Vuonna 2025 erääntyvä vakuudeton 125 milj. euron vaihtovelkakirjalaina

Antamalla pyydetyt tiedot ja valitsemalla ”Jatka” vakuutatte, että ette asu Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai Italiassa ettekä oleskele tällä hetkellä Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai Italiassa ja sitoudutte olemaan levittämättä tai muutoin lähettämättä mitään tällä verkkosivustolla olevia tietoja kenellekään Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai Italiassa asuvalle henkilölle. Antakaa pyydetyt tiedot tai painakaa tätä palataksenne päävalikkoon.

Lukekaa seuraava ilmoitus huolellisesti ennen kuin päätätte painaa alla olevaa linkkiä nähdäksenne tällä verkkosivulla olevat tiedot.

Outokumpu Oyj (”Outokumpu”) ei ota vastuuta yksittäisten henkilöiden soveltuvien arvopaperilakien ja sääntöjen rikkomisesta, joka on seurausta tällaisten yksittäisten henkilöiden toimittamista virheellisistä tiedoista.

Seuraavilla verkkosivuilla olevat tiedot sisältävät tietoja, jotka on tarkoitettu vain henkilöille, jotka eivät ole sellaisessa valtiossa, jossa tällaisten tietojen levittäminen olisi kiellettyä tai rajoitettua, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Japani, Etelä-Afrikka ja Italia. Näitä tietoja ei saa toimittaa eikä antaa kenenkään Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai Italiassa oleskelevan henkilön saataville tai kenellekään, jolle näiden tietojen toimittaminen tai saataville asettaminen on laitonta.

Seuraavien verkkosivujen sisältämien tietojen tarkoituksena on ainoastaan antaa taustatietoja Outokummusta, eivätkä nämä tiedot ole tai muodosta osaa eikä niitä pidä tulkita tarjoukseksi myydä tai liikkeeseen laskea taikka ostamista tai hankkimista koskevan tarjouksen pyytämiseksi koskien mitään vaihtovelkakirjalainoja tai muita Outokummun arvopapereita millään lainkäyttöalueella, mukaan lukien Yhdysvallat, eikä näitä tietoja ole tarkoitettu julkaistavaksi tai levitettäväksi Yhdysvalloissa (Yhdysvaltain vuoden 1933 arvopaperilain (United States Securities Act of 1933) (”Arvopaperilaki”) Regulation S säännöksen mukaisesti). Vaihtovelkakirjalainoja tai muita Outokummun arvopapereita ei ole rekisteröity eikä niitä tulla rekisteröimään Arvopaperilain mukaisesti, taikka minkään arvopapereita valvovan osavaltion viranomaisessa tai muun Yhdysvaltain lainkäyttöalueen mukaisesti, eikä niitä saa tarjota, myydä, pantata tai muuten siirtää, paitsi jos Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksista on poikkeus tai jos liiketoimeen ei sovelleta Arvopaperilain rekisteröintivaatimuksia, ja osavaltioiden soveltuvia arvopaperilakeja noudatetaan.

Yhdistyneessä kuningaskunnassa seuraavien verkkosivujen sisältämät tiedot on suunnattu (i) ainoastaan kokeneille sijoittajille, (i) joilla on ammattimaista kokemusta sijoituksiin liittyvistä asioista Iso-Britannian vuoden 2000 rahoituspalvelu- ja markkinalain (Financial Services and Markets Act 2000) vuoden 2005 määräyksen (Financial Promotion Order 2005) (”Määräys”) 19(5) artiklan mukaisesti ja Määräyksen artiklan 49(2)(a)–(d) kohtien piiriin kuuluville kokeneille sijoittajille sekä (ii) muille henkilöille, joille tiedot voidaan laillisesti toimittaa (kaikki tällaiset henkilöt jäljempänä ”Asiaankuuluvat tahot”). Kenenkään, joka ei ole (i) Asiaankuuluva taho Yhdistyneessä kuningaskunnassa taikka (ii) kokenut sijoittaja Euroopan talousalueen jäsenvaltiossa, ei tule toimia tämän verkkosivun tai sillä esitettyjen tietojen perusteella tai luottaa sen sisältöön. Mahdolliset tähän verkkosivuun tai sillä esitettyihin tietoihin liittyvät sijoitukset tai sijoitustoiminta on saatavilla ainoastaan (i) Asiankuuluville tahoille Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja tällaiseen toimintaan ryhdytään ainoastaan Asiaankuuluvien tahojen kanssa Yhdistyneessä kuningaskunnassa ja (ii) kokeneille sijoittajille Euroopan talousalueella.

AINOASTAAN AMMATTIMAISILLE SIJOITTAJILLE – Valmistajan kohdemarkkina (MIFID II tuotevalvonta) on ainoastaan hyväksytyt vastapuolet ja ammattimaiset asiakkaat (kaikki jakelukanavat).

Seuraavien verkkosivujen sisältämiä tietoja tai niiden jäljennöksiä ei saa viedä tai välittää Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Japaniin, Etelä-Afrikkaan tai Italiaan tai levittää suoraan tai välillisesti Yhdysvaltoihin, Australiaan, Kanadaan, Japaniin, Etelä-Afrikkaan tai Italiaan tai siellä asuvalle henkilölle.

Tiedot ovat ajantasaisia vain niiden päivämääränä, eikä missään tapauksessa tarkoita, että verkkosivuilla olevat tiedot olisivat oikeita ilmoitettua päivämäärää myöhempänä ajankohtana tai että Outokummun taloudellisessa tilanteessa tai toiminnoissa ei olisi tapahtunut muutoksia tällaisen päivämäärän jälkeen. Tietoja voidaan päivittää ajoittain, eikä Outokumpu ole sitoutunut tekemään tällaisia muutoksia tai lisäyksiä tälle verkkosivustolle.

Painamalla alla olevaa linkkiä nähdäksenne seuraavien verkkosivujen ja tämän sivuston muut tiedot, teidän oletetaan vastaavan ja vakuuttavan, että:

  1. ette ole tällä hetkellä sellaisessa valtiossa, jossa tämän verkkosivuston tietojen levittäminen on kiellettyä tai rajoitettua, mukaan lukien Yhdysvallat, Australia, Kanada, Japani, Etelä-Afrikka tai Italia;
  2. kopion vastaanottaminen näillä verkkosivuilla olevista tiedoista on teille laillista; ja
  3. olette lukeneet, ymmärtäneet ja hyväksyneet kaikkien edellä mainittujen rajoitusten noudattamisen.

Valitettavasti pääsy verkkosivustolle on estetty. Olette ilmoittaneet, että asutte Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai Italiassa. Valitettavasti emme voi antaa teille pääsyä seuraaville verkkosivuille. Seuraavilla verkkosivuilla olevia tietoja ei saa antaa henkilöille tai levittää Yhdysvalloissa, Australiassa, Kanadassa, Japanissa, Etelä-Afrikassa tai Italiassa.

Paina tästä palataksesi päävalikkoon