Toimitusketjun päästöt riskeistä mahdollisuuksiksi

Outokummun hankintajohtaja Marc-Simon Schaar

Jokin aika sitten minulta kysyttiin, millaisia ovat ruostumattoman teräksen toimitusketjun päästöt. Kysymys oli minulle helppo, sillä olen tehnyt töitä Outokummun toimitusketjun parissa jo tovin. Meillä suurin osa – lähes 70 % – päästöistä tulee arvoketjun raaka-aineista. Niinpä toimitusketjun päästöt ovat riski sekä liiketoiminnallemme että ilmastolle, jos emme keskity vähentämään niitä. 

Toimitusketjun päästöjen vähentäminen ei ole ainoa keino osoittaa, että olemme sitoutuneet vastuullisuuteen, mutta se on ilman muuta tärkeä. Se on kiistatta paras mahdollisuutemme vaikuttaa asioihin. Pitää kuitenkin muistaa, että vastuullisuudessa ei ole kyse pelkistä päästöistä, vaan kyse on kokonaisuudesta, joka kattaa niin ihmiset, ympäristön kuin tuotteetkin.

Toimitusketjun eli soveltamisalan 3 päästöt aiheutuvat yrityksen oman toiminnan ulkopuolella mutta kuitenkin sen arvoketjussa, ja ne jäävät usein huomiotta. Outokummun toimitusketjun päästöihin sisältyvät esimerkiksi päästöt, jotka ovat peräisin raaka-aineiden hankinnasta ja toimituksista, kuten metallimalmien louhinnasta ja käsittelystä. Lisäksi tähän kategoriaan kuuluvat muun muassa matkustuksen, kuljetusten ja ulkoistetun työn päästöt. Koko toimitusketjun päästöt ovat yleensä mittavia – siksi olemme Outokummulla sitä mieltä, ettei niitä voi jättää huomiotta.

Mitä ruostumattoman teräksen tuotannon toimitusketjun päästöt sitten ovat? Ne voivat olla todella monenlaisia – ne voivat kuulua moneen eri kategoriaan, sisältää lukuisia datapisteitä ja saada aikaan erilaisia strategisia vaikutuksia. Itse näen ne kuitenkin mahdollisuutena.  

Mahdollisuus saada aikaan suurin vaikutus

Liiketoimintamallimme perustuu kiertotalouteen, sillä tuotteemme sisältää yli 80 prosenttia kierrätysterästä, jota alalla kutsutaan kierrätysteräkseksi. Vaikka kierrätysteräs onkin eniten käyttämämme raaka-aine, määrittelemme sen ”sekundääriseksi” raaka-aineeksi, koska se on kierrätettyä.

Käytämme myös niin kutsuttuja ”primääriraaka-aineita”, kuten kromia ja nikkeliä. Ne maksavat enemmän ja aiheuttavat enemmän päästöjä, mutta niitä tarvitaan, jotta voimme varmistaa metallien oikean suhteen ruostumattoman teräksen eri teräslajeissa. Ruostumattoman teräksen kysyntä kasvaa ja yhä useampaan käyttötarkoitukseen tarvitaan entistä korkealaatuisempaa ruostumatonta terästä – näin ollen primääriraaka-aineiden tarve kasvaa entisestään tulevaisuudessa.   

Sitä voi pitää merkittävänä esteenä, sillä pelkästään nikkelitoimituksien hiilidioksidipäästöt ovat suuremmat kuin kaikki omat suorat päästömme yhteensä. Toisaalta se voi olla valtava mahdollisuus. Ensinnäkin meillä on mahdollisuus tehdä asialle jotain, koska tiedämme, mistä päästöt tulevat. Toiseksi voimme keskittyä tähän yhteen suureen ongelmaan sen sijaan, että yrittäisimme hoitaa samanaikaisesti kymmeniä eri ongelmia saadaksemme aikaan merkittävää muutosta.

Juuri siksi tutkimme nyt mahdollisuuksia vahvistaa nikkelin toimitusketjua vähentääksemme sen aiheuttamia päästöjä. Otimme äsken merkittävän askeleen, kun ostimme osuuden kanadalaisesta FPX Nickel  yhtiöstä, ja kartoitamme jatkuvasti uusia yhteistyömahdollisuuksia liikekumppaneidemme kanssa vähentääksemme primääriraaka-aineiden päästöjä. Onneksi meillä on omaa ferrokromituotantoa, jonka hiilijalanjälki on 42 % alan keskiarvoa pienempi.

