Utsläpp bortom vår kontroll – hur vi vänder risker till möjligheter 

Marc-Simon Schaar, Chief Procurement Officer på Outokumpu

Någon frågade mig nyligen: "Hur ser Scope 3-utsläppen ut inom den rostfria stålindustrin?" Jag visste vad jag skulle svara, eftersom jag har arbetat nära frågan ett tag inom vårt företag. För oss på Outokumpu kommer majoriteten – nästan 70 procent – av våra utsläpp från råvaror och dess leverantörskedja. Med andra ord innebär de en risk för både vår verksamhet och klimatet om vi inte fokuserar på att minska dem.

Att hantera Scope 3-utsläpp är inte vår enda chans att visa vårt engagemang för hållbarhet, men det är en av de avgörande. Det är förmodligen vår största möjlighet att påverka. Med det sagt bör det noteras att hållbarhet inte bara handlar om utsläppen. Det kräver en helhetssyn som omfattar människor, produkter och vår planet.

Scope 3-utsläpp är de som sker utanför ett företags kontroll, men inom dess värdekedja, och förbises ofta. Våra Scope 3-utsläpp inkluderar till exempel de utsläpp som kommer från aktiviteter relaterade till råvaruinköp och leverans, som utvinning och bearbetning av metallmalmer. Dessutom hamnar utsläpp från affärsresor, produktdistribution, outsourcat arbete och mer i denna kategori. Dessa utsläpp tenderar att vara mycket betydande, därför menar vi på Outokumpu att det inte är ett alternativ att bortse från dem. Vi tror också starkt på att konsumenter förtjänar transparens men också en valmöjlighet – och det kan bara ges om hela värdekedjan för en konsumentprodukt är transparent.

Hur ser Scope 3-utsläpp ut för rostfritt stål? Beroende på hur man betraktar dem kan de se olika ut - många kategorier, otaliga datapunkter, strategiska inbrytningar och så vidare. Men för mig ser de ut som en möjlighet:

En möjlighet att göra största möjliga skillnad

Vår affärsmodell kretsar kring begreppet cirkularitet, där vår produkt innehåller över 80% återvunnet rostfritt stål, som i branschen kallas "skrot". Även om skrot är den råvara vi använder mest av, definierar vi det som en "sekundär" råvara på grund av att den återvinns. 

Vi förlitar oss även på så kallade "primära" råvaror som krom och nickel. Dessa är dyrare och är förknippade med högre utsläpp, men är nödvändiga för att säkerställa rätt legeringshalt för de olika rostfria stålsorterna. Eftersom efterfrågan på rostfritt stål ökar, och fler och fler applikationer kräver stål av specialkvaliteter, kommer behovet av att köpa dessa primära råvaror bara att öka i framtiden.

Vi kan se detta som ett stort hinder eftersom Scope 3-utsläppen i samband med vår nickelförsörjning är större än alla våra Scope 1-utsläpp tillsammans. Å andra sidan kan vi se det som en enorm möjlighet. För det första för att vi vet var dessa utsläpp kommer ifrån, vilket ger oss en chans att göra något. För det andra, istället för att behöva ta itu med dussintals problem samtidigt för att skapa betydande förändringar, kan vi lägga mycket fokus på en enskild stor utmaning. 

Det är just därför vi för närvarande undersöker möjligheterna för hur vi kan stärka leveranskedjan för nickel och samtidigt minska dess utsläpp. En milstolpe nyligen var att förvärva en andel i det kanadensiska företaget FPX Nickel, och vi söker kontinuerligt ytterligare samarbete med affärspartners för att minska utsläppen från primära råvaror. Lyckligtvis har vi vår egen ferrokromproduktion med 42% lägre koldioxidavtryck än branschgenomsnittet.

En möjlighet att vända risker till en plattform för framtiden

Scope 3-utsläpp är en risk. Inte bara en risk för vår planet, utan en risk för affärsverksamheter. Att ta itu med denna risk hjälper oss att bygga en effektiv strategi som tar hänsyn till både hållbarhet och lönsamhet - två saker som, oavsett vad som sägs, inte utesluter varandra. Att skapa transparens kring denna aspekt av vår verksamhet ger oss en tydligare bild av saker som långsiktig hållbarhet, tillgänglighet och prisdynamik.

Jag tror starkt på att det inte kommer att räcka att företag beräknar och rapporterar enbart direkta och indirekta utsläpp (scope 1 och 2) – även om det beklagligt nog fortfarande är många som gör det inom den rostfria stålindustrin. Att lyfta fram Scope 3 är nödvändigt och vi vill vara en förebild för att inspirera andra.

Vår vision är att vara våra kunders förstahandsval för hållbart rostfritt stål, men det bidrar också till vår trovärdighet och auktoritet som föregångare inom branschen. Det resonerar med investerare, aktieägare och konsumenter, och det tilltalar våra anställda såväl som nya talanger, hos vilka det finns en ökande andel hållbarhetsmedvetna individer. Listan över fördelar med att ta itu med Scope 3-utsläpp kan göras lång, och ju mer seriöst vi tar denna möjlighet, desto starkare blir vår plattform för framtiden.

Det andra alternativet? Ignorera det och ta konsekvenserna senare, oförberedda. Ännu värre skulle vara att hävda att vi bryr oss, men inte vidta några åtgärder. Detta leder oss till:

 En möjlighet att leva som man lär

När det gäller affärsverksamhet är det nästan omöjligt att överdriva behovet av ett moderniserat, innovativt tillvägagångssätt. Varje företag måste nu vara ett teknikföretag i någon mening. När det gäller värderingar finns det dock fortfarande inget bättre än "old school".

Med “old school” menar jag att ett företag säger vad det menar och menar vad det säger. Det här är det ultimata sättet att bygga lojalitet bland kunder och partners, den ultimata metoden för självreglering och den ultimata strategin för att förhindra greenwashing. Att leva som vi lär ligger i vårt DNA och jag tror starkt på att även om tomt prat om hållbarhet möjligen kan ge företag en liten konkurrensfördel på kort sikt, kommer det att leda till misslyckande senare.

Vårt kortsiktiga vetenskapliga mål enligt Science Based Target åtagandet är att minska direkta och indirekta utsläpp samt våra utsläpp i leveranskedjan med 42 % per ton rostfritt stål till 2030 från basåret 2016. De uppdaterade målen omfattar vår värdekedja från råvara till egen produktion och leverans. Personligen skulle min dröm och vision vara att vi som företag skulle nå koldioxidneutralitet så snart det är möjligt att hjälpa till att göra det möjligt för vår bransch såväl som andra att följa samma väg.

Framtiden

Många kloka människor har noterat att "för att fixa något måste du börja med att erkänna det som ett problem." I den mån Scope 3-utsläpp utgör ett problem för rostfritt stål, är förståelse och rapportering av dessa utsläpp det som gör att vi kan gå vidare och lösa det.

På Outokumpu är vi optimistiska. En del av den optimismen kommer från det faktum att rostfritt stål redan är ett mycket hållbart material jämfört med många andra - och när producenter bryr sig om människor och miljö blir det ännu mer hållbart. Om vi fortsätter att se på de utmaningar vi står inför som möjligheter att bli bättre, kommer vår bransch att bli en allt viktigare del av att bygga en bättre och mer beboelig värld för oss själva och kommande generationer. 

Vi på Outokumpu är redo att arbeta för en värld som varar för evigt.