Outokummun johtoryhmä avustaa toimitusjohtajaa Outokummun liiketoiminnan yleisessä johtamisessa. Johtoryhmän jäsenillä on laajat valtuudet toimia omien vastuualueidensa puitteissa, ja heillä on velvollisuus kehittää konsernin toimintoja hallituksen ja toimitusjohtajan asettamien tavoitteiden mukaisesti.

 Outokummun johtoryhmän jäsenet toimivat yhtiössä seuraavissa asemissa:

  • Toimitusjohtaja (konsernin johtaminen, Ferrochrome-liiketoiminta-alue, lakiasiat, konsernin hallinto- ja compliance-asiat, turvallisuus, työterveys ja ympäristö sekä sisäinen tarkastus)
  • Talous- ja rahoitusjohtaja (taloushallinto, business controlling ja liiketoiminta-analyysit, verotus, rahoitus, metallit ja riskienhallinta)
  • Johtaja – Europe (Europe-liiketoiminta-alue)
  • Johtaja – Americas (Americas-liiketoiminta-alue)
  • Liiketoiminnan muutos- ja IT-johtaja (liiketoiminnan muutos ja tietohallinto)
  • Viestintä- ja sijoittajasuhdejohtaja (viestintä, markkinointi ja sijoittajasuhteet)
  • Henkilöstöjohtaja (henkilöstöhallinto ja organisaation kehittäminen) 

Johtoryhmä kokoontuu yleensä vähintään kerran kuukaudessa.

Lue lisää

Lue lisää johtoryhmän jäsenistä ja heidän palkitsemisestaan ja osakeomistuksistaan.