Mahdollisuus tehdä riskistä tulevaisuuden perusta

Toimitusketjun päästöt ovat riski, eikä pelkästään ympäristölle vaan myös liiketoiminnalle. Tähän riskiin puuttumalla voimme laatia tehokkaan strategian, jossa otetaan huomioon sekä vastuullisuus että kannattavuus – nämä kaksi asiaa eivät sulje toisiaan pois, vaikka jotkut niin väittävätkin. Toimitusketjun läpinäkyvyys antaa meille selkeämmän kuvan esimerkiksi pitkän aikavälin vastuullisuudesta, saatavuudesta ja hintadynamiikasta.

Olen vahvasti sitä mieltä, että yritykset eivät voi enää laskea ja raportoida pelkästään suoria ja epäsuoria, soveltumisalojen 1 ja 2 päästöjä – vaikka valitettava tosiseikka on se, että ruostumattoman teräksen valmistuksessa monet yhä tekevät niin. Toimitusketjun päästöjen nostaminen valokeilaan on välttämätöntä, ja haluamme toimia roolimallina ja siten auttaa muita.

Visiomme on olla asiakkaamme ensimmäinen valinta vastuullisessa ruostumattomassa teräksessä, mutta lisäksi toimitusketjun päästöjen pienentäminen parantaa uskottavuuttamme ja auktoriteettiamme toimialan edelläkävijänä. Se vetoaa sijoittajiin, osakkeenomistajiin ja kuluttajiin, puhumattakaan nykyisistä ja potentiaalisista uusista työntekijöistämme, joiden joukossa on yhä enemmän vastuullisuusvalveutuneita ihmisiä. Toimitusketjun päästöjen vähentämiseen liittyvien hyötyjen lista on loputon, ja mitä vakavammin suhtaudumme tähän mahdollisuuteen, sitä vahvemman perustan rakennamme tulevaisuudellemme.

Mikä olisi vaihtoehto? Toimitusketjun päästöt voisi jättää huomiotta, mutta seuraukset olisi kestettävä myöhemmin – ilman valmistautumista. Tai mikä vielä pahempaa: voisimme väittää välittävämme mutta olla silti tekemättä mitään. Tästä pääsemmekin seuraavaan asiaan.

Mahdollisuus ryhtyä sanoista tekoihin

Liiketoiminnan kannalta on lähes mahdotonta korostaa liikaa nykyaikaisen ja innovatiivisen lähestymistavan tarvetta. Jokaisen yrityksen on nykyään oltava teknologiayritys jossakin mielessä. Arvojen suhteen on kuitenkin edelleen parasta edustaa ”vanhaa koulukuntaa”.

Tällä tarkoitan sitä, että kun yritys sanoo mitä tarkoittaa, ja tarkoittaa mitä sanoo, se on paras mahdollinen keino varmistaa asiakkaiden ja kumppanien uskollisuus, paras mahdollinen tapa säädellä omaa toimintaa ja paras mahdollinen strategia estää viherpesua. Sanoista tekoihin on meillä DNA:ssa, ja uskon vahvasti, että vaikka tyhjä puhe vastuullisuudesta voikin antaa yrityksille pienen kilpailuedun lyhyellä aikavälillä, se voi myös aiheuttaa epäonnistumisen vaaran myöhemmässä vaiheessa.

Lyhyellä aikavälillä meillä on tieteeseen perustuva ilmastotavoite vähentää suoria ja epäsuoria päästöjä sekä toimitusketjumme päästöjä 42 % ruostumattoman teräksen tonnia kohden vuoteen 2030 mennessä vuoden 2016 tasosta. Tavoite kattaa arvoketjumme raaka-aineista omaan tuotantoomme sekä toimituksiin. Oma unelmani ja visioni on, että yhtiömme saavuttaa hiilineutraaliuden mahdollisimman pian ja auttaa koko toimialaa ja muitakin tekemään samoin.

Katse tulevaisuuteen

Moni viisas ihminen on todennut, että ennen kuin voi korjata jotain, on ensin ymmärrettävä, että se on ongelma. Siinä mittakaavassa kuin toimitusketjun päästöt ovat ongelma ruostumattoman teräksen valmistuksessa, päästöjen ymmärtäminen ja raportoiminen mahdollistavat sen, että ongelma voidaan ratkaista.

Me outokumpulaiset olemme optimistisia. Osa tästä optimismista johtuu siitä, että ruostumaton teräs on jo nyt hyvin vastuullinen materiaali moneen muuhun verrattuna – ja kun tuottajat välittävät ihmisistä ja ympäristöstä, siitä tulee vielä entistäkin vastuullisempaa. Jos jatkossakin näemme kohtaamamme haasteet mahdollisuuksina toimia paremmin, alamme nousee keskeiseen rooliin paremman ja elinkelpoisemman maailman rakentamisessa niin meille kuin tulevillekin sukupolville.

Outokummulla haluamme tehdä työtä kohti ikuisesti kestävää maailmaa.