Outokumpu Ferrochrome

Kromi tekee teräksestä ruostumattoman. Outokumpu on ruostumattoman teräksen tuottajista ainoa, jolla on oma kromikaivos ja sen myötä on ainutlaatuinen kilpailuetu.

Ferrokromitoiminnot ovat olennainen osa Outokummun tuotantoketjua, joka muodostaa meille selkeän kilpailuedun. Ferrochrome-liiketoiminta-alueeseen kuuluvat Kemin kaivos ja Tornion tehdasalueellamme sijaitseva ferrokromisulatto. Liiketoiminta-alueen päätuote on ferrokromi. Outokummun omat tehtaat käyttävät tuotannossaan suurimman osan ferrokromista, mutta noin 25 % ferrokromista myydään yhtiön ulkopuolisille asiakkaille. Koska ferrokromisulatto sijaitsee Tornion ruostumattoman teräksen tehtaan välittömässä läheisyydessä, voimme käyttää ferrokromin tuotannossa sulana. Se säästää merkittävästi sekä energia- että kuljetuskustannuksia.

250 miljoonan euron investointi Kemin kaivoksen syventämiseen

 

Outokumpu investoi 250 miljoonaa euroa vuosina 2017–2020 Kemin kaivoksen laajentamiseen kilometrin syvyyteen. Tavoitteena on varmistaa kromin jatkuva saatavuus tuleviksi vuosikymmeniksi. Mineraalivarannot on tällä hetkellä arvioitu yli 90 miljoonaan tonniin yhden kilometrin syvyyteen asti, mutta seismisillä menetelmillä on todettu mineraalisaation jatkuvan myös sen alapuolelle.Ferrokromituotantomme on noin 5 % koko maailman kapasiteetista, ja tuotantokustannuksin mitattuna olemme maailman kymmenen parhaan tuottajan joukossa.

 

Ferrochrome-liiketoiminta-aluetta johtaa Martti Sassi, joka vastaa myös Tornion ruostumattoman teräksen toiminnoista.

 

Ferrokromitoiminnot


Kontaktisi

[OfficeName]

[OfficeMail] [OfficePhone]

Seuraa meitä somessa

Mar 27, 2019