Outokummun johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Outokummun liiketoiminnan yleisessä johtamisessa. Johtoryhmän jäsenillä on laajat valtuudet toimia omien vastuualueidensa puitteissa, ja heillä on velvollisuus kehittää konsernin toimintoja hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.
 Outokummun johtoryhmän jäsenet toimivat yhtiössä seuraavissa asemissa:
  • Toimitusjohtaja (konsernin johtaminen, Europe-liiketoiminta-alue, lakiasiat, konsernin hallinto- ja compliance-asiat, turvallisuus ja työterveys),
  • Talous- ja rahoitusjohtaja (taloushallinto, business controlling, rahoitus, yritysjärjestelyt, verotus, internal controlling ja sisäinen tarkastus, sijoittajasuhteet, yleiset hankinnat ja Transformation Office),
  • Henkilöstöjohtaja (henkilöstöhallinto, konserniviestintä ja liiketoiminnan palvelukeskukset),
  • Strategiajohtaja (strategia ja IT),
  • Teknologiajohtaja (tutkimus ja kehitys, teknologia, kestävä kehitys ja investoinnit),
  • Johtaja – Americas (Americas-liiketoiminta-alue),
  • Johtaja – Ferrochrome (Ferrochrome-liiketoiminta-alue),
  • Kaupallinen johtaja, Europe-liiketoiminta-alue (Europe-liiketoiminta-alueen myynti ja globaali markkinointi) ja
  • Tuotantojohtaja, Europe-liike-toiminta-alue (Europe-liiketoiminta-alueen tuotanto ja toimitusketjun hallinta).

Johtoryhmä kokoontuu yleensä vähintään kerran kuukaudessa.