket lärde vi oss mycket mer. Här är tre lärdomar som jag tror har haft mest djupgående effekt på vår organisation:

Expertis kan vara förblindande

Stålindustrin förlitar sig kraftigt på experter, och även om vår verksamhet grundar sig på denna expertis så krävde skapandet av Circle Green en helt annan sorts kompetens – en nybörjares inställning, som inte tar något för givet utan ifrågasätter allt. Detta är något som experter av förklarliga skäl ofta kämpar med.

Att anamma det här sättet att tänka tog tid. Under den resan så inte bara omformade vi vår produktionsprocess, utan öppnade även våra sinnen och identifierade åtskilliga möjligheter till att förändra våra befintliga arbetssätt till det bättre. För att kunna tillvarata dessa möjligheter fick vi – även på de högsta ledningsnivåerna – erkänna expertis som en potentiell blind fläck. Istället för att göra varje val baserat på vad vi visste säkert, så lärde vi oss gradvis att göra val även baserat på vad som kunde vara möjligt.

Kraften i enskilda ögonblick

Jag undrar ofta vad mina kollegor och Outokumpus många medarbetare säger till sina vänner eller familjer om sina jobb. Sanningen är att produktion av rostfritt stål är en underbar värld och mycket inspirerande för oss som är en del av den. Det kanske dock inte är så glamoröst och inspirerande för familjemedlemmar och vänner i samtalen vid middagsbordet. Genom att skapa Circle Green gick vi bortom detta.

Idag vet alla som är involverade med Outokumpu att vi åstadkommer något som tidigare ansågs omöjligt – och att de på vissa sätt, oavsett hur stort eller litet, har bidragit till detta. Många jag pratar med idag säger att de gillar att vara en del av lösningen och en del av berättelsen. I många av de berättelser jag hör runtom i företaget, så skapar den egna effekten på CO2-utsläppen en ny känsla av mening. Outokumpus syfte är att skapa en värld som varar för evigt – och nu får jag detta återberättat med andra ord runtom på företaget.

Bara dessa enskilda ögonblick – ögonblick där vi inser eller känner att vi är en del av något viktigt – kan vara tillräckliga för att förändra hur vi ser på våra jobb, vårt företag eller rentav oss själva. I varje del av vår organisation, och hela vägen till våra kunder och partner, så har den här känslan av att tänja på gränser och omdefiniera vad som är möjligt förändrat vilka slags frågor vi ställer, vilka konversationer vi har och vilka mål vi sätter upp. Det är ett fantastiskt exempel på hur produktinnovation kan leda till ett genombrott i sättet att tänka på ett företag med 9 000 medarbetare.

Du har kraften att förverkliga dina drömmar

Det här är inte den inställning som är förhärskande i världen av produktion av rostfritt stål. Av goda skäl ser vi inte på branschen som en kreativ eller filosofisk sådan. Men som vi har lärt oss på Circle Green-resan, så kan det vara något som håller oss tillbaka.

I början trodde vi inte det var möjligt att skapa det som vi har idag. Vårt synsätt var snarare ”sikta mot stjärnorna, så når du kanske månen”. Det visade sig dock att det faktiskt var möjligt att nå stjärnorna. Vi vill bygga vidare på den framgången och tror fast och fullt att utmaningar som att skala upp hållbar produktion, oavsett hur omöjliga de kan te sig idag, kan övervinnas.

Att förverkliga drömmar kräver dock att man går till handling, och det låter sig inte göras halvdant. Man måste börja med en gemensam vision och en tydlig målsättning som är sprungen ur den. Därtill behövs en tidslinje. Att bestämma sig för att jobba så länge det krävs är bra, men det behövs även bevis på framsteg längs vägen. Sedan måste man svara på frågorna om införlivande i verksamheten, uppskalning och tillämpning av innovationen framöver. Återigen, så är misslyckande en oundgänglig del av processen. Och i slutänden kan allt detta bara göras möjligt med ett verkligt passionerat och engagerat team.

Krefeld employees June 2023

Att acceptera misslyckanden leder till framgång, vilket bildar en perfekt cirkel

Lärdomarna ovan, från att våga sätta vår expertmentalitet i passagerarsätet, till att tro och satsa på det som kan ses som omöjligt, fordrar en acceptans av misslyckanden. Alltför ofta, så ses misslyckande (eller framgång) som något slutgiltigt – punkten i slutet på meningen, snarare än ett kommatecken mellan fraser. Särskilt i affärer ser många misslyckande som ett oönskat utfall, när det i själva verket är ett slags lärande och en viktig del av tillväxt.

Detta genomsyrar ofta kulturen på små, snabbfotade startup-företag, men glöms allt mer bort när företaget växer och blir mer etablerat. När vi skapade Circle Green kan man säga att vi fick ett återuppvaknande inför den här grundläggande aspekten av innovation och ledarskap. Som Albert Einstein menade, så är "misslyckande bara framsteg under tillblivelse". En del av innovation är att lita på att teamet kommer att övervinna hindren och lösa de problem de ställs inför.

Sammantaget har resan till Circle Green varit en otroligt lärorik upplevelse, och fortsätter att vara det, i vårt arbete för vidare utveckling och uppskalning. Mer än något annat så gläds vi över vad det innebär för våra kunder, partner och världen i stort: för första gången, så erbjuder vi ett val.  

*) Globala genomsnittliga CO2-utsläpp på 6,1 ton CO2 per ton rostfritt stål. CO2-utsläpp med Outokumpu Circle Green: upp till 0,5 ton CO2 per ton rostfritt stål.

Text: Niklas Wass, Executive Vice President, Stainless Europe, Outokumpu