Outokumpu aloittaa omien osakkeiden hankinnan

Outokumpu Oyj
Pörssitiedote

2.2.2017 klo 13.30

 

Outokumpu Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2016 antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Yhdessä tai useammassa erässä hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,48 % Outokummun kaikista 416 374 448 osakkeesta. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti.

Osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 3.2.2017. Hankittavat osakkeet on tarkoitus käyttää osake­poh­jaisten kannustinohjelmien mukaisten osakemaksujen kattamiseen. Outokummun osakepalkkio-ohjel­mi­en ehdot on kuvattu osoitteessa www.outokumpu.com/fi/sijoittajat/hallinto/palkitseminen/osakepalkkio-ohjelmat.

Hallituksella on valtuutus päättää enintään 40 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2017 asti.

Outokumpu osti 17.5.–26.5.2016 välisenä aikana 2 000 000 omaa osakettaan Nasdaq Helsingin julkisessa kaupankäynnissä. Yhtiön hallussa on tällä hetkellä 2 513 848 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,6 % kaikista osakkeista.


Lisätietoja:

Sijoittajat: Tommi Järvenpää, puh. (09) 421 3466, matkapuh. 040 576 0288

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj

 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on noin 10 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Helsingissä ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news      choosestainless.outokumpu.com