Outokumpu aloittaa omien osakkeiden hankinnan

OUTOKUMPU OYJ
PÖRSSITIEDOTE
13.5.2016 klo 15.00

 

Outokumpu Oyj:n hallitus on päättänyt käyttää varsinaisen yhtiökokouksen 6.4.2016 antamaa valtuutusta hankkia yhtiön omia osakkeita. Yhdessä tai useammassa erässä hankittavien osakkeiden enimmäismäärä on 2 000 000 kappaletta, mikä vastaa noin 0,48 % Outokummun kaikista osakkeista. Osakkeet hankitaan yhtiön vapaalla omalla pääomalla Nasdaq Helsingin järjestämässä julkisessa kaupankäynnissä. Osakkeista maksettava hinta määräytyy yhtiön osakkeesta julkisessa kaupankäynnissä hankintapäivänä maksetun hinnan mukaisesti.

Osakkeiden hankinta alkaa aikaisintaan 17.5.2016. Hankittavat osakkeet on tarkoitus käyttää osakepohjaisten kannustinohjelmien mukaisten osakemaksujen kattamiseen. Outokummun osakepalkkio-ohjelmien ehdot on kuvattu yhtiön verkkosivulla www.outokumpu.com/fi/sijoittajat/hallinto/palkitseminen/osakepalkkio-ohjelmat.

Hallituksella on valtuutus päättää enintään 40 000 000 oman osakkeen hankkimisesta. Valtuutus on voimassa seuraavan varsinaisen yhtiökokouksen päättymiseen, kuitenkin enintään 31.5.2017 asti.

Outokumpu Oyj:n kokonaisosakemäärä on 416 374 448, ja yhtiön hallussa on tällä hetkellä 698 925 omaa osaketta, mikä vastaa noin 0,17 % kaikista osakkeista.

Lisätietoja:

Sijoittajat: Johanna Henttonen, puh. (09) 421 3804, matkapuh. 040 530 0778

Media: Saara Tahvanainen, puh. 040 589 0223

Outokumpu Oyj

 

Outokumpu on ruostumattoman teräksen markkinajohtaja maailmassa. Valmistamme edistyksellisiä materiaaleja, jotka ovat tehokkaita, kestäviä ja kierrätettäviä ja auttavat siten rakentamaan maailmaa, joka kestää ikuisesti. Sata vuotta sitten keksitty ruostumaton teräs on ihanteellinen materiaali kestäviin ratkaisuihin vaativissa käyttökohteissa aina ruokailu- ja sairaalavälineistä siltoihin ja energialaitoksiin: se on 100-prosenttisen kierrätettävä, korroosionkestävä, hygieeninen ja kestävä materiaali, jota ei tarvitse huoltaa. Outokummun palveluksessa on 11 000 ammattilaista yli 30 maassa. Konsernin pääkonttori sijaitsee Espoossa ja sen osake on listattu Nasdaq Helsingissä.
www.outokumpu.fi      outokumpu.com/stainless-news      choosestainless.outokumpu.com